دوره سیستم مدیریت اندازه گیری- ایزو 10012

دوره سیستم مدیریت اندازه گیری- ایزو 10012

این استاندارد الزامات مدیریت کیفیت یک سیستم مدیریت اندازه گیری را مشخص می کند که می تواند توسط سازمانی که اندازه گیری ها را به عنوان بخشی از سیستم مدیریت کلی انجام می دهد برای اطمینان از برآورده شدن الزامات اندازه شناسی استفاده کند.
بر اساس ایزو 10012 توصیه می شود مدیریت کلیه فعالیت های مرتبط با موضوع اندازه گیری در سازمان به صورت یک فرآیند مشخص و مستند برنامه ریزی شود.
هدف اصلی این فرآیند می تواند حمایت از کیفیت محصولات تولید شده توسط شرکت باشد.
یک سیستم مدیریت اندازه‌گیری مؤثر تضمین می‌کند که تجهیزات اندازه‌گیری و فرآیندهای اندازه‌گیری برای استفاده مورد نظر مناسب هستند و در دستیابی به اهداف کیفیت محصول و مدیریت خطر نتایج اندازه‌گیری نادرست مهم است.
هدف یک سیستم مدیریت اندازه گیری مدیریت ریسک است به طوری که تجهیزات اندازه گیری و فرآیندهای اندازه گیری نتواند نتایج نادرستی ایجاد کند که بر کیفیت محصول یک سازمان تأثیر می گذارد. روش‌های مورد استفاده برای سیستم مدیریت اندازه‌گیری از تأیید تجهیزات اولیه تا استفاده از تکنیک‌های آماری در کنترل فرآیند اندازه‌گیری متغیر است.

مزایای دوره ایزو 10012

 • بهبود کیفیت شرکت و محصول
 • با استقرار سیستم مدیریت اندازه گیری، محصولات معیوب پذیرش نمی شوند
 • نیازهای مشتری را برآورده شده و رضایت مشتری از محصولات افزایش می یابد.
 • بهبود کارایی، کاهش ضایعات و صرفه جویی در هزینه.
 • کنترل فرآیند اندازه گیری
 • بهبود ثبات عملیات ؛ عدم وجود هیچ سابقه ای از اندازه گیری غیرمجاز 

سرفصل های دوره:

 • تعاریف و اصطلاحات اندازه‌ گیری
 • بررسی جایگاه کالیبراسیون در سیستم‌های مدیریت کیفیت
 • آشنایی با خطاهای اندازه‌گیری و محاسبه عدم قطعیت شرایط محیطی آزمایشگاه
 • نحوه پیاده‌سازی نظام کالیبراسیون مؤثر انواع برچسبهای کالیبراسیون
 • تعیین زمان کالیبراسیون دورهای
 • ویژگی کارکنان آزمایشگاه
 • بررسی الزامات استاندارد 10012
مدرس
اساتید BRS
مدت دوره: 24 ساعت
تعداد جلسه: 3 جلسه
نحوه برگزاری: حضوری
تاریخ آغاز دوره:
تاریخ پایان دوره:

دوره های هم گروه

دوره سر ممیزی ایزو 27001
حضوری, غیر حضوری
دوره ممیزی داخلی ایزو 50001
حضوری, غیر حضوری
دوره آموزشی ایزو 29990
حضوری, غیر حضوری
دوره مستندسازی ایزو 9001
حضوری, غیر حضوری
دوره استاندارد ایزو 10002
حضوری, غیر حضوری
دوره ممیزی داخلی IATF 16949
حضوری, غیر حضوری
دوره آموزشی ایزو 19011
حضوری, غیر حضوری
سرممیزی ایزو 28000
حضوری, غیر حضوری
دوره ممیزی داخلی ایزو 9001
حضوری, غیر حضوری
دوره آموزشی ایزو 22031
حضوری, غیر حضوری