آموزش آنلاین مدیریت کیفیت در بوت کمپ مدیریت سیستم دانشگاه تهران

آموزش آنلاین مدیریت کیفیت در بوت کمپ مدیریت سیستم دانشگاه تهران توسط دکترمحمد علی خسروی در تاریخ 12 خرداد ماه 1402 در فضای ادوب کانکت برگزار شد.

 

مدرس
مدرس و سرممیز سیستم های مدیریت
مدت دوره: 4 ساعت
تعداد جلسه: 1 جلسه
نحوه برگزاری: غیر حضوری
تاریخ آغاز دوره:
تاریخ پایان دوره:

دوره های هم گروه