دوره آموزشی سرممیزی ایزو 22000

دوره آموزشی سرممیزی ایزو 22000:

محبوبیت روزافزون ایمنی مواد غذایی به عنوان یکی از جنبه های کلیدی صنایع غذایی، تقاضای سازمان ها را برای دریافت گواهینامه ISO 22000 افزایش داده است. چنین گواهینامه ای تعهد سازمان ها را نسبت به رفاه مصرف کنندگان خود نشان می دهد و پایداری در بازار را فراهم می کند.
این دوره آموزشی برای منعکس کردن اهمیت یک ممیزی موثر ایجاد شده است. دوره سرممیزی ISO 22000 دانش و مهارت های شما را برای برنامه ریزی و انجام ممیزی FSMS مطابق با دستورالعمل های سیستم های مدیریت ممیزی ارائه شده در ISO 19011 و فرآیند صدور گواهینامه ارائه شده در ISO/IEC 17021-1 تقویت می کند.
از طریق تمرین‌های عملی، جلسات تعاملی و بحث‌ها، می‌توانید دانشی در مورد FSMS و تکنیک‌های ممیزی کسب کنید.
شما همچنین می توانید یک ممیزی FSMS را با به کارگیری اصول، رویه ها و تکنیک های شناخته شده ممیزی انجام دهید و همچنین می توانید یک تیم ممیزی را به عنوان سرممیز مدیریت کنید.

این دوره مناسب چه کسانی است؟

 • ممیزان علاقه مند به انجام و رهبری ممیزی سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی
 • مدیران یا مشاوران علاقه مند به تسلط بر فرآیند ممیزی سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی
 • افرادی که مسئول حفظ انطباق با الزامات FSMS در یک سازمان هستند
 • کارشناسان فنی علاقه مند به آمادگی برای ممیزی سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی
 • مشاوران متخصص در مدیریت ایمنی مواد غذایی
 • اشخاصی که به دنبال ممیزی در شرکتهای ثبت و صدور گواهینامه هستند.

اهداف یادگیری

این دوره آموزشی شما را قادر می سازد تا موارد زیر را درک کنید:

 • آگاهی از عملیات یک سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی بر اساس ISO 22000
 • ارتباط بین ISO 22000 و سایر استانداردها و چارچوب های نظارتی
 • الزامات ISO 22000 در زمینه ممیزی FSMS
 • نقش ممیز در برنامه ریزی، رهبری و پیگیری ممیزی سیستم مدیریت مطابق با ISO 19011
   
مدرس
اساتید BRS
مدت دوره: 24 ساعت
تعداد جلسه: 3 جلسه
نحوه برگزاری: حضوری, غیر حضوری
تاریخ آغاز دوره:
تاریخ پایان دوره: