سرممیزی ایزو 28000

دوره آموزشی ISO 28000 Lead Auditor شما را قادر می سازد تا با به کارگیری اصول، رویه ها و تکنیک های ممیزی شناخته شده، شایستگی های لازم را برای انجام ممیزی های سیستم مدیریت امنیت  (SeMS)توسعه دهید.
این دوره آموزشی الزامات ISO/IEC 17021-1، دستورالعمل های ISO 19011 و سایر بهترین شیوه های ممیزی را ادغام می کند تا شما را با صلاحیت های لازم برای برنامه ریزی، اجرا و به انتها رساندن موفقیت آمیز ممیزی های ارزیابی انطباق ISO 28000 مجهز کند.
علاوه بر مبانی نظری، دوره آموزشی با ارائه مثال‌ها، تمرین‌ها و آزمون‌ها رویکرد عملی را نیز برای تقویت درک شما از جنبه‌های کلیدی ممیزی‌های ارزیابی انطباق ISO 28000، از جمله تفسیر الزامات ISO 28000 و مفاهیمی چون؛ ممیزی، اصول ممیزی، بکارگیری روش ها و رویکردهای ممیزی برای جمع آوری و تأیید شواهد، رهبری تیم ممیزی، تهیه پیش نویس گزارش های عدم انطباق، تهیه گزارش ممیزی و پیگیری عدم انطباق ها را ارائه می دهد.

این دوره مناسب چه کسانی است؟

 • ممیزانی که به دنبال انجام و رهبری ممیزی SeMS هستند
 • افرادی که مسئول حفظ انطباق با الزامات ISO 28000 هستند
 • کارشناسان فنی به دنبال آماده شدن برای ممیزی SeMS
 • کسانی که می خواهند در ارزیابی حرفه ای انطباق سیستم های مدیریت را دنبال کنند
 • مشاوران مدیریت امنیت
 • رگولاتورها مسئول اطمینان از انطباق با استانداردها و مقررات امنیتی هستند
 • نمایندگان مدیریت که به دنبال تسلط بر فرآیند ممیزی SeMS هستند

اهداف یادگیری

 • مفاهیم و اصول اساسی یک سیستم مدیریت امنیت بر اساس ISO 28000 را توضیح دهید
 • الزامات ISO 28000 برای یک SeMS را از دیدگاه یک ممیز تفسیر کنید
 • ارزیابی انطباق SeMS با الزامات ISO 28000 با به کارگیری و استفاده از مفاهیم و اصول شناخته شده ممیزی
 • برنامه ریزی، انجام و بستن ممیزی ارزیابی انطباق ISO 28000، مطابق با الزامات ISO/IEC 17021-1، دستورالعمل های ISO 19011، و سایر بهترین شیوه های ممیزی
 • یک برنامه ممیزی ISO 28000 را مدیریت کنید

رویکرد آموزشی

این دوره آموزشی شرکت کننده محور است و به شرح زیر است:

 • نظریه ها، رویکردها و بهترین شیوه های مورد استفاده در ممیزی SeMS را تشریح می کند
 • تمرینات عملی را ارائه می دهد که بر اساس سناریوهای الهام گرفته شده از رویدادهای واقعی است
 • تعامل بین مربی و شرکت کنندگان را از طریق پرسش و پیشنهاد تشویق می کند
 • آزمون هایی متشکل از سؤالات مستقل و مبتنی بر سناریو را ارائه می دهد که برای آماده سازی شرکت کنندگان برای آزمون گواهینامه طراحی شده است.
   
مدرس
اساتید BRS
مدت دوره: 24 ساعت
تعداد جلسه: 3 جلسه
نحوه برگزاری: حضوری, غیر حضوری
تاریخ آغاز دوره:
تاریخ پایان دوره:

دوره های هم گروه

دوره ممیزی داخلی ایزو 50001
حضوری, غیر حضوری
دوره آموزشی ایزو 29990
حضوری, غیر حضوری
دوره مستندسازی ایزو 9001
حضوری, غیر حضوری
دوره استاندارد ایزو 10002
حضوری, غیر حضوری
دوره ممیزی داخلی IATF 16949
حضوری, غیر حضوری
دوره آموزشی ایزو 19011
حضوری, غیر حضوری
دوره ممیزی داخلی ایزو 9001
حضوری, غیر حضوری
دوره آموزشی ایزو 22031
حضوری, غیر حضوری
دوره سر ممیزی ایزو 27001
حضوری, غیر حضوری