کتاب ایزو 22301 سیستمهای مدیریت تداوم کسب و کار

این سند، ساختار و الزامات پیاده سازی و حفظ سیستم مدیریت تداوم کسب‌ وکار (BCMS) را نشان می‌دهد و ان را در تناسب با میزان و نوع تاثیری که یک سازمان ممکن است در نتیجه‌ی یک اختلال بپذیرد یا نپذیرد، توسعه می‌دهد.

پیامدهای حفظ سیستم مدیریت تداوم کسب‌ وکار (BCMS) با استفاده از قانون سازمان، قانون‌گذاری، الزامات سازمانی و صنعتی، محصولات و خدمات ارائه‌شده، فرآیندهای بکارگرفته شده، اندازه و ساختار سازمان و الزامات گروه‌های ذی نفع آن، شکل داده شده ‌است.

قیمت
50,000 تومان
نویسنده/ مترجم
اساتید BRS
تعداد صفحات: 76 صفحه
تاریخ انتشار:
ناشر: شرکت بیکران راهکار سعادت