دوره تشریح الزامات ایزو 26001:

سازمان‌ها در سرتاسر جهان شروع به درک اهمیت مقابله با چالش‌های موجود برای زندگی بلندمدت خود و سرمایه‌گذاری در آینده‌ای پایدار برای همه کرده‌اند. پایداری آینده مستلزم ایجاد توازن بین خواسته های سیستم های زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی از طریق توسعه پایدار است. توسعه پایدار به عنوان توسعه ای تعریف می شود که نیازهای زمان حال را بدون به خطر انداختن توانایی نسل های آینده برای برآوردن نیازهای خود برآورده می کند. 
استاندارد ISO 26000  راهنمای مسئولیت اجتماعی، یکی از استانداردهای کلی است که با هدف کمک به شرکت ها و سازمان ها در کمک به توسعه پایدار است. این دوره آموزشی به شما کمک می کند تا دانش و مهارت های مورد نیاز برای کمک به سازمان در کمک به توسعه پایدار مطابق با ISO 26000 را به دست آورید.

محتوای دوره:

در دوره آموزشی استاندارد ایزو 26000 به موضوعات زیر پرداخته خواهد شد:

 • مبانی پایداری و مسئولیت اجتماعی
 • اصول و مفاهیم اساسی ISO 26000مسئولیت اجتماعی – (SR)
 • بهترین شیوه ها برای اجرای مسئولیت اجتماعی در سازمان بر اساس ISO 26000
 • برنامه ریزی چارچوب SR مبتنی بر ISO 26000
 • پیاده سازی چارچوب SR مبتنی بر ISO 26000
 • ارزیابی عملکرد، نظارت و اندازه گیری چارچوب SR مبتنی بر ISO 26000
 • بهبود مستمر چارچوب SR مبتنی بر ISO 26000
 • آماده سازی برای ارزیابی SR

نتایج یادگیری:

شما همچنین در طول این دوره آموزشی به درک کاملی از موضوعات اصلی، اصول و شیوه های مسئولیت اجتماعی دست خواهید یافت و قادر خواهید بود از آنها به طور موثر در یک سازمان برای افزایش عملکرد، مشارکت و اعتبار مسئولیت اجتماعی آن استفاده کنید.
همچنین پس از طی دوره، شرکت کنندگان قادر می شوند تا دانش و مهارت های مورد نیاز برای اجرای یک برنامه مسئولیت اجتماعی مبتنی بر ISO 26000 را به دست آورند و با به کارگیری دستورالعمل ها، رویه ها و استراتژی های اجرایی شناخته شده جهانی، تیمی را رهبری کنند.

این دوره مناسب چه کسانی است؟

 • اعضای تیم مسئولیت اجتماعی
 • سازمان های فعال در این حوزه
 • ممیز های ایزو 26000
 • مدیران مسئول برنامه مسئولیت اجتماعی یک شرکت
 • مشاوران مستقل
مدرس
اساتید BRS
مدت دوره: 8 ساعت
تعداد جلسه: 1 جلسه
نحوه برگزاری: حضوری, غیر حضوری
تاریخ آغاز دوره:
تاریخ پایان دوره: