دوره تشریح الزامات ایزو 17025:

ISO/IEC 17025:2017 برای هر سازمانی که آزمایش، نمونه برداری یا کالیبراسیون را انجام می دهد و نتایج قابل اعتمادی می خواهد مفید است. این استاندارد بین المللی شامل همه انواع آزمایشگاه‌ها می‌شود، خواه متعلق به دولت، صنعت و یا در واقع هر سازمان دیگری باشد.
این استاندارد همچنین برای دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی، دولت‌ها، تنظیم‌کننده‌ها، سازمان‌های بازرسی، سازمان‌های صدور گواهی‌نامه محصول و سایر سازمان‌های ارزیابی انطباق با نیاز به انجام آزمایش، نمونه‌برداری یا کالیبراسیون مفید است.

مزایای شرکت در دوره:

 • درک الزامات و محدوده استاندارد ISO 17025
 • نحوه برآوردن الزامات ISO 17025
 • اصول و کاربرد کنترل کیفیت
 • درک فرآیند تایید صلاحیت آزمایشگاهی 
 • نحوه نظارت و بهبود مستمر فرآیندهای کنترل کیفیت

سرفصل های دوره:

1-آگاهی از:

 • مقدمه ای بر کیفیت
 • سیستم های مدیریت کیفیت
 • شناخت ISO 17025
 • الزامات عمومی ISO 17025
 • الزامات مدیریت - همه
 • بندها
 • الزامات فنی - همه بندها
 • نتیجه

2-آموزش اندازه گیری عدم قطعیت :

 • درک اهمیت تفاهم نامه
 • نیاز به تفاهم نامه
 • درک مفاهیم درگیر در تفاهم نامه
 • مطالعه موردی تفاهم نامه
 • ارزیابی شرکت کننده در برنامه
 • نتیجه

این دوره مناسب چه کسانی است؟

 • افراد حرفه ای مسئول آزمایش و روش های کالیبراسیون در آزمایشگاه ها در تمام بخش ها.
 • تیم های پیاده سازی ISO 17025
 • هر پرسنلی که در اجرای سیستم مدیریت آزمایشگاه نقش داشته باشد.
   
مدرس
اساتید BRS
مدت دوره: 16 ساعت
تعداد جلسه: 2 جلسه
نحوه برگزاری: حضوری, غیر حضوری
تاریخ آغاز دوره:
تاریخ پایان دوره:

دوره های هم گروه

دوره آموزشی ایزو 22031
حضوری, غیر حضوری
دوره استاندارد ایزو 10002
حضوری, غیر حضوری
دوره ممیزی داخلی ایزو 9001
حضوری, غیر حضوری
دوره آموزشی ایزو 29990
حضوری, غیر حضوری
دوره سر ممیزی ایزو 27001
حضوری, غیر حضوری
دوره ممیزی داخلی ایزو 50001
حضوری, غیر حضوری
دوره ممیزی داخلی IATF 16949
حضوری, غیر حضوری
دوره آموزشی ایزو 19011
حضوری, غیر حضوری
سرممیزی ایزو 28000
حضوری, غیر حضوری
دوره مستندسازی ایزو 9001
حضوری, غیر حضوری