دوره ممیزی ایزو 9001:

ممیزی ناکارآمد می تواند به معنای بروز عواقب شدید باشد. منجر به شکست فرآیند، نارضایتی مشتری و عدم رعایت مقررات شود. شما می توانید مهارت های ممیزی خود را با استاندارد بین المللی ISO 9001 بهینه کنید و قابلیت های ممیزی داخلی خود را تقویت کنید. در برنامه ریزی و انجام یک ممیزی مؤثر و همچنین گزارش دهی و انجام اقدامات اصلاحی در صورت لزوم، اطمینان حاصل کنید. این دوره مهارت های لازم را برای ارزیابی و گزارش انطباق و اجرای فرآیندها بر اساس ISO 9001 توسعه می دهد.
شما یاد خواهید گرفت که چگونه ممیزی را شروع کنید، فعالیت های ممیزی را آماده و انجام دهید، گزارش های ممیزی را جمع آوری و توزیع کنید و فعالیت های بعدی را کامل کنید.

مزایای دوره:

 • تهیه، انجام و پیگیری فعالیت های ممیزی ISO 9001
 • از مزایا و الزامات ممیزی ISO 9001 استفاده کنید
 • کسب مهارت برای ارزیابی توانایی سازمان برای مدیریت سیستم مدیریت کیفیت QMS
 • به مشتریان و تامین کنندگان اطمینان دهید که یک محصول یا خدمات الزامات نظارتی را برآورده می کند
 • گزارش های ممیزی واقعی بنویسید و اقدامات اصلاحی را پیشنهاد دهید
 • افزایش رضایت مشتری از طریق اعمال ممیزی موثر و تعهد به بهبود مستمر.


این دوره  مناسب چه کسانی است؟

این دوره برای هر شخصی که درگیر ممیزی، نگهداری یا نظارت بر سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001  است ایده آل است.

 • نمایندگان مدیریت
 • اعضای کمیته راهبری ISO 9001 QMS
 • ممیزان رهبری QMS و ممیزان داخلی QMS
 • پرسنل مسئول به روز رسانی الزامات قانونی و انطباق با ISO 9001

در این دوره چه چیزهایی یاد خواهید گرفت؟

 • این دوره مهارت های لازم را برای ارزیابی و گزارش در مورد انطباق و اجرای فرآیندها بر اساس ISO 9001 توسعه می دهد.
 • آماده سازی، انجام و پیگیری فعالیت های ممیزی سیستم مدیریت کیفیت بر اساس ISO 9001
 • مهارت های ارزیابی توانایی سازمان برای مدیریت سیستم مدیریت کیفیت QMS خود را به دست آورید.
 • نگارش گزارش های ممیزی واقعی بر اساس استانداردهای ISO 9001 
 • چگونه ممیزی را شروع کنید، فعالیت های ممیزی را آماده و انجام دهید، گزارش های ممیزی را جمع آوری و توزیع کنید و فعالیت های بعدی را کامل کنید.


 

مدرس
اساتید BRS
مدت دوره: 16 ساعت
تعداد جلسه: 2 جلسه
نحوه برگزاری: حضوری, غیر حضوری
تاریخ آغاز دوره:
تاریخ پایان دوره:

دوره های هم گروه

دوره آموزشی ایزو 22031
حضوری, غیر حضوری
دوره سر ممیزی ایزو 27001
حضوری, غیر حضوری
دوره ممیزی داخلی ایزو 50001
حضوری, غیر حضوری
دوره آموزشی ایزو 29990
حضوری, غیر حضوری
دوره استاندارد ایزو 10002
حضوری, غیر حضوری
دوره ممیزی داخلی IATF 16949
حضوری, غیر حضوری
دوره آموزشی ایزو 19011
حضوری, غیر حضوری
سرممیزی ایزو 28000
حضوری, غیر حضوری
دوره مستندسازی ایزو 9001
حضوری, غیر حضوری