ایزو ۲۲۰۰۰ - سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی - ISO 22000 : 2018

ISO 22000:2018 الزامات یک سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی را مشخص می کند و می توان آن را تایید کرد. استاندارد ایزو ۲۲۰۰۰ نقشه کاری را که یک سازمان باید انجام دهد تا نشان دهد توانایی خود در کنترل خطرات ایمنی مواد غذایی به منظور اطمینان از ایمن بودن مواد غذایی انجام دهد، ترسیم می کند. استاندارد ایزو ۲۲۰۰۰ می تواند توسط هر سازمانی صرف نظر از اندازه یا موقعیت آن در زنجیره غذایی استفاده شود.

ISO 22000 : 2018 - سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی - ایزو 22000

پیام یا خواسته های خود را در این قسمت بنویسید. اگر  دقیقا نمی دانید که چه چیزی می خواهید و نیاز به مشاوره دارید، کارشناسان ما با شما تماس خواهند گرفت.

ایزو ۲۲۰۰۰ چیست؟ منظور از استاندارد ISO 22000 چیست؟

ایزو ۲۲۰۰۰، استانداردی بین المللی است که برای بهبود سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی طراحی شده است. سازمان هایی که در زنجیره تأمین غذا فعالیت می کنند، می توانند با استفاده از این استاندارد، سیستم های خود را بهبود داده و مطمئن شوند که محصولاتشان با استاندارهای بین المللی سازگاری دارند. ایزو ۲۲۰۰۰ شامل راهکارها و نیازمندی هایی است که برای شناسایی، ارزیابی و کاهش خطرات ایمنی مواد غذایی ارائه شده است.

ایزو ۲۲۰۰۰ مجموعه ای از دستورالعمل هایی است که به کسب و کارها کمک می کند تا سیستم مدیریت ایمنی غذا (FSMS) را تنظیم و مدیریت کنند. فرآیندها و رویه هایی که یک کسب و کار از طریق ISO 22000 اجرا می کند به آنها کمک می کند تا خطرات ایمنی مواد غذایی را در هر مرحله از زنجیره غذایی شناسایی، نظارت، کاهش و پیشگیری کنند.

ایزو 22000 یک سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی است که می تواند برای هر سازمانی در زنجیره غذایی از مزرعه تا چنگال اعمال شود. دریافت گواهینامه ایزو 22000 از یک شرکت ایزو، به یک شرکت این امکان را می دهد تا به مشتریان خود نشان دهد که یک سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی را در اختیار دارند. این امر باعث اطمینان مشتری نسبت به محصول می شود. این موضوع روز به روز اهمیت بیشتری پیدا می‌کند، زیرا مشتریان تقاضای غذای ایمن را دارند و غذاسازها نیاز دارند که مواد تهیه‌شده از تامین‌کنندگان آنها ایمن باشند.

سازمان بین المللی استاندارد (ISO) گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی را توسعه داده است. ISO 22000:2018 استاندارد بین المللی ایمنی مواد غذایی است که در سال 2018 تجدید نظر شده است. نسبت به نسخه قبلی خود یعنی ایزو ۲۲۰۰۰ ویرایش سال 2005 که برای هماهنگ کردن الزامات مدیریت ایمنی مواد غذایی برای مشاغل در زنجیره غذایی در مقیاس جهانی طراحی شده است، ISO 22000 عناصر اصلی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 و طرح تجزیه و تحلیل خطر و کنترل نقاط بحرانی HACCP را ترکیب و تکمیل می کند تا چارچوبی موثر برای توسعه، اجرا، نظارت و بهبود مستمر یک سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی (FSMS) در چارچوب ریسک های کلی کسب و کار سازمان ارائه دهد.

گواهینامه ISO 22000 برای سازمان هایی در نظر گرفته شده است که به دنبال ایجاد یک سیستم مدیریت ایمنی غذایی  FSMS متمرکز، منسجم و یکپارچه تر از آنچه که معمولاً توسط قانون الزامی است، در نظر گرفته شده است. این استاندارد مستلزم رعایت هر گونه معیار قانونی و نظارتی مرتبط با ایمنی مواد غذایی در سیستم ایمنی مواد غذایی خود است.

ISO و کشورهای عضو آن از رویکرد سیستم مدیریت کیفیت استفاده کردند، و آن را برای اعمال ایمنی مواد غذایی، با ترکیب اصول پرکاربرد و اثبات شده HACCP و اصول تولید خوب (که توسط برنامه‌های پیش‌نیاز در ISO 22000 نشان داده شده است) طراحی کردند. این استاندارد دارای الزاماتی برای فرآیندها و رویه های سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی است و سازمان را ملزم می کند که برنامه های پیش نیازی و HACCP را اجرا کند.

چارچوب ISO 22000 با کمک به شما در بهبود ارتباطات در طول زنجیره تامین مواد غذایی به شما کمک می کند تا غذای سالم و ایمن را به مشتریان خود ارائه دهید. این استاندارد جهانی شناخته شده با اصول کدکس HACCP مطابقت دارد و دارای تاییدیه نظارتی است.

استفاده از سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی به شما کمک می کند تا مطمئن شوید که غذایی که عرضه می کنید از استاندارد بالایی برخوردار است و آلودگی ندارد.

- شرکت BRSM - مرکز تحقیقات

ایزو 22000 - سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی بر مبنای ISO 22000:2018

ISO 22000 یک استاندارد بین المللی شناخته شده است که رویکرد سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱ برای مدیریت ایمنی مواد غذایی و طرح تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی HACCP را برای تضمین ایمنی مواد غذایی در تمام سطوح ترکیب می کند. این استاندارد نشان می دهد که چگونه یک سازمان می تواند توانایی خود را در کنترل خطرات ایمنی برای اطمینان از ایمن بودن غذا نشان دهد.

ایمنی مواد غذایی یک نگرانی جهانی است. می توان آن را به عنوان اطمینان عملی تعریف کرد که نشان می دهد با پیاده سازی ایزو 22000 آسیب یا بیماری در نتیجه مصرف غذا ایجاد نمی شود. سازمان جهانی استاندارد طیف گسترده ای از دسته بندی ISO 22000 را در سراسر جهان تأیید می کند.

استاندارد ISO 22000 می تواند توسط هر سازمانی در زنجیره تامین مواد غذایی استفاده شود. این استاندارد اصول یک سیستم تجزیه و تحلیل خطر و نقطه کنترل بحرانی (HACCP) را که توسط کمیسیون Codex Alimentarius توسعه یافته است، یکپارچه می کند. با استفاده از الزامات قابل ممیزی، طرح HACCP را با برنامه های پیش نیاز و همچنین سایر الزامات سیستم ایمنی مواد غذایی ترکیب می کند.

BRSM با ارائه مراحل صدور گواهینامه ایزو معتبر جهانی در این استاندارد، طیف گسترده ای از دسته بندی های زنجیره غذایی را ارائه می دهد. گواهینامه ایزو 22000 طیف وسیعی شامل تولید مواد غذایی، تولید خوراک، ذخیره سازی و توزیع یا تولید بسته بندی و مواد بسته بندی را شامل می شود.

هدف ایزو ۲۲۰۰۰

استاندارد ISO 22000:2018 الزامات یک سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی را مشخص می کند و می توان آن را تایید و به یک گواهینامه معتبر وصل کرد. این استاندارد نقشه کاری را که یک سازمان باید انجام دهد تا بتواند نشان دهد توانایی  کنترل خطرات ایمنی مواد غذایی به منظور اطمینان از ایمن بودن مواد غذایی دارد را، ترسیم می کند. استاندارد ایزو ۲۲۰۰۰ می تواند توسط هر سازمانی صرف نظر از اندازه یا موقعیت آن در زنجیره غذایی استفاده شود.

دانستنی های بیشتر در مورد ISO 22000

استاندارد ISO 22000 رقابت منصفانه را تضمین می کند. ISO 22000  شرایط مربوط به تجارت، ارتباطات، الزامات و غیره را که از یک چارچوب مشترک سرچشمه می گیرند را به صورت یکپارچه ارائه می دهد. با این حال، صنعت غذای جهانی به طور مداوم در حال توسعه است و نیاز به یک استاندارد عمومی به عنوان ISO 22000 وجود دارد که برای کل زنجیره غذایی از تولید اولیه تا مصرف کننده مناسب باشد.

ISO 22000 نسبت به بسیاری از استانداردهای اختصاصی مزیت دارد زیرا کل سازمان را پوشش می دهد. ISO 22000 به تضمین دفع خطرات ایمنی مواد غذایی در کل زنجیره غذایی از مزرعه تا سفره کمک می کند. پیاده سازی ایزو 22000 و اخذ گواهینامه ایزو 22000 ضروری بنظر می رسد از این بابت که خطرات در هر مرحله از زنجیره غذایی می تواند رخ می دهد.

ISO 22000 ارتباطات در طول زنجیره غذایی و درون سازمان را در بر می گیرد. ارتباطات برای اطمینان از اینکه همه خطرات مربوط به ایمنی مواد غذایی در هر مرحله از زنجیره غذایی شناسایی و به اندازه کافی کنترل می شوند، بسیار مهم است. این به معنای ارتباط بین سازمان‌ها در بالادست و پایین دست در زنجیره غذایی است.

هدف استاندارد ISO 22000 هماهنگ کردن الزامات مدیریت ایمنی مواد غذایی برای سازمان‌های درون زنجیره غذایی در سطح جهانی است. این مطلب به ویژه برای استفاده توسط سازمان هایی در نظر گرفته شده است که به دنبال یک سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی متمرکز، منسجم و یکپارچه تر از آنچه به طور معمول توسط قانون لازم است، هستند. این استاندارد سازمان را ملزم می‌کند که از طریق سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی خود، هرگونه الزامات قانونی و نظارتی مربوط به ایمنی مواد غذایی را برآورده کند.

استاندارد جهانی ISO 22000 از اهداف توسعه پایدار سازمان ملل با کاهش بیماری های منتقله از غذا و حمایت از سلامت عمومی بهتر حمایت می کند.

استاندارد ایزو 22000 ، سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی
تعهد به ایمنی مواد غذایی با ایزو 22000

سایر استاندارد های مشابه ایزو ۲۲۰۰۰

بر خلاف برخی دیگر از برنامه ها و استانداردهای غذایی که به صدور گواهینامه سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی (به عنوان مثال FSSC 22000 و SQF)منجر می شوند، ISO 22000 الزامات خاصی برای برنامه های پیش نیاز (PRPs) ندارد، اما مستلزم آن است که سازمان برنامه های مناسب را شناسایی و اجرا کند. این باعث انعطاف پذیری بیشتر آن می شود و سازمان های مواد غذایی از هر نوعی می توانند استاندارد ISO 22000 را اجرا کنند و گواهینامه دریافت کنند.

پردازنده‌ها و تولیدکنندگان مواد غذایی می‌توانند از مشخصات فنی ISO ISO/TS 22002-1 برای توسعه برنامه‌های PRP خود استفاده کنند. الزامات برنامه‌های PRP را که برای این سازمان‌ها قابل اجرا هستند، تشریح می‌کند. الزامات ذکر شده به طور گسترده پذیرفته شده است و معادل الزامات PAS 220 است، مشخصات در دسترس عموم که همراه با ISO 22000 برای طرح گواهینامه FSSC 22000 استفاده می شود.

ISO 22000 یک استاندارد محک ابتکاری جهانی ایمنی غذا (GFSI) نیست. این بدان معناست که اگر پایگاه مشتری یا بازار شما به دنبال یک استاندارد GFSI Recognized است، باید به FSSC 22000 نگاه کنید، که شبیه ترین استاندارد ISO 22000 یا یکی از دیگر طرح های گواهینامه شناخته شده GFSI است.

رسیدگی به مشکلات ایمنی مواد غذایی با توسعه FSMS
رسیدگی به مشکلات ایمنی مواد غذایی با توسعه FSMS

پیاده سازی و استقرار ایزو ۲۲۰۰۰

نحوه اجرای استاندارد ایزو ۲۲۰۰۰ در یک سازمان

روش اجرای استاندارد ایزو ۲۲۰۰۰ سازمان‌ها به صورت زیر است:

 1. شناسایی نیازها: شناسایی نیازها و الزامات استاندارد ایزو ۲۲۰۰۰ در سازمان.
 2. برنامه ریزی: تهیه برنامه های عملیاتی و تعیین منابع برای اجرای استاندارد.
 3. پیاده سازی: اجرای مراحل مربوط به استاندارد ایزو ۲۲۰۰۰، از جمله طراحی سیستم مدیریت ایمنی غذایی و انجام آموزش های لازم.
 4. بررسی و ارزیابی: بررسی عملکرد سیستم مدیریت ایمنی غذایی و ارزیابی تأثیرات آن بر سازمان.
 5. بهبود مستمر: اصلاحات لازم در سیستم مدیریت ایمنی غذایی و بهبود مستمر عملکرد آن.

این روند باعث بهبود سطح ایمنی غذایی سازمان می شود و اطمینان حاصل می کند که فرآورده های غذایی تولیدی توسط سازمان مطابق با استانداردهای ایمنی می باشند.

پیاده سازی و اجرای ایزو 22000 می تواند منجر به موارد زیر شود:

 • بهبود مدیریت و ارتباطات؛
 • تضمین کیفیت، قابلیت اطمینان و ایمنی؛
 • کاهش هزینه های ناشی از برداشت یا فراخوان؛
 • بهبود شهرت و وفاداری به برند؛
 • اطمینان بیشتر در افشای اطلاعات؛
 • بیماری های ناشی از غذا کمتر؛
 • مشاغل با کیفیت بهتر و ایمن تر در صنایع غذایی؛
 • استفاده بهتر از منابع؛
 • کنترل خطرات ایمنی مواد غذایی کارآمدتر؛
 • مدیریت سیستماتیک برنامه های پیش نیازی؛
 • مبنای معتبر برای تصمیم گیری؛
 • کنترل متمرکز بر اولویت ها؛
 • صرفه جویی در منابع با کاهش کپی برداری؛
 • برنامه ریزی بهتر، تأیید کمتر پس از فرآیند؛
 • توسعه سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی؛

استاندارد ایزو 22000 در واقع به شما کمک می کند تا موارد زیر را بهبود دهید:

 • ایمنی مواد غذایی
 • زنجیره ی غذایی
 • ایمنی از مزرعه به چنگال یا سفره
 • کنترل های خطر
 • زنجیره تامین
 • HACCP طرح تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی
 • استراتژی کسب و کار مواد غذایی
 • قابلیت ردیابی مواد غذایی را

چرا سیستم ISO 22000 را پیاده سازی کنیم؟

توسعه یک سیستم مدیریت ایمنی غذایی  FSMS مبتنی بر ایزو 22000 نشان دهنده یک رویکرد "فعال"، سیستماتیک و منطقی برای رسیدگی به مشکلات ایمنی مواد غذایی است.

ساختار استاندارد ایزو 22000 بسیار شبیه به استانداردهای بین المللی موجود است. در نظر گرفته شده است که این رویکرد مشترک سازمان هایی را قادر می سازد که یک سیستم مدیریت واحد را ادغام کنند که الزامات دو یا چند استاندارد سیستم مدیریت دیگر (سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001،سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001، سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISO 27001،سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ISO 45001 وسیستمهای مدیریت پایداری کسب و کار ISO 22301) را برآورده کند.

استاندارد مدیریت ایمنی مواد غذایی به نفع سازمان شما است، به لطف به حداقل رساندن خطرات اصلی مواد غذایی، از یک سو، شفافیت بیشتری را ارائه می دهد، در حالی که از سوی دیگر امنیت بیشتری را هم برای مشتریان و هم برای مصرف کننده نهایی فراهم می کند.

پیاده سازی استاندارد ایزو 22000 با BRSM
پیاده سازی استاندارد ایزو 22000 با BRSM

اخذ گواهینامه ایزو 22000

دریافت گواهینامه ISO 22000 ضروری نیست مگر اینکه قانونگذار اخذ گواهی ایزو 22000 را الزام کرده باشد. با این حال، اگر تصمیم به جستجوی آن را داشته باشید، ارائه گواهی ایزو 22000 به کسب و کارهایی که با آنها کار می کنید و همچنین ارائه به مشتریان شما، به آنها اثبات می کند که مجموعه ای دقیق و قابل اعتماد از فرآیندها را در اختیار دارید که به شما کمک می کند از ایمنی محصولات غذایی خود اطمینان حاصل کنید.

مراحل صدور گواهینامه ایزو 22000

مراحل صدور گواهینامه ایزو 22000 را در 3 گام می توان تبین کرد.

مرحله 1- تکمیل فرم درخواست ایزو

فرم درخواست قیمت ایزو BRSM را تکمیل کنید تا بتوانیم شرکت و الزامات شما را درک کنیم. می توانید این کار را با تکمیل سریع آنلاین یا تماس تلفنی با شرکت بیکران راهکار سعادت انجام دهید. ما از این اطلاعات برای تعیین دقیق دامنه کاربرد ارزیابی شما و ارائه یک پیشنهاد برای صدور گواهینامه ایزو 22000 استفاده خواهیم کرد.

مرحله 2 - بازدید و ممیزی گواهی ایزو 22000

هنگامی که با پیشنهاد موافقت کردید، برای رزرو ارزیابی خود با شرکت صدور گواهینامه ایزو BRSM با شما تماس خواهیم گرفت. این ارزیابی شامل دو بازدید اجباری است که ممیزی گواهی اولیه را تشکیل می دهد. لطفاً توجه داشته باشید که باید بتوانید نشان دهید که سیستم مدیریتی شما بر مبنای ایزو 22000 برای حداقل سه ماه کاملاً عملیاتی بوده و تحت بازنگری مدیریت و چرخه کامل ممیزی داخلی قرار گرفته است.

مرحله 3 - صدور گواهینامه ISO 22000

پس از یک ممیزی موفق دو مرحله ای، تصمیم صدور گواهینامه گرفته می شود و در صورت مثبت بودن، گواهینامه استاندارد مورد نیاز توسط BRSM صادر می شود. شما یک نسخه کاغذی و الکترونیکی گواهینامه ایزو 22000 را دریافت خواهید کرد. گواهینامه به مدت سه سال معتبر است و از طریق یک برنامه ممیزی مراقبتی سالانه و یک ممیزی تأیید مجدد سه ساله حفظ می شود.

اخذ گواهینامه ISO 22000 برای چه سازمان وشرکتی مناسب است؟

اخذ گواهینامه ایزو 22000 برای هر سازمان و شرکتی در زنجیره غذایی، صرف نظر از اندازه، از تولیدکنندگان خوراک، تولیدکنندگان اولیه تا تولیدکنندگان مواد غذایی، اپراتورهای حمل و نقل و ذخیره سازی و پیمانکاران فرعی تا خرده فروشی ها و مراکز عرضه مواد غذایی قابل اجرا است.

این استاندارد ممکن است برای سازمان های مرتبط مانند تولید کنندگان تجهیزات، مواد بسته بندی، مواد پاک کننده، افزودنی ها و مواد تشکیل دهنده صادر شود. ممکن است برای ارائه دهندگان خدمات اتخاذ شود.
به طور خلاصه، بخشی یا تمام الزامات گواهینامه ISO 22000 برای محصولاتی که با صنایع غذایی یا زنجیره غذایی تماس دارند اعمال می شود.

شرکت هایی که می توانند گواهینامه ایزو 22000 بگیرند

مراحل اعتبارسنجی استاندارد ایزو ۲۲۰۰۰

 1. بررسی مستندات: بررسی مستندات مربوط به سیستم مدیریت ایمنی غذایی و تطابق آن با الزامات استاندارد ایزو ۲۲۰۰۰.
 2. بازرسی میدانی: انجام بازرسی‌های میدانی توسط افراد مجرب به منظور بررسی و ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت ایمنی غذایی در محل سازمان.
 3. ارزیابی عملکرد: بررسی نتایج بازرسی و ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت ایمنی غذایی بر اساس معیارهای استاندارد ایزو 22000.
 4. ارائه گواهینامه: در صورت تأیید تطابق سیستم مدیریت ایمنی غذایی با استاندارد ایزو 22000، گواهینامه ایزو 22000 به سازمان اعطا می‌شود.
 5. بازرسی‌های مرتبط: پس از اعطای گواهینامه، انجام بازرسی‌های مرتبط به صورت دوره‌ای توسط سازمان صادرکننده گواهینامه.

اعتبارسنجی استاندارد ایزو 22000 به سازمان اطمینان می‌دهد که سیستم مدیریت ایمنی غذایی آن مطابق با الزامات استاندارد است و فرآورده‌های غذایی تولیدی توسط سازمان، ایمن و قابل اعتماد هستند.

مزایای دریافت گواهینامه ایزو 22000 (اخذ گواهینامه ایمنی مواد غذایی ISO 22000)

 • تضمین کیفیت و ایمنی محصولات غذایی.
 • افزایش اعتماد مشتریان و بازاریابی مؤثرتر.
 • بهبود روند تولید و کاهش هدررفت مواد.
 • رعایت الزامات قانونی و مقررات مربوطه.

با دریافت گواهینامه ISO 22000، تعهد خود را به ایمنی مواد غذایی به مشتریان و سایر ذینفعان نشان خواهید داد. شما همچنین فرآیندهای مدیریت ایمنی غذایی شناخته شده بین المللی را در تجارت خود معرفی خواهید کرد که کنترل های مدیریت ریسک شما را تقویت می کند و شفافیت و مسئولیت پذیری را بهبود می بخشد. این امر باعث افزایش اعتبار برند شما می شود که به نوبه خود مزیت رقابتی به شما می دهد و به شما کمک می کند تا در کسب و کار جدید پیروز شوید.

در اینجا مهمترین مزایای استفاده از چارچوب ISO 22000 آمده است:

 • فرآیندهای مدیریت ایمنی مواد غذایی شناخته شده بین المللی را در کسب و کار خود جاسازی کنید.
 • کنترل های مدیریت ریسک را در سراسر زنجیره تامین مواد غذایی خود تقویت کنید.
 • اعتماد مشتریان، تامین کنندگان و سایر ذینفعان را در مورد ایمنی غذا و توانایی خود در کاهش خطرات سلامتی بهبود بخشید.
 • شفافیت و مسئولیت پذیری را در سازمان خود با شفاف سازی مسئولیت ها بهبود بخشید.
 • به شما کمک می کند تا سیستم های خود را از طریق یک فرآیند بهبود مستمر بهینه سازی و به روز کنید، بنابراین آنها موثر باقی می مانند.
 • به تیم مدیریت خود اطمینان دهید که سازمان از رویه های ایمنی مواد غذایی قوی و موثر در سراسر زنجیره تامین خود برخوردار است.
 • اطمینان حاصل کنید که کل زنجیره تامین مواد غذایی شما دارای کنترل های قوی است که از ورود مواد خطرناک و آلودگی جلوگیری می کند.

اخذ ایزو 22000 باعث می شود که:

 • زمان بررسی را به حداقل می رساند: سیستم مدیریت به شما کمک می کند تا زمان بررسی نقض ایمنی مواد غذایی را کاهش دهید.
 • رضایت مشتری: محصولاتی را ارائه دهید که به طور مداوم نیازهای مشتری را برآورده می کند و خدماتی قابل اعتماد و قابل اعتماد است.
 • به رسمیت شناخته شدن جهانی به عنوان یک تامین کننده معتبر: گواهینامه در سطح بین المللی شناخته شده و در سراسر زنجیره تامین صنعت پذیرفته شده است و معیارهای صنعت را برای تامین کنندگان تامین می کند.
 • مدارک تجاری اثبات شده: راستی‌آزمایی مستقل در برابر استانداردهای صنعتی شناخته شده در سطح جهانی، گویای همه چیز است.
 • الزامات قانونی: بدانید که چگونه الزامات قانونی و مقرراتی بر سازمان شما و مشتریان آن تأثیر می گذارد.
 • توانایی برنده شدن در تجارت بیشتر: مشخصات خرید اغلب به داشتن گواهینامه ایزو 22000 به عنوان یک شرط برای عرضه نیاز دارند، بنابراین صدور گواهینامه ایزو 22000 درها را باز می کند.
 • به موقعیت ها پاسخ دهید: ایده آل برای پاسخ به موقعیت هایی که می تواند ایمنی غذایی محصولات و فرآیندهای تولید را به خطر بیندازد.

معایب ایزو ۲۲۰۰۰

صنعت غذایی و مواد غذایی نیازمند استانداردهای سفارشی و معتبر برای تضمین کیفیت و ایمنی محصولات خود است. یکی از استانداردهای رایج در این زمینه، استاندارد ایزو ۲۲۰۰۰ است که برای مدیریت ایمنی غذا و سیستم های بهداشتی مورد استفاده قرار می گیرد. با این حال، همانطور که همه چیز دارای مزایا و معایب است، ایزو ۲۲۰۰۰ نیز برخی معایب و مشکلات خاص خود را دارد که در این مقاله به بررسی آن‌ها می پردازیم.

 • هزینه‌بر بودن فرآیند گواهی دهی و حفظ استانداردها.
 • نیاز به زمان و انرژی برای آموزش و پیاده سازی استاندارد.
 • محدودیتها و الزامات مربوط به نظارت و ارزیابی منابع.
 • ابهامات قوانین و مقررات

راهکارها برای مدیریت معایب ایزو ۲۲۰۰۰

برای مدیریت معایب ایزو ۲۲۰۰۰ و کاهش تأثیر آنها بر سازمانها، میتوان از راهکارهای زیر استفاده کرد:

 • بررسی دقیق نیازها و منابع مورد نیاز برای پیاده سازی استاندارد ایزو ۲۲۰۰۰
 • آموزش مناسب کارکنان و کارگران سازمان در زمینه استاندارد ایزو ۲۲۰۰۰
 • استفاده از سیستم‌های مدیریت مناسب و به‌روز برای رصد و کنترل فرآیندهای مرتبط با ایزو ۲۲۰۰۰
 • ایجاد تیمی متخصص و مسئول برای مدیریت استاندارد ایزو ۲۲۰۰۰ و رفع مشکلات مربوطه
 • همکاری با مشاوران حقوقی و تخصصی در صورت نیاز

الزامات ایزو 22000

استاندارد ISO 22000 مستلزم ایجاد یک سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی است. این به این معنی است که شما یک سیستم مستند در محل خواهید داشت و به طور کامل در سراسر سایتهای خود این سیستم ایمنی را اجرا می‌کنید که شامل:

برنامه های پیش نیاز موثر برای اطمینان از محیط بهداشتی تمیز

تجزیه و تحلیل خطر و برنامه کنترل بحرانی برای شناسایی، پیشگیری و حذف خطرات ایمنی مواد غذایی، فرآیندهای سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی مستند را برای مدیریت ایمنی مواد غذایی در سراسر سازمان خود - از جنبه های مدیریت و برنامه ریزی تجاری گرفته تا ارتباطات روزانه و عملیاتی که بر ایمنی مواد غذایی تأثیر می گذارد، ایجاد کنید. استاندارد ISO 22000 شامل الزامات خاصی است که باید توسط سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی مورد توجه قرار گیرد. این استاندارد نیازمند فرآیندهای سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی از جمله:

 • داشتن یک خط مشی کلی ایمنی مواد غذایی برای سازمان شما که توسط مدیریت ارشد توسعه یافته است.
 • تعیین اهدافی که تلاش های شرکت شما را برای پیروی از این خط مشی هدایت می کند.
 • برنامه ریزی و طراحی سیستم مدیریت و مستندسازی سیستم.
 • نگهداری سوابق عملکرد سیستم.
 • ایجاد گروهی از افراد واجد شرایط برای تشکیل تیم ایمنی مواد غذایی.
 • تعریف رویه‌های ارتباطی برای اطمینان از ارتباط مؤثر با مخاطبین مهم خارج از شرکت (قانونی، مشتریان، تأمین‌کنندگان و سایرین) و ارتباطات داخلی مؤثر.
 • داشتن برنامه اضطراری
 • برگزاری جلسات بازنگری مدیریت برای ارزیابی عملکرد FSMS.
 • تامین منابع کافی برای عملکرد موثر FSMS شامل پرسنل آموزش دیده و واجد شرایط، زیرساخت کافی و محیط کاری مناسب برای اطمینان از ایمنی مواد غذایی.
 • اجرای برنامه های پیش نیاز
 • پیروی از اصول HACCP
 • ایجاد سیستم ردیابی برای شناسایی محصول.
 • استقرار سیستم اقدام اصلاحی و کنترل محصول ناسازگار.
 • حفظ یک رویه مستند برای رسیدگی به خروج محصول.
 • کنترل دستگاه های نظارت و اندازه گیری.
 • ایجاد و نگهداری و برنامه ممیزی داخلی.
 • به روز رسانی و بهبود مستمر FSMS.

حوزه های کلیدی در ایزو ۲۲۰۰۰

استاندارد ISO 22000 از ساختاری متشکل از ده بند به نام Annex SL استفاده می کند که تقریباً با هم گروه بندی شده اند، چهار حوزه کلیدی را پوشش می دهند:

ایمنی مواد غذایی - فرآیندها و رویه هایی که کسب و کار شما باید در سراسر زنجیره تامین خود دنبال کند تا غذا را برای مصرف ایمن نگه دارد.

مسئولیت مدیریت - حوزه هایی که تیم مدیریت شما باید روی آنها تمرکز کند، در آن مشارکت داشته باشد و در مورد آنها پاسخگو باشد

مدیریت منابع - نحوه تخصیص منابع مانند افراد، زیرساخت ها و امکانات برای اطمینان از بهترین عملکرد ممکن

اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و بهبود - بندهای پایانی نحوه عملکرد سیستم مدیریت خود را به گونه ای که انتظار می رود تعیین کنید و بهبود مستمر سیستم شما را تسهیل می کند، پوشش می دهد.

تفاوت بین HACCP و ISO 22000

هر دو سیستم ISO 22000 و تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی (HACCP) از جهات مختلفی مشابه هستند، زیرا هر دو بر روی ایمن سازی مواد غذایی برای مصرف تمرکز دارند. تفاوت ها در نحوه برخورد آنها در این مورد نهفته است.
HACCP بر کنترل خطرات در نقاط خاص در تولید مواد غذایی متمرکز است. با حذف خطرات، ایمنی محصولات غذایی را که تولید می کنید بهبود می بخشید.

ISO 22000 عمومی تر از HACCP است و به جای نقاط بحرانی شناسایی شده، به ایمنی مواد غذایی در سراسر زنجیره تامین نگاه می کند. ISO 22000 از اصول HACCP در دستورالعمل های خود استفاده می کند، اما آنها را گسترش می دهد. ISO 22000 همچنین مناطقی را که به طور خاص توسط HACCP ذکر نشده است، مانند راهنمایی در مورد مقابله با آلرژن ها پوشش می دهد.

 

Video file

سوالات متداول ایزو ۲۲۰۰۰ - سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی - ISO 22000 : 2018

تفاوت اصلی بین این دو گواهینامه در این است که طرح FSSC 22000، بر خلاف استاندارد ISO، توسط GFSI (ابتکار جهانی ایمنی غذا) به رسمیت شناخته شده است. شناسایی GFSI نشان می دهد که این طرح با بالاترین استانداردهای جهانی مطابقت دارد که منجر به پذیرش بین المللی صنایع غذایی می شود.
HACCP مخفف Hazard Analysis and Critical Control Point System است و یک سیستم ایمنی مواد غذایی است که از به خطر افتادن ایمنی مواد غذایی جلوگیری می کند. ISO 22000 یک استاندارد بین المللی بر اساس استانداردهای ISO است و برای تضمین ایمنی زنجیره غذایی جهانی ایجاد شده است.
برای اطمینان از ایمنی مواد غذایی در طول زنجیره غذایی، ISO 22000 عناصر کلیدی زیر را ترکیب می کند: ارتباطات تعاملی. مدیریت سیستم؛ برنامه های پیش نیاز؛ و اصول تجزیه و تحلیل خطر و نقطه کنترل بحرانی (HACCP).
ISO 22000 استاندارد ایمنی مواد غذایی است، در حالی که ISO 9001 استاندارد رضایت مشتری است. FSSC 22000 یک استاندارد بین المللی است که برای صدور گواهینامه سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی برای تولید کنندگان مواد غذایی توسعه یافته است.
ISO 22000 تعدادی از استانداردهای ملی ایمنی مواد غذایی را در یک مجموعه ساده و شناخته شده بین المللی از مسئولیت ها و الزامات ترکیب می کند. ISO 22000 همچنین عناصر شیوه های تولید خوب (GMP)، نقاط کنترل بحرانی تجزیه و تحلیل خطر (HACCP) و سایر رویه های پیشگیرانه پیشگیرانه را ادغام می کند.
مهمترین مخاطرات بر اساس ایزو 22000 عبارتند از:
• بیولوژیکی،
شیمیایی
• فیزیکی.
که بیشترین نگرانی برای مدیران خدمات غذایی و بازرسان بهداشت و ممیزان استاندارد های غذایی بوجود می آورند. نمونه هایی از مخاطرات بیولوژیکی عبارتند از: باکتری ها، ویروس ها، انگل ها، کپک ها، مخمرها و سموم ایجاد کننده بیماری.
نحوه شناسایی نقاط کنترل بحرانی
خرید.
دریافت
ذخیره سازی
آماده سازی.
پخت و پز
آبکاری
سرو کردن
تولیدکنندگان مواد غذایی باید هر کاری که ممکن است برای جلوگیری از آلودگی و تولید محصولات ایمن انجام دهند و از عواقب چشمگیر آن آگاه باشند. چهار نوع آلودگی مواد غذایی وجود دارد: فیزیکی، بیولوژیکی، شیمیایی و آلرژی زا.
افزودن دیدگاه جدید

Restricted HTML

 • تگ‌های HTML مجاز: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
 • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.