دوره آموزشی مستندسازی ایزو 14001

دوره آموزشی مستندسازی ایزو 14001:

این دوره شامل کارگاه های عملیاتی در مورد سیستم مدیریت زیست محیطی  (EMS) و نشان دادن روش کلی برای ایجاد مستندات زیست محیطی عملی مطابق با استاندارد ISO 14001 است.
این دوره آموزشی به دانش پذیران کمک می کند تا با استاندارد ISO 14001 آشنا شوند و به سازمانها کمک کند تا سیستم مدیریت زیست محیطی EMS خود را توسعه دهند.

سرفصل های دوره:

  1. درک اساسی ISO 14001 EMS تحت ساختار سطح بالا (ضمیمه SL)
  2. استفاده از تفکر مبتنی بر ریسک از طریق رویکرد Plan-Do-Check-Act (PDCA)
  3. نمایش روش های عمومی موثر برای ایجاد، اجرا، حفظ و بهبود مستمر سیستم مدیریت محیط زیست  EMS
  4. معرفی مستندات سیستم
  5. نحوه تهیه روشهای مستند سیستم مدیریت محیط زیست  EMS 
  6. نحوه ایجاد و نگهداری سوابق EMS
  7. نحوه رسیدگی به ممیزی گواهینامه
  8. مطالعات موردی و نمونه های اجرایی

این دوره برای چه کسانی مناسب است؟

این دوره برای پرسنل دارای نقش و مسئولیت در توسعه، پیاده سازی و مدیریت سیستم مدیریت محیط زیست EMS بر اساس ISO 14001 مناسب است.
محیط زیست / پایداری / مدیران مسئولیت اجتماعی شرکتی CSR  ، مدیران اجرایی و ناظرانی که مایلند در مورد پیاده سازی و مستندسازی EMS  بر اساس ISO 14001 بیشتر بدانند.

مدرس
اساتید BRS
مدت دوره: 8 ساعت
تعداد جلسه: 1 جلسه
نحوه برگزاری: حضوری, غیر حضوری
تاریخ آغاز دوره:
تاریخ پایان دوره: