دوره استاندارد ایزو 10002:

یک مدیریت ناکارآمد شکایات مشتری می تواند به قیمت تصویر برند، زمان، پول و مشتریان شما تمام شود. به همین دلیل مهم است که آن را از ابتدا به درستی انجام دهید.
پیاده سازی چارچوبی برای مدیریت شکایات، بر اساس ISO 10002 به کسب و کار شما کمک می کند تا به طور مداوم به شکایات و نگرانی های مشتری رسیدگی کند. مهارت های لازم را برای انجام یک بازنگری پایه از موقعیت فعلی سازمان خود و اجرای اصول کلیدی ISO 10002 به دست آورید.
 با استفاده از یک رویکرد گام به گام، یاد خواهید گرفت که چگونه یک برنامه پیاده سازی استاندارد 10002 را ایجاد کنید، مستندات لازم مرتبط با استاندارد شکایت مشتریان  را خلق کنید، CMS خود را مورد پایش قرار دهید و رضایت مستمر مشتری را به دست آورید.

مزایای دوره:

 • مزایای کلیدی سازمان خود را از اجرای یک CMS موثر شناسایی کنید
 • تدوین برنامه و تعیین منابع مورد نیاز برای اجرای یک CMS
 • با استفاده از ابزارها و تکنیک های اثبات شده، تمرین خوبی را در فضای واقعی پیاده کنید
 • سیستمی بسازید که پاسخ بهتری به نگرانی های مشتری بدهد تا منجر به بهبود فرآیندهای ذاتی شود 
 • فرآیندی را شناسایی کنید که به بهبود بیشتر نیاز دارد تا کیفیت محصولات و خدمات ارائه شده را افزایش دهد که به طور مداوم نیازهای مشتری را برآورده کند و رضایت مشتری را افزایش دهد.

این دوره مناسب چه کسانی است؟

هر شخصی که در برنامه ریزی، اجرا، نگهداری یا نظارت بر یک سیستم مدیریت محتوا ISO 10002 دخیل است.

در این دوره موارد زیر را خواهید آموخت؟

 • یک چارچوب عمومی برای اجرای ISO 10002 به دنبال رویکرد مدیریت PDCA
 • در نظر گرفتن مفاهیم و الزامات کلیدی ISO 10002 از منظر اجرایی
 • نحوه پیاده سازی مفاهیم و الزامات کلیدی ISO 10002
 • الزامات اطلاعاتی مستندات خاص ISO 10002
 • چگونگی انجام بازنگری بر پایه سیستم فعلی خود 
   
مدرس
اساتید BRS
مدت دوره: 16 ساعت
تعداد جلسه: 2 جلسه
نحوه برگزاری: حضوری, غیر حضوری
تاریخ آغاز دوره:
تاریخ پایان دوره:

دوره های هم گروه

دوره سر ممیزی ایزو 27001
حضوری, غیر حضوری
دوره ممیزی داخلی ایزو 9001
حضوری, غیر حضوری
دوره آموزشی ایزو 29990
حضوری, غیر حضوری
دوره ممیزی داخلی ایزو 50001
حضوری, غیر حضوری
دوره ممیزی داخلی IATF 16949
حضوری, غیر حضوری
دوره آموزشی ایزو 19011
حضوری, غیر حضوری
سرممیزی ایزو 28000
حضوری, غیر حضوری
دوره مستندسازی ایزو 9001
حضوری, غیر حضوری
دوره آموزشی ایزو 22031
حضوری, غیر حضوری