خانه

نظامنامه استاندارد ایزو ۱۳۴۸۵ تجهیزات پزشکی -ISO 13485

بخش اول:دامنه کاربرد اين نظام نامه در حقيقت چگونگي حصول به كيفيت بر اساس استاندارد ISO13485:2003و خواسته ها و الزامات مشتري و نيز الزامات قانوني را تشريح می نماید. هدف از استفاده از اين استانداردها دستيابي به بالاترين خواسته هاي مشتري جهت تامين رضايت مشتري و اثبات توانائيهاي خود در ارائه محصولات با كيفيت مي […]

نحوه تنظیم و چگونگی نگارش HSE PLAN ( نمونه HSE PLAN – برنامه ایمنی و بهداشت )- قسمت پنجم

۱۱٫۷٫سوابق ایمنی و آمار ۱۱٫۷٫۱ سوابق ایمنی ثبت گزارشهاي ـسيبهاي شغلي در الزامات و طرح كلي در ۲۹-CFR1910 قسمت ۱۹۰۴ مشاهده ميشوند. سوابق و گزارشهاي اسيب ها و بيماريهاي شغلي هر بيماري كه به سبب در معرض گذاري عوامل محيطي باعث شده باشد از قبيل: استنشاق، جذب، قورت دادن يا رابطه مستقيم با مواد سمي […]

The ISO 31000 standard in supply chain risk management

INTRODUCTION Supply chain problems can generate huge losses for companies, as happened in the last decade with Boeing, Cisco and Pfizer, which suffered losses of US$ 2 billion, US$ 2.25 billion and US$ 2.8 billion, respectively (Hunt et al., 2010). Other notable examples of supply chain interruptions can be found in Sodhi et al. (2012). […]

نحوه تنظیم و چگونگی نگارش HSE PLAN ( نمونه HSE PLAN – برنامه ایمنی و بهداشت )- قسمت چهارم

۱۲٫۲٫آموزش های HSE همانطور که اشاره شد شبکه آموزشی نیازمند گروهی از بازرسان و مدیران آموزش دیده است، مهارتهای آموزشی فنی و آموزش های وظایف شخصی برای نیروهای جدید به هر حال هر بخشی از صنعت و یا مهارتهای آموزشی شامل یک عنصر کلیدی از آموزش های ایمنی است. سایت آموزش HSE توسط شبکه ای […]

خلاصه ای از استاندارد ایزو ۲۲۰۰۰:۲۰۱۸ (تمرکز بر تغییرات کلیدی)

مقدمه این استاندارد توسط کمیتۀ فنی ایزو /TC 34، فرآورده های غذایی، کمیتۀ فرعی SC 17 و سیستم های مدیریت ایمنی غذایی تهیه شده است. به جای ۸ بند موجود در نسخه ۲۰۰۵، اکنون ۱۰ بند در ویرایش ۲۰۱۸ همراه با یک رویکردجامع داریم که تفکر مبتنی بر ریسک را در مورد صنایع غذایی پوشش […]