آموزش حضوری و آنلاین ارتباط با مشتریان در دوره جامع مدیریت سیستم دانشگاه تهران

آموزش ارتباط با مشتریان در دوره جامع مدیریت سیستم دانشگاه تهران به صورت برخط و حضوری توسط استاد بیژن رجبی

 

Image
ارتباط با مشتریان
مدرس
مدرس و سرممیز سیستمهای مدیریت کیفیت
مدت دوره: 8 ساعت
تعداد جلسه: 1 جلسه
نحوه برگزاری: حضوری, غیر حضوری
تاریخ آغاز دوره:
تاریخ پایان دوره:

دوره های هم گروه