دوره ممیزی داخلی ایزو 50001

دوره ممیزی داخلی ایزو 50001:

انجام ممیزی های داخلی یک سیستم مدیریت انرژی مستلزم آن است که حسابرس داخلی انطباق و اثربخشی با ISO 50001:2018 را با نشان دادن بهبود مستمر عملکرد انرژی ارزیابی کند.
بر اساس ISO 19011:2018 و عناصر ISO 50003، این دوره شما را از طریق فعالیت های لازم برای انجام ممیزی داخلی سیستم مدیریت انرژی خود راهنمایی می کند.
از طریق فعالیت‌های مختلف، کار گروهی، بحث‌ها و تفکر، اصول برنامه‌ریزی، اجرا و گزارش در مورد حسابرسی داخلی را یاد خواهید گرفت. همچنین از تأیید بهبود عملکرد انرژی و ارزیابی اثربخشی یک سیستم مدیریت انرژی قدردانی خواهید کرد.

مزایای دوره ممیزی داخلی ایزو 50001:

دانش و مهارت لازم برای انجام ممیزی داخلی سیستم مدیریت انرژی سازمان خود را داشته باشید
اعمال و مستندسازی فعالیت ها و خروجی های حسابرسی داخلی به شیوه ای مختصر، منسجم و آموزنده
ارزیابی و تأیید کنید که سیستم مدیریت انرژی شما با ISO 50001 مطابقت دارد و به طور موثر پیاده سازی شده است.
مطمئن باشید که در حال نشان دادن بهبود عملکرد انرژی هستید
سازمان خود را برای ممیزی شخص ثالث سیستم مدیریت انرژی خود آماده کنید

چه کسانی می توانند در این دوره شرکت کنند؟

هر فرد یا تیمی که وظیفه یا علاقه مند به ممیزی انطباق و اثربخشی یک سیستم مدیریت انرژی بر اساس ISO 50001:2018 است.
لطفاً توجه داشته باشید: پیاده سازی و ممیزی سیستم مدیریت انرژی مبتنی بر ISO 50001 به مجموعه مهارت های متفاوتی نیاز دارد. شرکت کنندگانی که علاقه مند به اجرا هستند، باید قبل از شرکت در این دوره حسابرسی داخلی، دوره اجرا را تکمیل کنند.

بعد از اتمام دوره چه مواردی را آموخته اید؟

رویکرد یادگیری تسریع شده ما با تاثیر بالا، یادگیری را با بهبود حفظ دانش و کاربرد مهارت افزایش می دهد.
این دوره مبتنی بر فعالیت است که منجر به درک عمیق تر مطالب و تأثیر بیشتر بر عملکرد شغلی می شود.
 

مدرس
اساتید BRS
مدت دوره: 24 ساعت
تعداد جلسه: 3 جلسه
نحوه برگزاری: غیر حضوری
تاریخ آغاز دوره:
تاریخ پایان دوره: