دوره ممیزی داخلی ایزو 22000

دوره ممیزی داخلی ایزو 22000:

با دوره آموزشی ممیزی داخلی سیستم های مدیریت مبتنی بر ایزو 22000 آکادمی BRS، به یک متخصص ممیزی تبدیل شوید و اطمینان حاصل کنید که سیستم های مدیریتی سازمان شما به پتانسیل کامل خود دست می یابند.
شما با ارائه یک سیستم مدیریت قوی و موثر در سازمان مطبوع تان که با استاندارد ایزو 22000 مطابقت دارد، در بین همکاران و مشتریان خود اعتماد ایجاد خواهید کرد.
این دوره از طریق ترکیبی از کارگاه‌های آموزشی، ارائه‌های گروهی و فعالیت‌های نقش‌آفرینی، شما را به مهارت‌هایی مجهز می‌کند تا چارچوب ممیزی داخلی خود را با رعایت استاندارد ایزو 19011 تنظیم کنید و دانش کامل ممیزی سیستم‌های مدیریت را تضمین کنید.

مزایای شرکت در دوره ممیزی داخلی ایزو 22000:

  • اطمینان از ممیزی های مؤثر و انطباق 
  • اطمینان در مدیریت تیم های ممیزان داخلی یا ممیزان شخص ثالث 
  • اطمینان از اینکه سازمان شما می‌تواند به ممیزان اصلی تایید شده تکیه کند

در این دوره مطالب زیر را خواهید آموخت:

  • نحوه تعیین اهداف، برنامه ریزی و اجرای ممیزی داخلی را بیاموزید
  • جلسات افتتاحیه و اختتامیه غیررسمی را برگزار کنید
  • توانایی گزارش با اطمینان یافته ها و انجام اقدامات اصلاحی را به دست آورید
  • مفاهیم رفتار کارکنان بر ممیزی سیستم های مدیریت را درک کنید
  • با استاندارد ایزو 19011 آشنا شوید

این دوره مناسب چه کسانی است؟

  • متخصصان ایمنی مواد غذایی، مدیران پایداری، مدیران اجرایی و متخصصانی که به سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی علاقه مند هستند.
  • متخصصانی که در حال برنامه ریزی برای انجام ممیزی داخلی هستند/در حال آماده شدن برای تبدیل شدن به ممیز خارجی سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی هستند.
مدرس
اساتید BRS
مدت دوره: 16 ساعت
تعداد جلسه: 2 جلسه
نحوه برگزاری: حضوری, غیر حضوری
تاریخ آغاز دوره:
تاریخ پایان دوره:

دوره های هم گروه

دوره GMP
غیر حضوری