ایزو ۲۹۰۰۱ - صنایع نفت، پتروشیمی و گاز طبیعی - سیستم های مدیریت کیفیت خاص - ISO 29001:2020

استاندارد ایزو ۲۹۰۰۱ الزامات سیستم مدیریت کیفیت را برای سازمان های عرضه کننده محصولات و خدمات به صنایع نفت، پتروشیمی و گاز طبیعی تعریف می کند.

ایزو 29001 - صنایع نفت، پتروشیمی و گاز طبیعی - سیستم های مدیریت کیفیت خاص - ISO 29001:2020

پیام یا خواسته های خود را در این قسمت بنویسید. اگر  دقیقا نمی دانید که چه چیزی می خواهید و نیاز به مشاوره دارید، کارشناسان ما با شما تماس خواهند گرفت.

ایزو ۲۹۰۰۱ چیست؟

ایزو ۲۹۰۰۱ به عنوان مکمل ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت نوشته شده است. برای الزامات تکمیلی و راهنمای استاندارد ایزو 9001 برای مدیریت ریسک‌ها و فرصت‌های زنجیره تامین مرتبط با صنایع نفت، پتروشیمی و گاز طبیعی ایجاد شده است. برای ارائه چارچوبی به منظور همسویی الزامات با استانداردهای تکمیلی مورد استفاده در صنایع، است. این استاندارد الزامات سیستم مدیریت کیفیت را برای سازمان های عرضه کننده محصولات و خدمات به صنایع نفت، پتروشیمی و گاز طبیعی تعریف می کند.

ایزو 29001 نتیجه مستقیم مشارکت بین سازمان جهانی استاندارد سازی یا ایزو و صنعت جهانی نفت و گاز است. استاندارد ایزو 29001 زنجیره تامین نفت و گاز را پوشش می دهد و ادامه استاندارد بین المللی سیستم های مدیریت کیفیت ایزو 9001 است. گواهینامه ایزو ۲۹۰۰۱ استانداردسازی و بهبود مستمر در این بخش یعنی سنایع نفت و گاز و ... را تضمین می کند.

استاندارد ایزو ۲۹۰۰۱ شامل الزامات اضافی برای جلوگیری از خطاها و همچنین کاهش تنوع و ضایعات (ضایعات) توسط ارائه دهندگان خدمات است. همچنین سازگاری کلی و افزایش اطمینان در مورد کیفیت عرضه کالاها و خدمات از سوی تامین کنندگان را فراهم می کند. این امر به ویژه زمانی مهم است که خرابی در کالاها یا خدمات عواقب جدی برای شرکت ها و صنایع درگیر داشته باشد.

گواهینامه استاندارد ایزو ۲۹۰۰۱ برای صنایع زیر اعمال می شود:

 • روغن
 • پتروشیمی ها
 • گاز
 • نفت

این چارچوب مرجع برای تامین کنندگان محصولات و خدمات در نظر گرفته شده برای این صنایع نیز اعمال می شود.

زنجیره تامین
زنجیره تامین و ایزو ۲۹۰۰۱

ویژگی ها استاندارد بین المللی ایزو ۲۹۰۰۱ :

استاندارد ایزو ۲۹۰۰۱ حاصل همکاری صنعت بین المللی نفت و گاز و سازمان جهانی استاندارد سازی یا ایزو است.

اولین بار استاندارد ایزو ۲۹۰۰۱ در سال 2003 منتشر شد و توسط سازمان بین المللی استاندارد ایزو و صنعت جهانی نفت و گاز تحت حمایت موسسه نفت آمریکا (API) توسعه یافت.

استاندارد ایزو ۲۹۰۰۱ یک فرصت عالی برای منطقی سازی و بهبود سیستم است. همچنین مشخص کننده موارد زیر است:

 • الزامات سیستم های مدیریت کیفیت استقرار
 • تولید و پیاده سازی محصولات و خدمات برای صنایع نفت
 • پتروشیمی و گاز طبیعی به همراه الزامات پیشگیری از خطا
 • کاهش تغییرات و مدیریت ضایعات ارائه دهنده خدمات برای سازمان های فعال در صنعت نفت و گاز

دامنه کاربرد

استاندارد ایزو 29001 سیستم مدیریت کیفیت را برای سازمان های عرضه کننده محصولات و خدمات برای صنایع نفت، پتروشیمی و گاز طبیعی تعریف می کند. تمام الزامات استاندارد ایزو 29001 عمومی هستند. برای همه سازمان ها، صرف نظر از نوع، اندازه و محصول ارائه شده قابل اجرا هستند.

استاندارد ایزو ۲۹۰۰۱ شامل الزام های بیشتر با تأکید بر پیشگیری از نقص و کاهش تنوع و ضایعات تامین کنندگان خدمات است. به دنبال آن همکاری بین مؤسسه نفت آمریکا (API) و کمیته فنی ISO/TC 67 توسعه یافت.

الزامات ایزو ۲۹۰۰۱ چیست؟

استاندارد ایزو 29001 بر اساس ایزو 9001 است و الزامات تکمیلی مربوط به پیشگیری از نقص و کاهش تغییرات و ضایعات ارائه دهندگان خدمات را در بر می گیرد. این الزامات ثبات جهانی و تضمین بهبود یافته در کیفیت عرضه کالاها و خدمات از سوی ارائه دهندگان را فراهم می کند

ارتباط بین استانداردهای ایزو ۲۹۰۰۱ و ایزو ۹۰۰۱

استاندارد ایزو ۲۹۰۰۱ بر اساس الزامات استاندارد ایزو ۹۰۰۱ تدوین شده است. این استاندارد ایزو الزامات تکمیلی مربوط به پیشگیری از نقص و کاهش تغییرات و ضایعات ارائه دهندگان خدمات را در بر می گیرد.

بندهای اصلی ایزو 9001 الزامات مربوط به موارد زیر را بیان می کند:

 • سیستم مدیریت کیفیت و پایش آن
 • وظایف و تعهد مدیریت
 • مدیریت منابعی چون کارکنان، امکانات/تجهیزات و محیط کار.
 • تحقق محصول (الزامات تمام فرآیندهای ساخت محصول یا ارائه خدمت)
 • تجزیه و تحلیل، سنجش و بهبود

چرخه عمر ایزو ۲۹۰۰۱:

ایزو 29001 توسط کمیته فنی ISO/TC 67) مواد، تجهیزات و سازه‌های دریایی(، با همکاری کمیته فنی استانداردسازی اروپا (CEN) CEN/TC 12) مواد، تجهیزات و فراساحل) تهیه شده است. ویرایش جدید استاندارد ایزو 29001 از نظر فنی بازنگری و جایگزین نسخه اول ISO/TS 29001:2010 شده است. تغییرات اصلی نسبت به نسخه قبلی همراستایی با ISO 9001:2015 است.

الزامات کلیدی استاندارد ایزو ۲۹۰۰۱:

شرکتی که قصد دریافت گواهینامه استاندارد ایزو 29001 را دارد، باید اسناد و مستندات خاصی را مطابق با الزامات استاندارد ایزو 29001 تهیه کند. چنین الزاماتی به شرح زیر است:

 1. راهنمای استاندارد ایزو 29001: در اینجا شما باید یک کتابچه راهنمای کیفیت تهیه کنید که سیستم پیاده سازی شده در سازمان را مطابق الزامات استاندارد ایزو 29001 تعریف کند.
 2. رویه های استاندارد ایزو 29001: برخی از رویه های اجباری وجود دارد که نحوه پیاده سازی سیستم را در سازمان مطابق با استاندارد ایزو ۲۹۰۰۱ تعریف می کند.
 3. نمایشگاه های استاندارد ایزو ۲۹۰۰۱: نمایشگاه ها دستورالعمل های دقیقی را مطابق با استانداردهای ISO 29001 ارائه می دهند.
 4. رویه های عملیاتی استاندارد: SOPها فرآیند عملیاتی اجرا شده را در بخش های مختلف تعریف می کنند.
 5. فرمت های استاندارد ایزو ۲۹۰۰۱: فرم های نمونه برای نگهداری سوابق و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت وجود دارد.
 6. چک لیست ممیزی استاندارد ایزو 29001: چک لیست ممیزی ISO 29001 به شما کمک می کند تا قبل از حضور در ممیزی ارزیابی نهایی، سیستم اجرا شده را در سطوح مختلف سیستم بررسی و مطابقت دهید.

مزایای پیاده سازی استاندارد ایزو ۲۹۰۰۱:

بهترین تمرین

پیش‌بینی می‌شود که ایزو 29001 به پایه مشترک الزامات سیستم‌های مدیریت کیفیت صنعت در سراسر جهان تبدیل شود. پیاده سازی صحیح استاندارد ایزو 29001 به کاهش یا حذف ارزیابی های متعدد کمک می کند. این امر مزایای بیشتری را در کاهش اختلال در کسب و کار، کاغذبازی و هزینه های مرتبط به همراه دارد.

مزیت رقابتی

به طور فزاینده‌ای، سازمان‌های درون زنجیره تامین به گواهی استاندارد ایزو 29001 نیاز دارند تا تعهد خود را به کیفیت نشان دهند و به تضمین قراردادهای تجاری جدید کمک کنند.

پیشرفت مداوم و مستمر

گواهینامه استاندارد ایزو ۲۹۰۰۱ باعث بهبود مستمر می شود. با تاکید بر پیشگیری از نقص و کاهش تنوع و ضایعات در زنجیره تامین، از جمله مواردی که از سوی ارائه دهندگان خدمات ارائه می شود.

تعهد به سهامداران و مشتریان
گواهینامه ایزو ۲۹۰۰۱

  اخذ گواهینامه ایزو ۲۹۰۰۱:

  اخذ گواهینامه ایزو ۲۹۰۰۱ یک فرآیند داوطلبانه توسط شرکت ها است و ادامه گواهینامه ایزو 9001 است. البته برای اخذ ایزو، بدون اینکه بدانند، سازندگان مربوطه قبلاً الزامات خاص ایزو ۲۹۰۰۱ را اعمال می‌کنند که ناشی از الزامات قراردادی یا مقرراتی خاص در زمینه مربوطه است (مثلاً الزامات ردیابی).

  مراحل و فرآیندهای صدور گواهینامه استاندارد ایزو ۲۹۰۰۱:

  • درخواست صدور گواهینامه اولیه
  • زمان بندی ممیزی
  • ممیزی صدور گواهینامه اولیه ایزو ۲۹۰۰۱
  • تصمیم و تایید صدور گواهینامه
  • صدور گواهی ایزو ۲۹۰۰۱
  • ممیزی مراقبتی سالانه

  اهمیت دریافت گواهینامه ایزو ۲۹۰۰۱:

  صنایعی همانند نفت ، پتروشیمی و گاز طبیعی جزء بزرگترین و مهمترین صنایع جهان هستند که کمترین سهل انگاری در آن و یا کیفیت نامناسب تجهیزات، قطعات، نصب و یا خدمات پیمانکاری در این گونه صنایع علاوه بر تحمیل میلیاردها دلار هزینه به سازمانها می تواند به ایجاد ریسک های ایمنی و زیست محیطی غیر قابل جبران یا بلند مدتی بیانجامد.

  گواهینامه ایزو ۲۹۰۰۱
  مزایای اخذ ایزو ۲۹۰۰۱

  مدت اعتبار گواهینامه ایزو ۲۹۰۰۱

  مدت اعتبار گواهینامه ایزو ۲۹۰۰۱ ، 3 سال می باشد. تمدید گواهینامه نیاز به ممیزی تجدید دارد. صدور گواهینامه ایزو 29001 یک فرآیند داوطلبانه است که نشان دهنده تعهد قوی کسب و کارها به کیفیت خدمات است.

  ثبت و صدور گواهینامه ایزو ۲۹۰۰۱

  اخذ گواهینامه ایزو 29001 یک مزیت رقابتی برای سازمان‌هایی که می‌خواهند تعهد خود را به کیفیت نشان دهند تا به آن‌ سازمانها در قراردادهای جدید کمک شود و تضمینی برای بهبود مستمر برای جلوگیری از نقص و عدم انطباقهای احتمالی باشد.

  شرکت صدور ایزو 29001 بیکران راهکار سعادت

  شرکت بیکران راهکار سعادت به عنوان یکی از پیشروترین شرکتها در ثبت و صدور گواهینامه های ایزو است. این شرکت صدور ایزو آماده ارائه خدمات ممیزی استاندارد ایزو 29001 با بالاترین سطح اعتبارات ملی و بین المللی و ثبت و صدور گواهینامه ایزو 29001 است. برای اطلاع از خدمات مختلف BRS در حوزه سیستمهای کیفیت و استانداردهای سیستمی و به طور خاص استاندارد های نفت و گاز و پتروشیمی با شماره 02192001320 تماس حاصل فرمایید.

  سوالات متداول ایزو ۲۹۰۰۱ - صنایع نفت، پتروشیمی و گاز طبیعی - سیستم های مدیریت کیفیت خاص - ISO 29001:2020

  استاندارد ISO/TS 29001 توسعه استاندارد سیستم های مدیریت کیفیت ISO 9001 شناخته شده بین المللی است. این شامل الزامات اضافی با تأکید بر پیشگیری از نقص و کاهش تنوع و ضایعات ارائه دهندگان خدمات است.
  ISO 29001:2020 ISO 9001:2015 را به طور کامل و بدون تغییر تأیید کرده است. الزامات ISO 9001 در جعبه های متنی در سند با الزامات تکمیلی و راهنمایی های خاص برای بخش نفت و گاز نشان داده شده است که خارج از جعبه متن نشان داده شده است. سازمان هایی که با ISO 29001 مطابقت دارند، با ISO 9001 نیز مطابقت خواهند داشت.
  این استاندارد بین‌المللی سازمان را قادر می‌سازد تا از رویکرد فرآیند، همراه با چرخه PDCA و تفکر مبتنی بر ریسک استفاده کند تا سیستم مدیریت کیفیت خود را با الزامات سایر استانداردهای سیستم مدیریت هماهنگ یا یکپارچه کند.
  افزودن دیدگاه جدید

  Restricted HTML

  • تگ‌های HTML مجاز: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.