آموزش آنلاین عارضه یابی و بهره وری در بوت کمپ مدیریت سیستم دانشگاه تهران

آموزش آنلاین عارضه یابی و بهره وری در بوت کمپ مدیریت سیستم دانشگاه تهران توسط مهندس وحید صلاحی در فضای ادوب کانکت برگزار شد.

مدرس
اساتید BRS
مدت دوره: 8 ساعت
تعداد جلسه: 1 جلسه
نحوه برگزاری: غیر حضوری
تاریخ آغاز دوره:
تاریخ پایان دوره:

دوره های هم گروه