ممیزی داخلی ایزو 13485: 

ممیزی ناکارآمد در سیستم ایزو 13485می تواند عواقب شدیدی به همراه داشته باشد. منجر به کاهش کیفیت، شکست فرآیند، نارضایتی بیمار و عدم انطباق با مقررات می شود. مهارت های ممیزی خود را با ISO I3485:2016 شناخته شده بین المللی بهینه کنید و قابلیت های ممیزی داخلی خود را تقویت کنید.
با استفاده از این دوره آموزشی در برنامه ریزی و انجام یک ممیزی مؤثر و همچنین گزارش دهی و انجام اقدامات اصلاحی در صورت لزوم، اطمینان حاصل کنید.
این دوره برای متخصصان کیفیت تجهیزات پزشکی در نظر گرفته شده است که مایلند بر دانش فعلی خود در مورد ISO 13485:2016 بیفزایند و اثربخشی QMS خود را ارزیابی کنند.
اصول و شیوه های ممیزی موثر مطابق با ISO 13485:2016 و ISO 19011:2018 را در این دوره آموزش خواهید دید.

مزایای دوره:

 • حفظ انطباق با ISO 13485:2016 
 • بهبود یک معیار جهانی در استانداردهای کیفیت
 • اطمینان سازمان شما از دسترسی به ممیزان شایسته 
 • انگیزه دادن به همکاران از طریق CPD و اطمینان از فرآیندهای داخلی نظارتی دقیق
 • نگارش گزارش های ممیزی واقعی و پیشنهاد اقدامات اصلاحی موثر
 • رویکرد یادگیری تسریع شده ما با تاثیر بالا، یادگیری را با بهبود حفظ دانش و کاربرد مهارت افزایش می دهد.
 • این دوره مبتنی بر فعالیت  و کارگاه است که منجر به درک عمیق تر مطالب و تأثیر بیشتر بر عملکرد شغلی می شود.

چه کسانی باید حضور داشته باشند؟

متخصصان کیفیت تجهیزات پزشکی با دانش سیستم های مدیریت کیفیت و ISO 13485:2016 و همچنین افراد علاقه مند به انجام ممیزی های شخص اول یا شخص دوم، نمایندگان مدیریت، ممیزان داخلی و مشاوران.

در این دوره موارد زیر را خواهید آموخت:

پس از اتمام، شما باید دانش و مهارت های زیر را به دست آورید:

 • توضیح ساختار و دامنه ISO 13485:2016 و نحوه اعمال آن در سازمانی که به دنبال انطباق با مقررات است.
 • شناسایی اصول کلیدی ممیزی و مسئولیت های ممیز 
 • برنامه ریزی یک ممیزی داخلی 
 • انجام یک ممیزی موثر بر اساس شناسایی فرآیند، نمونه گیری و پرسش
 • تعیین اینکه، آیا اقدام اصلاحی به طور موثر اجرا شده است یا خیر؟
مدرس
اساتید BRS
مدت دوره: 24 ساعت
تعداد جلسه: 3 جلسه
نحوه برگزاری: حضوری, غیر حضوری
تاریخ آغاز دوره:
تاریخ پایان دوره: