انتشارات

کتاب های مورد نظر خود را یافته

و در صورت تمایل با سفارش خرید آنها را خریداری کنید.

چاپ و نشر BRS

مجموعه انتشارات BRS در سال­های اخیر بیش از 30 عنوان کتاب در حوزه­های مدیریتی، اجتماعی، صنایع غذایی، تجهیزات پزشکی و ... به چاپ رسانده است. تالیف و ترجمه کتب معتبر یکی از همکاری­های اثربخش فی­مابین انتشارات و آکادمی مجموعه بوده است، به شکلی که ارائه متون و بسته های آموزشی کارآمد در طی دوره­های آموزشی از طریق مرکز چاپ و نشر BRS صورت می­پذیرفته است