دوره آشنایی با مدیریت ریسک مبتنی بر استاندارد ایزو 31000

آشنایی با مدیریت ریسک مبتنی بر استاندارد ایزو 31000

سازمان‌ها در هر نوع و اندازه‌ای با عوامل و تأثیرات بیرونی و درونی مواجه هستند که باعث می‌شود مشخص نباشد که آیا به اهداف خود دست خواهند یافت یا خیر.
این اهداف ممکن است به طیفی از فعالیت های سازمان از ابتکارات استراتژیک تا عملیاتی، فرآیندها و پروژه های آن مربوط باشد. این ممکن است از نظر پیامدهای اجتماعی، زیست محیطی، فناوری، ایمنی و امنیتی، اقدامات تجاری، مالی و اقتصادی و همچنین اثرات اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و شهرت منعکس شود.
مدیریت ریسک، زمینه بیرونی و درونی سازمان از جمله رفتار انسانی و عوامل فرهنگی را در نظر می گیرد. ایجاد یک چارچوب مدیریت ریسک اطلاعاتی قوی، به شما این امکان را می دهد که منابع را برای رسیدگی به مسائلی که خطر قابل توجهی برای سازمان شما ایجاد می کند، اولویت بندی کنید.
اجرای استراتژی و روش مدیریت ریسک اطلاعات باید در سطح استراتژیک، تاکتیکی و عملیاتی مورد توجه قرار گیرد تا فرآیند در سراسر یک سازمان مؤثر و سازگار باشد.
این دوره آموزشی، به منظور ارائه دانش و مهارت مورد نیاز برای ارزیابی و انجام ارزیابی ریسک برای سازمان ها با توجه به الزامات ISO 31000:2018 طراحی شده است.

مزایای دوره مدیریت ریسک:

با شرکت در دوره آموزشی آشنایی با استاندارد ایزو 31000، می توانید:

 • اصول، چارچوب و فرآیند شرح داده شده در ISO 31000:2018 را درک کنید
 • با مدیریت ریسک ها، تصمیم گیری، تعیین و دستیابی به اهداف و بهبود عملکرد، ارزش را در سازمان خود ایجاد و محافظت کنید.
 • درک نقش حاکمیت و رهبری در مدیریت ریسک در تمام سطوح
 • یک دید کلی از استاندارد IEC 31010 به دست آورید

این دوره مناسب چه کسانی است؟

این دوره برای هر کسی که درگیر ارزیابی ریسک است مناسب است. در توسعه راهنمایی که نحوه ارزیابی ریسک در زمینه های خاص را تعیین می کند و افرادی که نیاز به تصمیم گیری در موارد عدم اطمینان دارند، از جمله کسانی که:

 • به دنبال شناسایی و ارزیابی ریسک در محیط کسب و کار خود هستند.
 • نیاز به درک نتایج ارزیابی ها دارند.
 • همچنین مناسب برای:
 • مدیران ریسک سازمانی
 • مشاوران
 • کسانی که مسئول توسعه/حفظ یک سیستم مدیریتی هستند که از دستورالعمل های پیوست SL پیروی می کند

در این دوره چه مواردی را خواهید آموخت؟

هدف استاندارد ایزو 31000 و دوره آموزشی آشنایی با مدیریت ریسک کمک به نمایندگان برای یادگیری:

 • اصول مدیریت ریسک
 • چارچوب مدیریت ریسک
 • فرآیند مدیریت ریسک
 • ارزیابی برنامه ریزی
 • جمع آوری اطلاعات
 • تکنیک های ارزیابی ریسک قابل اجرا است.

برای ارتقای دانش فردی و سازمانی خود در موضوع مدیریت ریسک می توانید در دوره های بین المللی طراحی شده آکادمی بیکران راهکار شرکت نمایید و در این موضوع از دوره های آموزشی چون آموزش آشنایی با استاندارد ایزو 31000، تشریح الزامات ایزو 31000، پیاده سازی و مستند سازی سیستم ایزو 31000، ممیزی داخلی بر اساس ایزو 31000 و ...  بهره مند شوید .
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد دوره آموزشی آشنایی با مدیریت ریسک بر اساس استاندارد ایزو 31000 لطفا با کارشناسان آموزش آکادمی بیکران راهکار BRS به شماره 02192001320 در تماس باشید و از بودجه آموزشی خود نهایت استفاده را ببرید.

مدرس
اساتید BRS
مدت دوره: 24 ساعت
تعداد جلسه: 3 جلسه
نحوه برگزاری: غیر حضوری
تاریخ آغاز دوره:
تاریخ پایان دوره:

دوره های هم گروه

دوره سر ممیزی ایزو 27001
حضوری, غیر حضوری
دوره ممیزی داخلی ایزو 50001
حضوری, غیر حضوری
دوره آموزشی ایزو 29990
حضوری, غیر حضوری
دوره مستندسازی ایزو 9001
حضوری, غیر حضوری
دوره استاندارد ایزو 10002
حضوری, غیر حضوری
دوره ممیزی داخلی IATF 16949
حضوری, غیر حضوری
دوره آموزشی ایزو 19011
حضوری, غیر حضوری
سرممیزی ایزو 28000
حضوری, غیر حضوری
دوره ممیزی داخلی ایزو 9001
حضوری, غیر حضوری
دوره آموزشی ایزو 22031
حضوری, غیر حضوری