کتاب ایزو 30401 سیستم مدیریت دانش

دانش، یک دارایی سازمانی ناملموس است که لازم است مانند هر دارایی دیگری مدیریت شود، نیاز است که دانش به نحوی ایجاد شده، انسجام یافته، حفظ شده، وفق داده شده و به کار گرفته شود که کارکنان بر اساس تجربیات گذشته و نگاه جدید به آینده بتوانند تصمیمات اثربخش بگیرند، اقدامات هم راستا انجام دهند و مسایل را حل کنند. مدیریت دانش یک رویکرد جامع به بهبود یادگیری و اثربخشی از طریق بهینه کردن استفاده از دانش، به منظور ایجاد ارزش برای سازمان است. مدیریت دانش از فرایند و استراتژی های توسعه موجود پشتیبانی می کند. در نتیجه، نیاز است که با سایر عملکردهای سازمان یکپارچه شود.

قیمت
30,000 تومان
نویسنده/ مترجم
اساتید BRS
تعداد صفحات: 160 صفحه
تاریخ انتشار:
ناشر: شرکت بیکران راهکار سعادت