دوره سرممیزی ایزو 50001:

آموزش سرممیزی ISO 50001 شما را قادر می سازد تا با به کارگیری اصول، رویه ها و تکنیک های ممیزی شناخته شده، تخصص لازم را برای انجام ممیزی سیستم مدیریت انرژی (EnMS)  ایجاد کنید. در طی این دوره آموزشی، دانش و مهارت های برنامه ریزی و انجام ممیزی های داخلی و خارجی مطابق با فرآیند صدور گواهینامه ISO 19011 و ISO/IEC 17021-1 را به دست خواهید آورد.
بر اساس تمرین‌های عملی، می‌توانید بر تکنیک‌های ممیزی مسلط شوید و برای مدیریت برنامه ممیزی، تیم ممیزی، ارتباط با مشتریان و حل تعارض صلاحیت داشته باشید.

چه کسانی باید حضور داشته باشند؟

 • ممیزانی که به دنبال انجام و رهبری ممیزی های گواهینامه سیستم مدیریت انرژی (EnMS)  هستند
 • مدیران یا مشاورانی که به دنبال تسلط بر فرآیند ممیزی EnMS هستند
 • افرادی که مسئول حفظ انطباق با الزامات سیستم مدیریت انرژی هستند
 • کارشناسان فنی به جهت آماده سازی برای ممیزی سیستم مدیریت انرژی
 • مشاوران متخصص در مدیریت انرژی

اهداف یادگیری

 • درک عملیات یک سیستم مدیریت انرژی بر اساس ISO 50001
 • تایید همبستگی بین ISO 50001 و سایر استانداردها و چارچوب های نظارتی
 • درک نقش ممیز برای: برنامه ریزی، رهبری و پیگیری ممیزی سیستم مدیریت مطابق با ISO 19011
 • یاد بگیرید که چگونه یک تیم ممیزی را رهبری کنید
 • یاد بگیرید که چگونه الزامات ISO 50001 را در چارچوب ممیزی EnMS تفسیر کنید
 • کسب صلاحیت های یک ممیز برای: برنامه ریزی حسابرسی، رهبری ممیزی، پیش نویس گزارش ها و پیگیری ممیزی مطابق با ISO 19011
   
مدرس
اساتید BRS
مدت دوره: 24 ساعت
تعداد جلسه: 3 جلسه
نحوه برگزاری: حضوری, غیر حضوری
تاریخ آغاز دوره:
تاریخ پایان دوره: