آموزش حضوری و آنلاین زنجیره تامین در دوره جامع مدیریت سیستم دانشگاه تهران

آموزش زنجیره تامین در دوره جامع مدیریت سیستم دانشگاه تهران به صورت برخط و حضوری توسط دکتر سعید رمضانی

زنجیره تامین 1

 

 

 

زنجیره تامین 2

 

 

 

Video file
مدرس
معلم و مولف
مدت دوره: 4 ساعت
تعداد جلسه: 1 جلسه
نحوه برگزاری: حضوری, غیر حضوری
تاریخ آغاز دوره:
تاریخ پایان دوره:

دوره های هم گروه