آموزش حضوری و آنلاین مدیریت ریسک و تغییرات در بوت کمپ مدیریت سیستم دانشگاه تهران

آموزش حضوری و آنلاین مدیریت ریسک و تغییرات در بوت کمپ مدیریت سیستم دانشگاه تهران توسط سرکار خانم مهندس رویا بوستانی در مرکز آموزش های حرفه ای مدیران و کارکنان دانشگاه تهران برگزار شد.

 

Image
مدیریت ریسک

 

 

مدرس
مشاور و مدرس سیستمهای مدیریت
مدت دوره: 4 ساعت
تعداد جلسه: 1 جلسه
نحوه برگزاری: حضوری, غیر حضوری
تاریخ آغاز دوره:
تاریخ پایان دوره:

دوره های هم گروه