ISO10015 - مدیریت کیفیت - راهنمای مدیریت شایستگی و توسعه کارکنان - ایزو 10015

ISO10015 - مدیریت کیفیت - راهنمای مدیریت شایستگی و توسعه کارکنان

درک کامل ماهیت استاندارد ISO 10015، در اجرای آن و دستیابی به اهداف و مقاصد ، شناسایی نقاط قوت و ضعف ، تخصیص و استفاده کارآمدتر از منابع مالی و زمانی، اجرای برنامه های حرفه ای و فردی مهارت های کارکنان کمک می کند. آشنایی مناسب با این استاندارد باعث شناخت بهتر توانایی ها و دانش پرسنل و  توسعه شخصی آنها با در نظر گرفتن خواسته ها و علایق شان می گردد.  
در واقع هدف از این دوره آموزشی ، تجزیه و تحلیل کامل بندهای اصلی، مشخصات، نوآوری ها و ویژگی های عملی در استفاده از استاندارد بین المللی ISO 10015:2019 مدیریت کیفیت با عنوان "رهنمودهایی برای مدیریت شایستگی و توسعه کارکنان" به عنوان ابزاری روش شناختی برای مدیریت حرفه ای مهارت ها و توانایی های کارکنان است.

اهداف دوره

این دوره بر روی ایده ها و تکنیک های اساسی و پیشرفته آموزش و توسعه تمرکز دارد. ابزارها و مهارت‌هایی برای برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های آموزشی به شرکت‌کنندگان ارائه می‌شود - از جمله نیازسنجی، ارزیابی سبک یادگیری کارآموز، هزینه‌یابی در نظر گرفتن جایگزین‌های تحویل، ایجاد انگیزه در کارآموزان و ارزیابی‌ها برای دستیابی به اهداف عملکرد خود سازمان.

 • بین آموزش و توسعه تفاوت قائل شوید و نقش این فعالیت ها در مدیریت منابع انسانی را بشناسید.
 • در برنامه‌های آموزشی، سبک‌های مختلف آموزشی و تدریس را در نظر بگیرید.
 • برنامه های آموزشی با اهداف روشن و نتایج یادگیری خاص تهیه کنید.
 • از روش های مختلف آموزشی استفاده کنید.
 • بین ارزشیابی جمعی و تکوینی تفاوت قائل شوید و اهمیت هر کدام را برای فرآیند آموزش توضیح دهید.
 • از تکنیک های پیشرفته برای مشکلات در حوزه مدیریت منابع انسانی استفاده کنید.

چه کسانی باید حضور داشته باشند؟

این دوره برای افراد شاغل در زمینه منابع انسانی، آموزش و سایر پرسنل درگیر در تجزیه و تحلیل و توسعه برنامه آموزشی طراحی شده است که بر اساس استاندارد ISO10015 تعریف شده است.
حاضرین همچنین می توانند در بخش آموزشی یا مرتبط با یادگیری و توسعه در یک سازمان باشند.
دانشجویان رشته های مدیریت، مهندسی صنایع، روانشناسی، و... و همچنین علاقمندان موضوعات مرتبط با منابع انسانی، آموزش، تعالی و سیستم های اداری نیز از جمله افرادی هستند که این دوره برای آنها مفید خواهد بود.

مزایای دوره:

 • ارائه راهنمایی مناسب برای کمک به شایستگی و مدیریت نیروی کار سازمان 
 • همراستایی شایستگی ها با انطباق محصول و سایر منافع ذینفعان
 • تجزیه و تحلیل مدیریت شایستگی بر اساس چرخه PDCA 
 • شناسایی نیازهای بهبود شایستگی و توسعه کارکنان 
 • تعریف اولویت های توسعه کارکنان.
 • کسب دیدگاه سیستمی از نظر آموزش و توسعه عملکرد سازمانی
 • درک فرآیند و الزامات ISO 10015 
 • درک نقش ممیزی داخلی در یک سیستم مدیریتی


سرفصل های دوره:

•    مقدمه ای بر ISO 10015:2019
مروری بر استاندارد و هدف آن
آشنایی با مزایای اجرای ISO 10015:2019
تحلیل نیازهای آموزشی

•    شناسایی نیازهای آموزشی در سازمان
انجام تجزیه و تحلیل شکاف برای تعیین سطوح شایستگی فعلی و مطلوب
طراحی یک برنامه آموزشی

•    تعیین اهداف آموزشی و تعریف نتایج مطلوب
تدوین برنامه آموزشی و تعیین روش های آموزشی مناسب
توسعه مواد آموزشی

•    ایجاد مواد آموزشی که با اهداف آموزشی همسو باشد
اطمینان از اینکه مطالب واضح، مختصر و به راحتی قابل درک هستند
ارائه آموزش

•    انتخاب روش ها و تکنیک های آموزشی مناسب
برگزاری جلسات آموزشی به طور موثر و مشارکت‌کنندگان
ارزیابی اثربخشی آموزش

•    ارزیابی تأثیر آموزش بر شایستگی فردی و عملکرد سازمانی
جمع آوری بازخورد از شرکت کنندگان و ذینفعان
بهبود مستمر برنامه های آموزشی

•    تجزیه و تحلیل نتایج ارزیابی آموزش و شناسایی زمینه های بهبود
اجرای اقدامات اصلاحی و انجام تنظیمات لازم در برنامه آموزشی
اسناد و مدارک و نگهداری سوابق

•    نگهداری سوابق فعالیت های آموزشی، از جمله حضور شرکت کنندگان و نتایج ارزیابی
حصول اطمینان از انطباق با الزامات مستندات ISO 10015:2019
مطالعات موردی و بهترین شیوه ها

•    مرور نمونه های واقعی برنامه های آموزشی موفق
یادگیری از سازمان هایی که ISO 10015:2019 را به طور موثر پیاده سازی کرده اند
پیاده سازی ISO 10015:2019 در سازمان

•    تدوین برنامه اقدام برای پیاده سازی ISO 10015:2019 در داخل سازمان
شناسایی نقش ها و مسئولیت ها برای مدیریت برنامه های آموزشی

مدرس
اساتید BRS
مدت دوره: 8 ساعت
تعداد جلسه: 1 جلسه
نحوه برگزاری: حضوری, غیر حضوری
تاریخ آغاز دوره:
تاریخ پایان دوره:

دوره های هم گروه

سرممیزی ایزو 28000
حضوری, غیر حضوری
دوره مستندسازی ایزو 9001
حضوری, غیر حضوری
دوره آموزشی ایزو 22031
حضوری, غیر حضوری
دوره استاندارد ایزو 10002
حضوری, غیر حضوری
دوره ممیزی داخلی IATF 16949
حضوری, غیر حضوری
دوره آموزشی ایزو 19011
حضوری, غیر حضوری
دوره ممیزی داخلی ایزو 9001
حضوری, غیر حضوری
دوره سر ممیزی ایزو 27001
حضوری, غیر حضوری
دوره ممیزی داخلی ایزو 50001
حضوری, غیر حضوری
دوره آموزشی ایزو 29990
حضوری, غیر حضوری