کتاب ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت

پذیرش سیستم مدیریت کیفیت، یک تصمیم راهبردی سازمان می باشد که می تواند سازمان را در بهبود عملکرد جامع خود یاری کند و مبنای دقیقی برای طرح های مبتنی بر توسعه پایدار فراهم نماید.پذیرش سیستم مدیریت کیفیت، یک تصمیم راهبردی سازمان می باشد که می تواند سازمان را در بهبود عملکرد جامع خود یاری کند و مبنای دقیقی برای طرح های مبتنی بر توسعه پایدار فراهم نماید.

قیمت
39 تومان
نویسنده/ مترجم
اساتید BRS
تعداد صفحات: 70 صفحه
تاریخ انتشار:
ناشر: شرکت بیکران راهکار