دوره تشریح الزامات ایزو 3834:

این دوره آموزشی درک و اجرای الزامات جوشکاری مطابق استاندارد ISO 3834 را به روشی ساختاریافته برای برآورده کردن الزامات کیفیت اساسی مطابق با مشخصات، استانداردهای محصول و الزامات مقررات ارائه می دهد.
این دوره اطلاعاتی در مورد چگونگی انجام فرآیند جوشکاری به مؤثرترین روش و کنترل مناسب برای اعمال کنترل مناسب بر روی تمام جنبه‌های عملیات ارائه می‌کند تا اطمینان حاصل شود که کیفیت محصول مطابق با ISO 3834، که گواهینامه پایه برای همه محصولات دیگر است.
گواهینامه ISO 3834 سازنده را از رقبا متمایز می کند زیرا گواهی می دهد که قابلیت های جوشکاری آنها به طور مستقل ارزیابی شده است. یکی از اجزای اصلی آن این است که شرکت باید مهارت هماهنگ کننده های جوشکاری را ثابت کند. 
با این حال، ویژگی های اقلام جوش داده شده را نمی توان تنها از طریق آزمایش تأیید کرد. کنترل ها و شیوه های ضروری برای جوشکاری و عملیات مرتبط با آن توسط ISO 3834:2021 به عنوان یک استاندارد مشخص شده است. سپس تصدیق می شود که کیفیت جوش در محصول نهایی الزامات را برآورده می کند.

این دوره مناسب چه کسانی است؟

نمایندگان سازندگان قطعات جوشی راه آهن، معدن، بندر، زیرساخت، پل، ساختمان، کشتی، بازرسان جوش، هماهنگ کننده جوش، مدیران کیفیت، مهندسین تولید.

محتوای دوره :

 • تعیین و انتخاب سطوح کیفی
 • قرارداد و بررسی فنی
 • نیاز های پرسنل جوشکاری
 • شایستگی پرسنل بازرسی و آزمایش
 • تجهیزات، جوشکاری و فعالیت های مرتبط
 • ذخیره سازی و جابجایی مواد
 • عملیات حرارتی پس از جوشکاری
 • بازرسی و آزمایش
 • کالیبراسیون
 • شناسایی و ردیابی
 • عدم انطباق و اقدام اصلاحی و سوابق کیفیت

اهداف و نتایج آموزشی

در پایان این دوره درک خواهید کرد که چگونه استانداردهای جوش می توانند به بهبود سازمان شما کمک کنند و با افزایش آگاهی در این زمینه چگونه می توانید استاندارد 3834 را به شیوه ای مناسب پیاده سازی نمایید.
موضوعات:

 • اطلاعات در مورد ISO 3834
 • اطلاعات در مورد EN 1090-2
 • آیا EN 1090 در مورد سازمان من نیز صدق می کند؟ شاید/شاید نه.
 • یک تفسیر عملی از جنبه های مشترک برای شرکت شما
 • چه کسی از شما به عنوان مشتری سوال می کند؟
 • با استفاده از ISO 3834 چگونه می توان هزینه های خرابی را کاهش داد.

این برنامه آموزشی درک و اجرای الزامات جوشکاری ISO 3834 را به صورت سازماندهی شده برای برآوردن حداقل استانداردهای کیفیت مورد نیاز توسط مشخصات، استانداردهای محصول و الزامات قانونی ارائه می دهد.
 

مدرس
اساتید BRS
مدت دوره: 8 ساعت
تعداد جلسه: 1 جلسه
نحوه برگزاری: حضوری, غیر حضوری
تاریخ آغاز دوره:
تاریخ پایان دوره:

دوره های هم گروه

دوره ممیزی داخلی ایزو 50001
حضوری, غیر حضوری
دوره آموزشی ایزو 19011
حضوری, غیر حضوری
سرممیزی ایزو 28000
حضوری, غیر حضوری
دوره مستندسازی ایزو 9001
حضوری, غیر حضوری
دوره آموزشی ایزو 22031
حضوری, غیر حضوری
دوره استاندارد ایزو 10002
حضوری, غیر حضوری
دوره ممیزی داخلی IATF 16949
حضوری, غیر حضوری
دوره ممیزی داخلی ایزو 9001
حضوری, غیر حضوری
دوره آموزشی ایزو 29990
حضوری, غیر حضوری
دوره سر ممیزی ایزو 27001
حضوری, غیر حضوری