دوره آموزشی ممیزی داخلی ایزو 14001

دوره آموزشی ممیزی داخلی ایزو 14001:

با حضور در این دوره، نقش حیاتی در حصول اطمینان از به روز بودن سیستم مدیریت محیطی EMS و مطابقت ISO با دوره آموزشی ممیز داخلی ISO 14001 ایفا خواهید کرد. با پیشرفت های EMS همگام باشید تا اطمینان حاصل کنید که سازمان شما به مدیریت زیست محیطی متعهد باقی می ماند.
ممیزی EMS شما برای دستیابی و حفظ استاندارد ISO 14001 بسیار مهم است و ما آموزش های تخصصی در مورد نحوه انجام این کار ارائه می دهیم. این دوره مدیریت زیست محیطی پویا یک مرور کلی از مهارت های مورد نیاز برای دستیابی به بهترین عملکرد در ممیزی ISO 14001 ارائه می دهد.
شما یاد خواهید گرفت که چگونه یک ممیزی داخلی EMS را انجام دهید، فرآیندهای ممیزی پیچیده را دنبال کنید، مناطقی را که نیاز به اقدامات اصلاحی دارند شناسایی کنید و یک گزارش ممیزی برای ممیزی ثبت و صدور گواهینامه ایزو 14001 ارائه دهید.
به عنوان یک ممیز داخلی، اعتماد ذینفعان را تضمین می‌کنید و می‌توانید مطمئن شوید که سازمان شما دارای یک EMS مطابق با ISO 14001 است.

مزایای دوره:

 • تخصص ممیزی داخلی را کسب می کنید
 • اطمینان حاصل کنید که سیستم مدیریت زیست محیطی شما مطابق با ISO 14001 و EMAS است
 • تعهد خود را برای کاهش اثرات زیست محیطی نشان می دهید
 • به دست آوردن مزیت رقابتی و ایجاد اعتماد مشتری

در این دوره چه چیزهایی را خواهید آموخت؟

 • یاد بگیرید که چگونه از ISO 14001 برای انجام ممیزی های داخلی موثر EMS استفاده کنید
 • مراحل مختلف فرآیند ممیزی و نحوه اجرای هر یک را شناسایی کنید
 • نحوه شروع و آماده سازی ممیزی ISO 14001 را بیاموزید
 • توانایی رهبری و مدیریت کل فرآیند ممیزی را داشته باشد
 • در پیگیری اقدامات اصلاحی مطمئن باشید
 • نیاز سیستم های مدیریت زیست محیطی را توضیح دهد
 • مفاهیم و اصطلاحات اساسی مرتبط با EMS را مورد بحث قرار دهید
 • مزایای EMS را برای سازمان ها شرح دهید
 • مزایای EMS را برای ذینفعان شرح دهید
 • بندهای اصلی ISO 14001 را شرح دهید.
 • الزامات ISO 14001 را فهرست کرده و مورد بحث قرار دهید.
 • کاربرد PDCA در EMS را توضیح دهید.
 • عناصر الزامی EMS را شرح دهید
 • ممیزی های داخلی را به عنوان راهی برای بررسی عملکرد EMS در یک سازمان مورد بحث و بررسی قرار دهید.

این دوره مناسب چه کسانی است؟

 • کسانی که مسئولیت های ممیزی داخلی ISO 14001 یا EMAS را دارند
 • کسانی که سایر سیستم های مدیریتی را ممیزی می کنند و می خواهند به ISO 14001 نیز بپردازند
 • مهندسین تولید و فرآیند
 • مهندسین تعمیر و نگهداری
 • هر کسی که در مدیریت و خرید مواد خطرناک نقش دارد
 • مدیران، سرپرستان و مشاورانی که بخشی از تیم پیاده‌سازی سیستم‌های مدیریت محیطی خواهند بود.
 • افرادی که در پیاده سازی، نگهداری یا نظارت بر ISO 14001 نقش دارند.
مدرس
اساتید BRS
مدت دوره: 16 ساعت
تعداد جلسه: 2 جلسه
نحوه برگزاری: حضوری, غیر حضوری
تاریخ آغاز دوره:
تاریخ پایان دوره: