دوره ممیزی داخلی ایزو 50001:

انجام ممیزی های داخلی یک سیستم مدیریت انرژی مستلزم آن است که ممیز داخلی انطباق و اثربخشی با ISO 50001 را با نشان دادن بهبود مستمر عملکرد انرژی ارزیابی کند. بر اساس استاندارد ایزو 19011و الزامات ایزو 50003 ، این دوره شما را از طریق فعالیت های لازم برای انجام ممیزی داخلی سیستم مدیریت انرژی راهنمایی می کند.
از طریق فعالیت‌های مختلف، کار گروهی، بحث‌ها و تفکر، اصول برنامه‌ریزی، اجرا و گزارش در مورد ممیزی داخلی را یاد خواهید گرفت. این دوره آموزشی کارگاهی و نظری، شما را قادر می سازد تا تخصص لازم را برای حمایت از یک سازمان در ایجاد، پیاده سازی، مدیریت و نگهداری سیستم مدیریت انرژی (EnMS) بر اساس ISO 50001 توسعه دهید.
در طول این دوره آموزشی، شما همچنین درک کاملی از بهترین شیوه های سیستم های مدیریت انرژی ((EnMS  به دست خواهید آورد و می توانید هزینه های انرژی سازمان را کاهش دهید و عملکرد انرژی و پایداری آن را بهبود بخشید.

مزایای دوره:

 • مناطقی را که سازمان صدور گواهی شما (CB) به طور مثال BRSM، عموماً به دنبال رعایت الزامات ممیزی داخلی عمومی در استانداردهای سیستم مدیریت است، بشناسید.
 • با معانی و هدف معیارهای صدور گواهینامه ایزو و نظریه ها، روش ها، تکنیک ها یا ابزارهای مرتبط آشنا می شوید.
 • دانش و مهارت لازم برای انجام ممیزی داخلی سیستم مدیریت انرژی سازمان خود را داشته باشید
 • اعمال و مستندسازی فعالیت ها و خروجی های ممیزی داخلی به شیوه ای مختصر، منسجم و آموزنده
 • ارزیابی و تأیید کنید که سیستم مدیریت انرژی شما با ISO 50001 مطابقت دارد و به طور موثر پیاده سازی شده است.
 • مطمئن باشید که در حال نشان دادن بهبود عملکرد انرژی هستید
 • سازمان خود را برای ممیزی شخص ثالث سیستم مدیریت انرژی آماده کنید

این دوره مناسب چه کسانی است؟

هر فرد یا تیمی که وظیفه یا علاقه مند به ممیزی انطباق و اثربخشی یک سیستم مدیریت انرژی بر اساس ISO 50001 است.
لطفاً توجه داشته باشید: پیاده سازی و ممیزی یک سیستم مدیریت انرژی مبتنی بر ISO 50001 به مجموعه مهارت های متفاوتی نیاز دارد. شرکت کنندگانی که علاقه مند به اجرا هستند، باید قبل از شرکت در این دوره ممیزی داخلی، دوره اجرا و تشریح الزامات ایزو 5001 را بگذرانند. 

در این دوره موارد زیر را خواهید آموخت:

 • رهنمودهای ممیزی سیستم های مدیریت بر اساس ISO 19011 
 • کاربرد دستورالعمل ها در ممیزی ISO 50001
 • برنامه ریزی ممیزی داخلی ISO 50001
 • فعالیت های آماده سازی ممیزی داخلی 
 • انجام ممیزی داخلی 
 • تهیه و توزیع گزارش ممیزی داخلی
 • فرایندهای تکمیل ممیزی 
 • پیگیری ممیزی
 • همبستگی بین ISO 50001 و سایر استانداردها و چارچوب های نظارتی


 

مدرس
اساتید BRS
مدت دوره: 16 ساعت
تعداد جلسه: 2 جلسه
نحوه برگزاری: حضوری, غیر حضوری
تاریخ آغاز دوره:
تاریخ پایان دوره: