آموزش آنلاین مدیریت استراتژیک در بوت کمپ مدیریت سیستم دانشگاه تهران

آموزش آنلاین مدیریت استراتژیک در بوت کمپ مدیریت سیستم دانشگاه تهران توسط مهندس مجتبی رمضانی سرخی در تاریخ 5 خرداد ماه 1402 در فضای ادوب کانکت برگزار شد.

مدرس
سرممیز سیستمهای مدیریت
مدت دوره: 8 ساعت
تعداد جلسه: 1 جلسه
نحوه برگزاری: غیر حضوری
تاریخ آغاز دوره:
تاریخ پایان دوره:

دوره های هم گروه