دوره مستندسازی ایزو 9001:

در حالی که در ویرایش جدید استاندارد ISO 9001 الزامات مستندسازی کاهش داده شده است، مهم است که کاربران درک کنند که مستندسازی اغلب کاربردی ترین روش موجود برای کنترل فرآیندها و نتایج آنها و همچنین ارائه شواهد است.
در بسیاری از موارد، کاربران ایزو 9001 ممکن است به هیچ وجه اسناد را حذف نکنند و از روش های پیچیده و سخت در سازمان بهره ببرند. این دوره آموزشی طراحی شده است تا اطمینان حاصل شود که کاربران درک می کنند که مستندسازی اغلب ساده ترین روش برای کنترل نتایج و فرآیندها و نشان دادن انطباق با ممیزان، مشتریان و سایر اشخاص ذینفع است.
شما باید به سازمان و سایر اشخاص ذینفع کمک کنید تا بفهمند چه زمانی باید مستندسازی شود و چه مقدار مستندات مورد نیاز است و همچنین نوع اسناد را بر اساس نیازهای کسب و کار واقعی سازمان انتخاب کنند.
در این دوره آموزشی، از طریق تمرینات عملی موارد زیادی را خواهید آموخت  و مطمئنا پس از طی دوره با درک روشنی از مراحل بعدی و برنامه ارتباطی برای درک و رعایت الزامات به سازمان خود باز می گردید.

در این دوره موارد زیر را می آموزید:

 • درک و پرداختن به مفاهیم مستندات تعبیه شده در استانداردهای جدید منتشر شده از جمله ویرایش جدید ISO 9001
 • استفاده از تفکر مبتنی بر ریسک به عنوان ابزاری حیاتی در تعیین نیاز به مستندسازی.
 • تعیین نیازهای کسب و کار برای مستندسازی با توجه به تاکید بر کاهش یافتگی در ISO 9001
 • استفاده از اسناد و مدارک به عنوان ابزاری حیاتی برای پیوند دادن سیستم مدیریت کیفیت به فرآیندهای کسب و کار روزانه و جهت گیری استراتژیک سازمان شما.
 • استفاده از رویکرد فرآیندی برای ایجاد پل ارتباطی با سازمان ها و در عین حال کاهش تاکید بر مستندسازی.
 • عدم تأکید بر اسناد بدون از دست دادن کنترل یا توانایی ارائه شواهد به ممیزان و سایر طرف های ذینفع.
 • ارائه فرصتی برای استفاده از سیستم مدیریت کیفیت تکمیل شده به عنوان بستری برای فعالیت های مدیریت ناب فعلی یا آتی
 • تعیین اینکه چه زمانی اسناد مهم هستند - ایجاد ارزش.
 • انتخاب روش های مناسب و دارای ارزش افزوده برای کنترل فرآیندها و نتایج غیر از استفاده از مستندات.
 • اطلاعات این دوره به شما کمک می کند تا بفهمید چه چیزی را باید مستند کنید، چگونه مستند کنید و چه نوع مستنداتی مطابق با استاندارد ایزو 9001 مورد نیاز است.
 • این استاندارد به همراه الزامات کلیدی و توصیه هایی در مورد نحوه اجرای موثر آنها در این دوره به تفصیل پوشش داده خواهد شد.
 • همچنین پیشنهادهایی برای پیاده سازی و فرصت هایی برای اعمال استاندارد برای ارتقاء سازمان شما وجود خواهد داشت.
 • نحوه تهیه اسناد برای مشتریان را بدانید.
 • دانش عمیقی از الزامات 9001 به دست آورید.

این دوره مناسب چه کسانی است؟

این دوره برای کسانی در نظر گرفته شده است که ISO 9001، ISO 14001 یا هر یک از استانداردهای سیستم مدیریت جدید را که رویکرد جدید ایجاد و استفاده از اطلاعات مستند (رویه ها، سوابق، نظامنامه کیفیت یا موارد دیگر) را اتخاذ کرده اند، در نظر گرفته شده است و همچنین مدیران کیفیت، پرسنلی که علاقه مند به بهبود عملکرد سازمانی هستند.

کسانی که از این دوره ارزش دریافت خواهند کرد عبارتند از مدیران عالی، پرسنل مورد نظر برای مشارکت در ایجاد و استقرار اطلاعات مستند، مدیران پروژه، مدیران ریسک، صاحبان فرآیندهای کسب و کار و پرسنل انطباق با مقررات.
 

مدرس
اساتید BRS
مدت دوره: 8 ساعت
تعداد جلسه: 1 جلسه
نحوه برگزاری: حضوری, غیر حضوری
تاریخ آغاز دوره:
تاریخ پایان دوره:

دوره های هم گروه

دوره استاندارد ایزو 10002
حضوری, غیر حضوری
دوره ممیزی داخلی IATF 16949
حضوری, غیر حضوری
دوره آموزشی ایزو 19011
حضوری, غیر حضوری
سرممیزی ایزو 28000
حضوری, غیر حضوری
دوره ممیزی داخلی ایزو 9001
حضوری, غیر حضوری
دوره آموزشی ایزو 22031
حضوری, غیر حضوری
دوره سر ممیزی ایزو 27001
حضوری, غیر حضوری
دوره ممیزی داخلی ایزو 50001
حضوری, غیر حضوری
دوره آموزشی ایزو 29990
حضوری, غیر حضوری