آموزش آنلاین حل مسئله و تصمیم گیری در بوت کمپ مدیریت سیستم دانشگاه تهران

آموزش آنلاین حل مسئله و تصمیم گیری در بوت کمپ مدیریت سیستم دانشگاه تهران توسط سرکارخانم دکتر مژگان اسدیان در فضای ادوب کانکت برگزار شد.

مدرس
استادیار دانشگاه
مدت دوره: 4 ساعت
تعداد جلسه: 1 جلسه
نحوه برگزاری: غیر حضوری
تاریخ آغاز دوره:
تاریخ پایان دوره:

دوره های هم گروه