دوره آموزشی تشریح الزامات ISO 21001

دوره آموزشی تشریح الزامات ISO 21001

شرح دوره:

سازمان های آموزشی برای ارائه ارزش به یک استاندارد مدیریت متمرکز نیاز دارند. ISO 21001 متمرکزترین استاندارد برای سازمان های آموزشی و ارائه دهندگان خدمات یادگیری است.
این استاندارد فرآیندهای عملیاتی خدمات آموزشی را مشخص می کند و بر بهترین شیوه ها مانند استراتژی، مسئولیت اجتماعی، طراحی برنامه درسی، ارائه و ارزیابی دوره ها تمرکز می کند.
استاندارد ایزو 21001 با طبقه بندی استاندارد بین المللی آموزش پیشنهاد شده توسط یونسکو و با چارچوب تضمین کیفیت اروپا برای آموزش  (EQAVET) مطابقت دارد. استاندارد آموزشی ایزو 21001 می تواند توسط سازمان های آموزشی و ارائه دهندگان خدمات آموزشی پیاده سازی شود.
 این دوره آموزشی به شما کمک می کند تا ساختار و الزامات یک EOMS موثر را شناسایی کنید. این به شما کمک می کند تا درک درستی از استاندارد مدیریت ISO 21001، اصطلاحات و تعاریف کلیدی و ساختار سطح بالا (HLS) به دست آورید.
شما پس از طی دوره آموزشی فوق، یاد خواهید گرفت که مفاهیم و اصول کلیدی استاندارد را در فرآیندهای موجود در سازمان خود تفسیر و اعمال کنید.

هدف دوره:

درک دقیقی از اصطلاحات کلیدی، تعاریف و الزامات ISO 21001 و اینکه چگونه الزامات این استاندارد می تواند به سازمان شما کمک کند تا نیازهای یادگیرنده را بهتر برآورده کنید.

مزایای دوره:

این دوره به شما کمک می کند:

 • الزامات و مزایای کلیدی ISO 21001 را شناسایی کنید
 • فرآیندهای آموزشی را مدیریت و بهبود مستمر را هدایت کنید
 • اقداماتی را انجام دهید تا اطمینان حاصل شود که رضایت یادگیرنده در قلب سازمان شما قرار دارد
 • با برآوردن بهتر نیازهای فعلی و آتی مشتریان، مشتریان را جذب و حفظ کنید.

این دوره مناسب چه کسانی است؟

هر شخصی که در برنامه ریزی، اجرا، نگهداری، نظارت یا ممیزی ISO 21001 EOMS دخیل است.

سرفصل های دوره:

 • اهمیت و مزایای EOMS بر اساس ISO 21001  
 • الزامات کلیدی، اصطلاحات و تعاریف ISO 21001
 • ساختار ISO 21001 که چارچوب مشترک Annex SL برای استانداردهای سیستم مدیریت را در خود جای داده است.
 • رویکرد یادگیری تسریع شده با تاثیر بالا آکادمی بیکران راهکار، یادگیری را با بهبود حفظ دانش و کاربرد مهارت افزایش می دهد.
 • این دوره مبتنی بر فعالیت است که منجر به درک عمیق تر مطالب و تأثیر بیشتر بر عملکرد شغلی می شود.
   
مدرس
اساتید BRS
مدت دوره: 8 ساعت
تعداد جلسه: 1 جلسه
نحوه برگزاری: حضوری, غیر حضوری
تاریخ آغاز دوره:
تاریخ پایان دوره: