دوره دوم بوت کمپ مدیریت سیستم دانشگاه تهران

ثبت نام دوره دوم بوت کمپ مدیریت سیستم دانشگاه تهران آغاز شد.

این دوره به عنوان منحصر به فردترین دوره جامع مدیریت سیستم در دانشگاه تهران شناخته می شود که تمامی دانش های مدیریتی مورد نیاز مدیران و نمایندگان مدیریت را پوشش می دهد.

16 سرفصل روز مدیریتی بر اساس بهترین الگوها و دانش های جهانی توسط مجرب ترین اساتید این حوزه ها در این دوره ارائه می گردند.

آموزش مدیریت استراتژیک یا مدیریت منابع انسانی و ... به صورت کاربردی در این دوره مطرح می گردند.

مدرک دو زبانه و ترجمه شده دانشگاه تهران در پایان به دانش پذیران ارائه می گردد.

Image
دوره دوم ثبت نام دانشگاه تهران
مدرس
اساتید BRS
مدت دوره: 8 ساعت
تعداد جلسه: 1 جلسه
نحوه برگزاری: حضوری, غیر حضوری
تاریخ آغاز دوره:
تاریخ پایان دوره:

دوره های هم گروه