کتاب ایزو 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای

استاندارد ایزو 45001 - مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی در سال 2018 برای اولین بار منتشر شده و تیم تالیف و ترجمه بیکران راهکار، ترجمه سلیسی از این استاندارد بین المللی را تقدیم به بازار سیستم های مدیریت کرده است.

هدف سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای فراهم آوردن یک چارچوب برای مدیریت ریسک ها و فرصت های ایمنی و بهداشت حرفه ای است. هدف و نتایج مورد انتظار سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای پیشگیری از جراحت و بیماری مرتبط با کار کارگران و فراهم آوردن محل‌های کار ایمنی و بهداشتی است در نتیجه، از بین بردن خطرات و به حداقل رساندن ریسک های ایمنی و بهداشت حرفه ای با در نظر گرفتن اقدامات حفاظتی و پیشگیرانه موثر برای سازمان بسیار مهم است.

وقتی که این اقدامات توسط سازمان از طریق سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای به کار گرفته می شود باعث بهبود عملکرد ایمنی و بهداشت حرفه ای آن می شود‌. یک سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای وقتی که ابتدا اقدام به پرداختن فرصت هایی برای بهبود عملکرد ایمنی و بهداشت حرفه ای را در نظر بگیرد اثر بخش تر و کارآمد تر خواهد بود.

اجرای یک سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای مطابق با این سند سازمان را قادر می سازد که ریسک های ایمنی و بهداشت حرفه ای اش را مدیریت و عملکرد ایمنی و بهداشت حرفه ای خود را بهبود بخشد.

قیمت
40,000 تومان
نویسنده/ مترجم
اساتید BRS
تعداد صفحات: 105 صفحه
تاریخ انتشار:
ناشر: شرکت بیکران راهکار سعادت