ایزو ۳۸۳۴ - استاندارد جوشکاری - ISO 3834-1:2021

این سند یک طرح کلی از سری ISO 3834 است و معیارهایی را که باید برای انتخاب سطح مناسب از الزامات کیفی برای جوشکاری ذوبی مواد فلزی در نظر گرفته شود در بین سه سطح ISO 3834-2 ، ISO 3834-3 و ISO 3834-4 مشخص می کند.

ISO 3834-1:2021

پیام یا خواسته های خود را در این قسمت بنویسید. اگر  دقیقا نمی دانید که چه چیزی می خواهید و نیاز به مشاوره دارید، کارشناسان ما با شما تماس خواهند گرفت.

ایزو ۳۸۳۴ چیست؟

استاندارد ایزو ۳۸۳۴ به الزامات کیفیت در جوشکاری می پردازد. به منظور شناسایی کنترل ها و رویه های لازم تهیه شده است. ISO 3834 یک استاندارد سیستم کیفیت نیست که قرار است جای ISO 9001 را بگیرد. بلکه یک ابزار مفید و اضافی برای استفاده زمانی که ISO 9001 توسط سازندگان اعمال می شود، است.
استاندارد EN ISO 3834 برای جوشکاری ذوبی مواد فلزی در نظر گرفته شده است. کاربرد آن مستقل از محصولات تولید شده است. با این حال، اصول آن و بسیاری از الزامات دقیق آن برای جوشکاری و سایر فرآیندهای جوشکاری مرتبط است.

معیارهای انتخاب سطح مناسب از الزامات کیفی این سند یک طرح کلی از سری ایزو ۳۸۳۴ است. معیارهایی را که باید برای انتخاب سطح مناسب از الزامات کیفی برای جوشکاری ذوبی مواد فلزی در نظر گرفته شود در بین سه سطح زیر مشخص می کند:

 • ISO 3834-2
 • ISO 3834-3
 • ISO 3834-4

پیاده سازی ایزو ۳۸۳۴ برای تولید، هم در کارگاه ها و هم در محل های نصب سایتها قابل استفاده است. استاندارد ایزو 3834 الزامات یک سیستم مدیریت کیفیت جامع (QMS) را مشخص نمی کند. با این حال، بند 6 عناصر QMS را مشخص می کند که درج آنها مکمل سری ISO 3834 است.

الزامات کیفیت جوش
استاندارد 3834

ایزو 3834 چگونه ساختار یافته است؟

استاندارد ایزو 3834  الزامات کیفیت برای جوشکاری ذوبی مواد فلزی مجموعه ای از استانداردها است که از پنج قسمت تشکیل شده است.

با این حال، AS/NZS ISO 3834 را می توان به سه بخش مجزا تقسیم کرد. هر کدام با جزئیات بیشتر در زیر توضیح داده شده است.
بخش  1: معیارهای انتخاب سطح مناسب از الزامات کیفیت بر اساس ایزو 3834: بخش اول استاندارد ایزو 3834 مقدمه ای را ارائه می دهد. معیارهایی را که باید در هنگام انتخاب الزامات سطح کنترل تولید در نظر گرفته شوند را فهرست می کند. (این موارد به تفصیل در قسمت های 2، 3 و 4 بیان شده است).
بخش 2: الزامات جامع کیفیت. بخش 3: الزامات کیفیت استاندارد؛ و قسمت 4: الزامات اساسی کیفیت بر اساس ایزو 3834 همه تولیدکنندگان به یک سطح نیاز ندارند یا به دنبال دریافت گواهینامه ایزو 3834 نیستند. بخش‌های 2، 3 و 4 استاندارد ایزو ۳۸۳۴، سه سطح مختلف کنترل تولید کارخانه را برای جوشکاری ذوبی مواد فلزی تعریف می‌کنند. مطابقت با قسمت 2 ایزو ۳۸۳۴ دقیق ترین است و نیاز به کنترل کامل دارد، در حالی که مطابقت با قسمت 4 ایزو 3834 به کنترل کمتری نیاز دارد.

بخش 5: اسنادی که برای ادعای انطباق با الزامات کیفی AS/NZS ISO 3834.2، AS/NZS ISO 3834.3 یا AS/NZS ISO 3834.4 لازم است با آنها مطابقت داشته باشید.
در هر سیستم کنترلی نیاز به مستندسازی وجود دارد. برای ادعای انطباق با الزامات کیفی قسمت 2، 3 یا 4 ایزو 3834، سازنده موظف است با الزامات اسناد خاص مطابقت داشته باشد.

الزامات ایزو 3834

AS/NZS ISO 3834 – الزامات کیفیت برای جوشکاری ذوبی مواد فلزی مجموعه ای از استانداردها است که از شش قسمت تشکیل شده است:

 1. معیارهای انتخاب سطح مناسب
 2. الزامات کیفیت جامع
 3. الزامات کیفیت استاندارد
 4. الزامات اولیه کیفیت
 5. مدارک مورد نیاز برای ادعای انطباق با ISO 3834 قسمت 2، قسمت 3 و قسمت 4
 6. راهنمای اجرای استاندارد ایزو 3834 (گزارش فنی ایزو 3834)

مزایای اخذ گواهینامه ISO 3834 چیست؟

اخذ گواهینامه ایزو 3834 و اجرای این استاندارد جوش طیف وسیعی از مزایای را به همراه دارد:

 • انطباق با الزامات هنجاری فعلی و آتی، مانند 5100.6:2017
 • اعتبار و قابلیت شناخته شده بین المللی
 • فرصت و توانایی برای گسترش به بازارهای جدید، با چندین بخش و پیمانکاران بزرگ بین المللی که همه پیمانکاران فرعی را ملزم به داشتن گواهینامه ISO 3834 هستند.
 • فرآیندها و رویه های کارآمدتر، طراحی شده برای کاهش زمان تولید، هزینه ها و سربار، ضایعات مواد و مواد مصرفی، عدم انطباق و کار مجدد
 • توانایی قابل مشاهده برای ارائه یک محصول مطابق با جوشکاری، به موقع و با بودجه مناسب
 • افزایش دانش فنی برای تمام سطوح پرسنل درگیر در فرآیند جوشکاری، از بازرگانان و بازرسان گرفته تا سرپرستان و مدیریت.
 • بهبود رضایت مشتری، که می تواند احتمال تکرار تجارت و رشد سودآوری را افزایش دهد.

ISO 3834 یک سیستم کنترل تولید کارخانه است که برای تکمیل - به جای جایگزینی - سیستم های مدیریت کیفیت مانند ISO 9001 تهیه شده است. به عنوان یک سیستم کنترل تولید کارخانه، صدور گواهینامه ISO 3834 به کسب و کارها کمک می کند کارآمدتر عمل کنند و رضایت مشتری را بهبود بخشند. گواهینامه ISO 3834 احتمال فرصت های زنجیره تامین جهانی و تکرار تجارت را افزایش می دهد. تقویت سودآوری صدور گواهینامه به کسب و کارها کمک می کند تا توانایی خود را در ارائه یک محصول جوشکاری شده سازگار و با کیفیت به موقع و با بودجه نشان دهند.
 

گواهینامه ایزو 3834
کمک به کسب و کار ها و بهبود رضایت مشتری

افزایش اعتماد مشتریان به دارندگان گواهینامه ایزو 3834

استاندارد ایزو  ۳۸۳۴ حداقل الزامات مرتبط با جوش و جوشکاری است. معیار کیفیت جوش در سطح جهانی همانطور که شرکت های بیشتری گواهی استاندارد ایزو 3834 را دریافت می کنند، آنهایی که این استاندارد را ندارند به سختی می توانند کار را از تامین کنندگان محلی و بین المللی به طور برابر بدست آورند، در واقع اعتماد به دارندگان گواهی ایزو ۳۸۳۴ بسیار بالاتر است.

  نشان دادن توانایی سازنده برای تولید سازه های جوشی

  یکی از اهداف ایزو 3834 تعریف الزامات در زمینه جوشکاری است تا طرفهای قرارداد یا تنظیم کننده مجبور نباشند خودشان این کار را انجام دهند. ارجاع به بخش خاصی از ایزو 3834 باید برای نشان دادن توانایی های سازنده برای کنترل فعالیت های جوشکاری برای نوع کار انجام شده کافی باشد. این استاندارد الزامات کیفی را برای جوشکاری در کارگاه ها و در محل تعریف می کند و زمانی مناسب است که نشان دادن توانایی سازنده برای تولید سازه های جوشی مطابق با معیارهای مشخص شده لازم باشد. همچنین می تواند به عنوان مبنایی برای ارزیابی ترتیبات کیفیت جوشکاری سازنده استفاده شود.

  کنترل و ارزیابی کیفیت جوش

  خواص محصولات جوش داده شده را نمی توان تنها با آزمایش تایید کرد. اطمینان با کنترل فرآیند تولید به دست می آید. اگر فرآیندهای تولید جوش مطابق با استاندارد ایزو 3834 کنترل شود، مشخص می شود که کیفیت جوش در محصول نهایی با معیارهای مشخص شده مطابقت دارد.

  جوشکاری فرآیند خاصی است و ارزیابی کلیه فعالیت های مرتبط با جوش و عملیات فرآیند جوشکاری که توسط سازنده برای دستیابی به کیفیت جوش مورد نیاز اجرا می شود، نیازمند تخصص ویژه تیم ارزیابی است.

  ارزیابان BRS می توانند گواهینامه معتبر ایزو را در ارتباط با ISO 9001 به موارد زیر ارائه دهند:

  • ISO 3834-2، الزامات کیفیت برای جوشکاری ذوبی مواد فلزی - قسمت 2: الزامات کیفی جامع
  • ISO 3834-3، الزامات کیفیت برای جوشکاری ذوبی مواد فلزی - قسمت 3: الزامات کیفیت استاندارد
  • ISO 3834-4، الزامات کیفیت برای جوشکاری ذوبی مواد فلزی - قسمت 4: الزامات کیفی اولیه

  چرا به گواهینامه ایزو 3834 نیاز دارید؟

  بسیاری از شرکت ها در سراسر جهان برای سیستم های مدیریت کیفیت خود گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ را دریافت کرده اند. با این حال، در جایی که فرآیند خاصی مانند جوشکاری ذوبی استفاده می شود، استاندارد ایزو 9001 توانایی تخصصی مورد نیاز یک شرکت برای تولید محصولات مطابق با استاندارد کیفیت لازم را نشان نمی دهد. 

  گواهینامه ایزو ۳۸۳۴ با کنترل کل چرخه عمر فرآیند جوشکاری، از طراحی تا بازرسی، بر این کمبود غلبه می کند. ایزو 3834 تمام جنبه هایی را که می تواند بر کیفیت جوش تأثیر بگذارد در نظر می گیرد. این نوع رویکرد ضروری است زیرا تأیید کامل یک اتصال جوش داده شده بدون تخریب آن غیرممکن است. متأسفانه، بازرسی پس از اتمام، قابلیت سرویس جوش را تضمین نمی کند. به این ترتیب، کیفیت باید از همان ابتدا در فرآیند جوشکاری گنجانده شود.

  سیستم کنترل تولید کارخانه چیست؟

  سیستم کنترل محصول کارخانه اساساً یک سیستم کیفیت مستند است که شما را قادر می سازد:

  • نظارت، مستندسازی و نشان دادن اینکه تمام فرآیندها، مشخصات فنی و استانداردهای عملکرد مورد نیاز برای محصولات جوشکاری فیوژن را رعایت می‌کنید.
  • سوابق محصولات، فرآیندها یا مواد غیر منطبق را برای انجام هر گونه بهبودهای لازم نگه دارید

  ایزو ۳۸۳۴ کنترل تولید کارخانه را در مدیریت جوش برای اطمینان از کیفیت، بهینه سازی هزینه های تولید و کاهش تعمیرات و دوباره کاری گران قیمت ایجاد می کند. کنترل محصول کارخانه یک رویکرد ساختاری است که تمام مراحل فرآیند جوشکاری را پوشش می دهد. هر یک از این مراحل در ادامه توضیح داده شده است.

  سیستم کنترل تولید کارخانه
  ایزو 3834 و کنترل تولید در کارخانه

  1- الزامات و بررسی فنی 

  قبل از ارائه پیشنهاد، سازندگان موظفند قراردادها و سایر الزامات برای تأیید اینکه همه اطلاعات و مشخصات مورد نیاز در دسترس هستند و دامنه کار در حد توانایی آنها است. این فرآیند بررسی به جلوگیری از سوء تفاهم‌های پرهزینه و تغییرات پس از مرحله نقل قول یا سفارش خرید کمک می‌کند. همچنین به مشتری این اطمینان را می دهد که محصول جوش داده شده نه تنها مطابقت دارد، بلکه به موقع و متناسب با بودجه تحویل داده می شود.

  2- پیمانکاری فرعی

  سازندگان اغلب بخش‌هایی از فرآیند ساخت (مانند جوشکاری، بازرسی، NDT، عملیات حرارتی و غیره) را در حالی که مسئولیت نهایی کیفیت محصول تحویل داده شده را حفظ می‌کنند، قرارداد فرعی می‌دهند. ارزیابی، کنترل، انتقال و ثبت اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به فرآیندهای پیمانکار فرعی تضمین می کند که تمام مشخصات و استانداردهای کیفیت به گونه ای رعایت می شود که گویی فرآیند در داخل انجام شده است. 

  3- پرسنل

  ایزو 3834 دانش فنی تمامی سطوح پرسنل درگیر در فرآیند جوشکاری را از بازرگانان و بازرسان گرفته تا سرپرستان و مدیریت افزایش می دهد. افزایش درک فنی تضمین می کند که نیروی کار از تمام قابلیت ها و اختیارات لازم برای ارائه هر پروژه برخوردار است. علاوه بر این، داشتن نقش‌ها و مسئولیت‌های مشخص برای پرسنل، با اجتناب از تکرار و حذف وظایف، به بهینه‌سازی فرآیند تولید کمک می‌کند.

  3.1- هماهنگ کننده جوشکاری مسئول

  ISO 3834 بر اهمیت هماهنگ کننده جوشکاری مسئول (RWC) تأکید می کند. معمولاً، نقش‌ها و وظایف جوشکاری بین چندین نفر، تحت رهبری یک RWC نامزد شده به اشتراک گذاشته می‌شود. از آنجایی که آنها مسئولیت تمام فعالیت های جوشکاری را بر عهده می گیرند، دانش و صلاحیت RWC از اهمیت بالایی برخوردار است. شرکت هایی که آمادگی آموزش یا به کارگیری RWC را ندارند، می توانند این مسئولیت را با قرارداد فرعی انجام دهند.

  4- تجهیزات

  حفظ سوابق دقیق و به‌روز تجهیزات، تولیدکنندگان را قادر می‌سازد تا تصویری فوری از قابلیت‌های خود به مشتریان بالقوه ارائه دهند و می‌تواند به تولیدکنندگان کمک کند. علاوه بر این، سوابق دقیق کمک می کند تا اطمینان حاصل شود که تجهیزات تحت بازرسی و نگهداری منظم ایمنی و عملکرد قرار می گیرند، بهره وری را بالا نگه می دارند و تاخیرهای ناشی از خرابی تجهیزات را به حداقل می رسانند.

  5- برنامه ریزی

  برنامه ریزی صحیح از عملکرد ضعیف جلوگیری می کند. برنامه ریزی دقیق فعالیت های جوشکاری، از توالی ساخت تا توسعه روش های جوشکاری و محدودیت های محیطی، سازنده را 
  قادر می سازد تا محدوده و چارچوب پروژه را به طور دقیق برآورد کند. برنامه ریزی عمیق پروژه، از مناقصه تا تحویل محصول، این اطمینان را به مشتری القا می کند که محصول در بازه زمانی وعده داده شده تحویل خواهد شد.

  6- بازرسی

  تأیید کامل اتصال جوش داده شده بدون از بین بردن آن غیرممکن است.به این ترتیب، بازرسی پس از اتمام کارکرد جوش را تضمین نمی کند. کیفیت باید با بازرسی های قبل، حین و بعد از جوشکاری در جوش ایجاد شود.با حفظ سوابق دقیق بازرسی ها و مسائل عدم انطباق، تولیدکنندگان می توانند محصولات جوش داده شده با کیفیت را ارائه دهند و هر مشکل عدم انطباق را به فرصتی برای بهبود تبدیل کنند.

  7- ذخیره سازی و ردیابی

  مواد مورد استفاده به طور قابل توجهی به کیفیت محصول نهایی جوش داده شده کمک می کند. صفحات، آهنگری، ریخته گری و مواد مصرفی صحیح باید در مرحله تهیه انتخاب شوند. سپس تمام این مواد باید به دقت نگهداری شوند تا از مخلوط شدن، ریزش و آسیب دیدن و همچنین استفاده از مواد غیرقابل شناسایی جلوگیری شود.

  نگه‌داشتن سوابق دقیق، ذخیره‌سازی و قابلیت ردیابی به مشتریان آرامش خاطر می‌دهد که تولیدکننده کنترل کاملی بر فرآیندهای خود و در نتیجه محصول نهایی دارد. سوابق ذخیره‌سازی و ردیابی نیز به تولیدکنندگان کمک می‌کند تا فرآیندهای مدیریت هزینه‌های دقیق را حفظ کنند و ضایعات غیرضروری و رد محصول را کاهش دهند.

  برای صدور گواهینامه ایزو ۳۸۳۴ از کجا باید شروع کنم؟

  استانداردهایی مانند 5100.6. به علاوه، ایزو 3834 حداقل معیار برای کیفیت جوش در سطح جهانی است. همانطور که شرکت های بیشتری گواهی می گیرند، آنهایی که گواهینامه ایزو 3834 ندارند، برای برنده شدن مناقصات و دریافت پروژه ها از سوی تامین کنندگان داخلی و بین المللی کار دشوارتری دارند. بنابراین، قبل از شروع فرآیند اخذ ایزو، چند نکته که ممکن است بخواهید در نظر بگیرید:

  1. اهداف خود را مشخص کنید: چرا می خواهید ISO 3834 را پیاده سازی کنید؟
  2. مطمئن شوید که ذینفعان کلیدی در سازمان شما اهمیت ISO 3834 را درک کرده و از اجرای آن حمایت می کنند.
  3. فرآیندها، رویه ها، وظایف و مسئولیت های سازمان خود را شناسایی کنید. هرگونه خطر یا کمبود احتمالی را مشخص کنید. مطمئن شوید که نیازهای مشتریان خود را درک کرده اید و می توانید تضمین کنید که این خواسته ها هر بار برآورده می شوند.
  4. ISO 3834 را انجام دهید، خودارزیابی با استفاده از چک لیست ISO 3834، قابل دانلود در www.BRS.ir
  5. برای سازماندهی ارزیابی رسمی با BRS تماس بگیرید.

  چگونه BRS در مبحث جوش و استاندارد ایزو 3834 می تواند کمک کند؟

  بیکران راهکار سعادت تحت اعتبار مرکز ملی تایید صلاحیت امکان صدور گواهینامه ایزو 3834 را دارد.

  چرا باید BRS را برای صدور گواهینامه انتخاب کرد؟

  BRS  یک شرکت صدور گواهینامه ایزو مستقل بسیار معتبر است. نهاد ملی مجاز این شرکت را به یکی از بهترین نهادهای صدور گواهینامه جوشکاری در منطقه تبدیل کرده است.به این ترتیب، گواهینامه BRS به ISO 3834 در سطح بین المللی معتبر است.

  سوالات متداول ایزو ۳۸۳۴ - استاندارد جوشکاری - ISO 3834-1:2021

  گواهینامه معتبر ایزو 3834، از مرجع اعتبار دهی آن سنجیده می شود.
  بله، BRSM توسط مراجع معتبری همچون NACI، IAS ، TURKAK و ... اعتباربخشی شده است و مجاز به صدور گواهینامه ایزو 3834 تحت اعتبار AB است.
  اخذ استاندارد ایزو 3834، باعث اطمینان سازمان و ذی نفعان از رعایت اصولی و دقیق تمامی الزامات استاندارد 3834 دارد.
  استاندارد EN ISO 3834 به الزامات کیفیت در جوشکاری می پردازد و به منظور شناسایی کنترل ها و رویه های لازم تهیه شده است. ISO 3834 یک استاندارد سیستم کیفیت نیست که قرار است جای ISO 9001 را بگیرد، بلکه یک ابزار مفید و اضافی برای استفاده زمانی که ISO 9001 توسط سازندگان اعمال می شود، است.
  استاندارد جوشکاری ISO 3834-3 یک استاندارد سختگیرانه در زمینه ارزیابی شایستگی فنی و پرسنل در انجام کارهای جوشکاری است. این کار به پرسنل جوشکاری با مهارت بالا و هماهنگ کننده جوش با مدرک EWE اروپایی، تجهیزات جوشکاری مدرن و روش های جوشکاری تایید شده نیاز دارد.
  تفاوت بین EN-15085 و ISO-3834 چیست؟ EN-15085 یک استاندارد خاص برای محصولات ریلی جوش داده شده است. ISO-3834 یک استاندارد کلی برای کنترل کیفیت جوش است که می تواند در بخش های مختلف استفاده شود. ساختمانی، دریایی، پزشکی، غذایی... اساس این سیستم خواهد بود.
  ISO 3834-2:2021 - الزامات کیفیت برای جوشکاری ذوبی مواد فلزی - قسمت 2: الزامات کیفی جامع. برنامه های کاربردی.
  افزودن دیدگاه جدید

  Restricted HTML

  • تگ‌های HTML مجاز: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.