آشنایی با ISO 45005 کار ایمن در طول دوره بیماری همه گیر COVID-19

آشنایی با ISO 45005 کار ایمن در طول دوره بیماری همه گیر COVID-19

هدف دوره:

این دوره با استفاده از استاندارد ISO 45005 - دستورالعمل های عمومی برای کار ایمن در طول همه گیری COVID-19، درک درستی از مدیریت موثر خطر COVID-19 در محیط کار به شما می دهد.

شرح دوره:

با پیروی از  ISO 45005 - دستورالعمل‌های عمومی برای کار ایمن در طول همه‌گیری COVID-19، یاد بگیرید که چگونه روش‌های کار ایمن را در سراسر سازمان خود اعمال کنید، که این موضوع به شما امکان می‌دهد:
اقدام مؤثری برای محافظت از کارکنان و سایر اشخاص ذینفع مرتبط در برابر خطرات مرتبط با COVID-19 اتخاذ، یک رویکرد نظام مند برای پرداختن به خطرات مرتبط با COVID-19 ایجاد کنید و چارچوبی برای ایجاد سازگاری مؤثر و به موقع با شرایط در حال تغییر داشته باشید.
با این دوره آموزشی درک درستی از پیشینه دستورالعمل های عمومی ISO 45005 برای کار ایمن خواهید داشت.
این دوره توصیه های اصلی برای کار ایمن بر اساس بهداشت، فاصله گذاری اجتماعی و سایر اقدامات برای ایمن نگه داشتن کارکنان، مشتریان، مشتریان و دیگران را پوشش می دهد.

مزایای شرکت در این دوره:

این دوره به شما کمک می کند:

  • شناسایی الزامات و مزایای کلیدی ISO 45005 مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی - دستورالعمل های عمومی برای کار ایمن در طول همه گیری COVID-19
  • تداوم کار یا بازگشت به کار خود
  • فراهم نمودن یک محیط کاری امن و سالم برای کارکنان و مشتریان یا بازدیدکنندگان 
  • اطمینان به مشتریان، مشتریان و سایر ذینفعان از ایمن بودن محل شما 
  • پیروی از قوانین اجباری محلی مرتبط با COVID-19 

این دوره مناسب چه کسانی است؟

این دوره برای تیم های عملیاتی، بهداشت و ایمنی، تداوم کسب و کار، امکانات و منابع انسانی که در حمایت از سازمان شما نقش دارند ایده آل است.

در این دوره موارد زیر را خواهید آموخت:

  • بیماری های واگیر چیست و چگونه منتشر می شوند
  • تأثیر بیماری‌های واگیر و همه‌گیری، و به‌ویژه ویروس COVID-19
  • چگونه می توانید خطرات مرتبط با بیماری های مسری از جمله COVID-19 را به حداقل برسانید
  • توصیه های اصلی برای کار ایمن در طول COVID 19 از جمله بهداشت، فاصله گذاری اجتماعی، PPE و سلامت روانی
  • نقش رهبری و نیاز به ارزیابی اثربخشی اقدامات معرفی شده
مدرس
اساتید BRS
مدت دوره: 8 ساعت
تعداد جلسه: 1 جلسه
نحوه برگزاری: حضوری, غیر حضوری
تاریخ آغاز دوره:
تاریخ پایان دوره: