آموزش حضوری و آنلاین مدیریت دانش در بوت کمپ مدیریت سیستم دانشگاه تهران

آموزش حضوری و آنلاین مدیریت دانش در بوت کمپ مدیریت سیستم دانشگاه تهران توسط جنای آقای دکتر حقیقی در مرکز آموزش های حرفه ای مدیران و کارکنان دانشگاه تهران برگزار شد.

مدیریت دانش

 

 

مدیریت دانش 2

 

 

Video file

 

مدرس
سرممیز سیستم های مدیریت کیفیت
مدت دوره: 4 ساعت
تعداد جلسه: 1 جلسه
نحوه برگزاری: حضوری, غیر حضوری
تاریخ آغاز دوره:
تاریخ پایان دوره:

دوره های هم گروه