دوره تشریح الزامات ایزو 45001:

بیاموزید که چگونه از طریق سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ISO 45001 (OH&S MS) بهبود مستمر را در قلب سازمان خود جاسازی کنید.استاندارد جدید  ایزو 45001 فرصتی برای سازمان ها است تا جهت گیری استراتژیک خود را هماهنگ کرده و تمرکز خود را بر بهبود عملکرد ایمنی و سلامت افزایش دهند.
در این دوره آموزشی می توانید ساختار و الزامات یک سیستم مدیریت مؤثر را شناسایی کنید و درک کاملی از تاریخچه و توسعه ISO 45001، اصطلاحات کلیدی، تعاریف و ساختار سطح بالا استاندارد ISO به دست آورید. همچنین شما یاد خواهید گرفت که مفاهیم و اصول کلیدی استاندارد را در فرآیندهای موجود در سازمان خود تفسیر و اعمال کنید.

مزایای شرکت در دوره ایزو 45001:

  • شناخت الزامات و مزایای کلیدی ISO 45001 
  • مدیریت ریسک‌ها و فرصت‌ها هم برای سلامتی و ایمنی و هم برای MS OH&S خود و در نتیجه دستیابی به بهبود مستمر 
  • آشنایی با اقداماتی که باعث می¬شود سلامت و ایمنی شغلی در قلب سازمان شما قرار گیرد
  • جذب و حفظ کارکنان و مشتریان با برآوردن بهتر نیازهای فعلی و آینده آنها 

این دوره مناسب چه کسانی است؟

هر کسی که در برنامه ریزی، اجرا، نگهداری، نظارت یا ممیزی سیستم مدیریت ISO 45001 دخیل است.

محتوای دوره:

  • سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی (OH&S MS)  چیست؟
  • چرا MS OH&S برای یک سازمان مهم است و مزایای آن چیست؟
  • پیشینه ISO 45001 و نتیجه مورد نظر آن
  • اصطلاحات و تعاریف استفاده شده
  • مفاهیم کلیدی و ساختار ISO 45001
  • الزامات اصلی ISO 45001
مدرس
اساتید BRS
مدت دوره: 8 ساعت
تعداد جلسه: 1 جلسه
نحوه برگزاری: حضوری, غیر حضوری
تاریخ آغاز دوره:
تاریخ پایان دوره: