نوشته‌ها

چکیده سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت- ISO 45001

ISO 45001: 2018
سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت – الزامات با راهنمای استفاده
چکیده:
ایزو ۴۵۰۰۱: ۲۰۱۸ الزامات مربوط به سیستم مدیریت بهداشت و ایمنی شغلی (OH&S) را مشخص می کند و راهنمایی هایی را در مورد استفاده از آن ارائه می دهد ، تا سازمان ها را قادر سازد با جلوگیری از آسیب دیدگی و سلامتی ناشی از کار و همچنین با بهبود عملکرد OH&S ، مکان های ایمن و سالم را فراهم کنند.
ISO 45001: 2018 برای هر سازمانی که مایل به ایجاد ، پیاده سازی و حفظ سیستم مدیریت OH&S برای بهبود بهداشت و ایمنی شغلی ، از بین بردن خطرات و به حداقل رساندن خطرات OH&S (از جمله نقایص سیستم) ، شناسایی و استفاده از فرصت های OH&S ، و آدرس دهی ناسازگاری های مربوط به فعالیت های سیستم مدیریت OH&S باشد مناسب است.
ISO 45001: 2018 به یک سازمان برای دستیابی به نتایج مورد نظر از سیستم مدیریت OH&S کمک می کند. مطابق با سیاست OH&S سازمان ، نتایج در نظر گرفته شده از یک سیستم مدیریت OH&S شامل:
الف) بهبود مداوم عملکرد OH&S؛
ب) تحقق الزامات قانونی و سایر الزامات؛
ج) دستیابی به اهداف OH&S
است.
ایزو ۴۵۰۰۱: ۲۰۱۸ صرف نظر از اندازه ، نوع و فعالیت های آن برای هر سازمان قابل اجرا است. این امر در مورد خطرات OH&S تحت کنترل سازمان با در نظر گرفتن عواملی مانند زمینه ای که سازمان در آن فعالیت می کند و نیازها و انتظارات کارگران و سایر علاقه مندان قابل استفاده است.
ISO 45001: 2018 معیارهای خاصی را برای عملکرد OH&S بیان نمی کند ، و همچنین در مورد طراحی سیستم مدیریت OH&S تجویز نمی شود.

ISO 45001: 2018 یک سازمان از طریق سیستم مدیریت OH&S خود را قادر می سازد جنبه های دیگر بهداشت و ایمنی ، مانند سلامتی / رفاه کارگران را یکپارچه سازد.
ISO 45001: 2018 به مسائلی مانند ایمنی محصول ، خسارت ملکی یا اثرات زیست محیطی ، فراتر از خطرات برای کارگران و سایر طرفهای ذیربط مربوط نمی شود.

ISO 45001: 2018 می تواند بطور کامل یا جزئی برای بهبود سیستماتیک مدیریت بهداشت و ایمنی شغلی مورد استفاده قرار گیرد.با این حال ، ادعاهای مربوط به انطباق با این سند تنها در صورتی قابل قبول است که کلیه الزامات آن در سیستم مدیریت OH&S یک سازمان گنجانیده شده و بدون حذف محقق شود .

برشهایی از راهنمای استاندارد مدیریت پروژه( ایزو ۲۱۵۰۰)

ایزو ۲۱۵۰۰، در مورد مفاهیم و فرآیندهای مدیریت پروژه که جهت تحقق موفق پروژه‌ها حائز اهمیت هستند، راهنمایی کلی ارائه می‌دهد.
ارزش ایزو ۲۱۵۰۰ در چیست؟
استاندارد مدیریت پروژه که مورد پذیرش جهانی قرار دارد، به عنوان یک مرجع بنیادین برای کاربرد دانش مدیریت پروژه، و شیوه‌های مناسب آن، به رسمیت شناخته شده‌است. تحقیقات ثابت کرده است که در هنگام مدیریت پروژه‌ها، کاربرد ساختاری این دانش بنیادین و مهارت¬های مناسب، امکان تحویل موفق پروژه را به وضوح، بالا می برد. محیط‌های پروژه‌ای که به صورت مداوم، این رویکرد بنیادین شیوه‌های مناسب مدیریت پروژه را به کار می‌گیرند، نه تنها از لحاظ هزینه و زمان تحویل پایینتر، عملکرد پروژه‌ای بهتری دارند، بلکه نشاندهنده سطح بالاتری از رضایت مشتری هستند. کاربرد این شیوه‌های مناسب مدیریت پروژه، به شکلی که در ایزو ۲۱۵۰۰ شرح داده شده‌است، در تحقق این مزایا به شما یاری خواهد رساند.
علاوه بر آنچه در بالا گفته شد، در هنگام کار در یک محیط مدیریت پروژه، که سازمان در مقایسه با عملیات‌های عادی، پویاتر است، نیاز بیشتری به ارتباط خوب وجود دارد. برای رسیدن به این منظور، مهم است که در محیط مدیریت پروژه، از یک زبان مشترک قابل درک توسط تمام افراد دخیل، و به ویژه ذینفعان کلیدی پروژه، استفاده گردد.

چرا باید مدیریت پروژه را اعمال نمود؟
هر سازمان، فرهنگ مختص به خود را دارد، و با چالشهای گوناگونی مواجه است. همچنین، سازمان‌ها با موقعیت و مجموعه مشکلات متفاوتی که باید آنها را حل کنند، روبه‌رو هستند. به منظور تعریف ارزش مدیریت پروژه، ما نخست نیاز به آن داریم تا دقیقا تعریف نماییم که منظور از مدیریت پروژه چیست. زیرا این مفهوم، مفهومی‌گسترده است. سپس، می‌توانیم به جنبه‌های گوناگون مدیریت پروژه نگریسته، و ارزش همراه با هر جنبه را نشان دهیم.

مدیریت پروژه- تعریف ایزو ۲۱۵۰۰
مدیریت پروژه عبارت است از کاربرد شیوه‌ها، ابزارها، تکنیک‌ها، و قابلیت‌ها در یک پروژه. مدیریت پروژه شامل یکپارچه سازی مراحل گوناگون چرخه حیات پروژه می‌باشد، و از طریق فرآیندهایی محقق می‌شود.

پژوهش‌ها نشان می‌دهد که با افزایش پیچیدگی و تغییر سریعتر محیطهایی که کسب وکارها با آنها روبرو هستند، پروژه‌هایی که با کاربرد ساختارمند فرآیندهای مبتنی بر راهکارهای برتر مدیریت می‌شوند، در حوزه‌های زیر (اما نه محدود به آنها)، عملکرد بهتری از خود نشان می‌دهند:
• “تحویل طبق تعهد” به علت تعیین واقع گرایانه انتظارات، و تعریف صادقانه پروژه، برنامه‌ریزی، و برآورد آن؛
• تحویل سریعتر به علت کاربرد مجدد فرآیندهای رایج و شناخته¬شده مدیریت پروژه؛
• “غافلگیری”های کمتر در طول اجرای پروژه، استفاده از فرآیندهای فعال مدیریت پروژه؛
• بهبود سطح رضایت مشتری، و پرهیز از دوباره¬کاری، از طریق تحویل صحیح محصول و خدمات مناسب از همان مرتبه اول.
این فرصتها، در کنار سایر دانش¬ها و مهارتهای مدیریت پروژه در سازمان، همگی ملموس و مشهود هستند. اما گزاره ارزش مدیریت پروژه بسیار بیشتر است و شامل مزایایی که کمتر مشهود هستند نیز، می‌گردد، مثل موارد زیر:
• وجود یک تیم بسیار متعهد و باانگیزه که می‌توانند با هدف-گذاری و ارتباط موثر، در کنار یکدیگر کار کنند؛
• یک محیط الهام‌بخش پروژه که از روحیه “میتوانیم انجام دهیم” بهره دارد، و سرشار از تعهدات بلندپروازانه، و در عین حال، واقعگرایانه است؛
• تصمیمگیری شفاف و بهبود آن در تمام سطوح سازمان، از طریق برقراری ارتباطات موثرتر.
این مزایای کیفی حتی مزایای کمی را نیز تقویت می‌کنند، و این امر تضمین خواهد کرد که سازمان می‌تواند پیشتاز باشد.
بسیاری از سازمانها به دلیل توانایی تحویل مداوم پروژه‌های سطح بالا و باکیفیت، به آوازه ای مثبت دست یافته اند. هرچند، بیشتر سازمان‌ها همچنان، با این مسئله کلنجار میروند. آیا ویژگیهای زیر برای شما آشنا است؟
• پروژه‌ها اغلب دیر، و با صرف بودجه فراوان، و بدون برآوردن ملزومات عملی موردنظر اسپانسر پروژه و کاربران نهایی، تحویل داده می‌شوند؛
• مدیران پروژه کار را “به شیوه خود” انجام می‌دهند، زیرا استانداردهایی برای فرایندها و تکنیک‌های مدیریت پروژه وجود ندارد، و یا در صورت وجود، ضعیف می‌باشد؛
• مدیر پروژه به جای آن که به عنوان کسی که ارزش تجاری تولید می‌کند، در نظر گرفته شود، بیشتر سربار تلقی می‌گردد.
• در هنگام برنامه‌ریزی عملیات، کار پروژه که بر عهده منابع درون سازمان خطی قراردارد، به خوبی برنامه‌ریزی نشده‌است، و با این حال، این مسئله به عنوان مسئله¬ای که “کمتر از کار اصلی شما اهمیت دارد”، تلقی می‌شود؛
• بودجه پروژه‌ها شامل هزینه نیروی کار درونی نیست، زیرا “قبلا هزینه آنها پرداخت شده‌است”؛
• نسبت به عهده داری کلی پروژه در سازمان، و نیز، در مورد هزینه در برابر ارزش افزوده آن، یک دید کلی ارائه نمی‌شود؛
• کار مورد نیاز برای مدیریت فعالیت پروژه، در طرح پروژه لحاظ نشده‌است؛
• ممکن است پروژه‌ها در نهایت، موفق باشند، اما پس از استرس سنگین، و کار اضافه.

استراتژی سازمان جهانی استاندارد ایزو- ISO 2016-2020 – بخش اول

زمانی که جهان موافق است، اتفاقات بزرگ اتفاق می افتد

ایزو یک سازمان بین المللی مستقل و غیر دولتی با عضویت ۱۶۵ سازمان ملی استاندارد است. از طریق اعضای آن،کارشناسان ها گرد هم می آیند و دانش های شان را به اشتراک می گذارند و توسعه استانداردهای داوطلبانه، انضباطی، مبتنی بر رضایتمندی استانداردهای بین المللی را که از نوآوری حمایت می کنند و راه حل هایی برای چالش های جهانی ارائه می دهند را باعث می شوند. ایزو هر کاری را برای پاسخگویی به نیازهای صنعت و ایجاد جذابیت برای صنایع مختلف انجام می دهد، همچنین برای تنظیم کننده گان، مصرف کنندگان، سهامدارن و ذی نفعان نیز جذابیتهایی ایجاد می نماید.
رهبری در زمینه خود و پشتیبانی گسترده اعضای آن، ایزو را دارای یک حکمرانی قدرتمند، با کددهی اصول اخلاقی و استانداردهای توسعه نموده است استراتژی ISO 2016-2020 بر پایه این اصول محکم ساخته شده و طی پنج سال آینده راهنمایی برای سازمانها در تصمیم گیری هایشان خواهد بود.

به طور خاص، این استراتژی به سازمان کمک خواهد کرد که به آینده پاسخگو باشد، در جاهایی؛
• چالش های فنی، اقتصادی، قانونی، محیط زیست، اجتماعی و سیاسی نیاز به بررسی و بهبود مستمر سیستم ISO خواهد داشت.
• مشارکت ذینفعان و چالش های مالکیت معنوی ایزو، به عنوان یک فرصت کلیدی و توامان ریسک برای ISO همچنان ادامه خواهد داشت.

طرح استراتژیک بر شش راهبرد استراتژیک ISO برای دوره ۲۰۱۶-۲۰۲۰ تمرکز دارد. این یک سند زنده است که در آن جهت گیری استراتژیک،برای انعکاس فرضیه های جدید مورد نیاز است. این شش جهت ارتباط و رابطه بین آنها در ادامه نشان داده شده است. استراتژی ISO 2016-2020، همچنین به عنوان پایه ای برای برنامه اقدامات ایزو برای کشورهای در حال توسعه در سال های ۲۰۱۶-۲۰۲۰ خواهد بود، که مسائل مربوط به کار ISO با کشورهای در حال توسعه را مورد توجه قرار می دهد.

شش راهبرد ایزو برای ۲۰۱۶-۲۰۲۰ به هم متصل هستند

۱- توسعه استانداردهای کیفی بالا، از طریق اعضای جهانی ایزو
۲- “مشارکت ذینفعان و شرکای کلیدی
۳- یک بنیاد قوی در توسعه سازمانها و مردم
۴- استفاده از موثر از فناوری
۵- تمرکز بر ارتباطات
و هدف نهایی
۶- استانداردهای ایزو مورد استفاده در همه جا

هدف ISO این است که استانداردهای بین المللی مربوطه که در همه جا مورد استفاده قرار می گیرند، تولید شوند.

برای دوره ۲۰۱۶-۲۰۲۰، “استانداردهای ایزو مورد استفاده در همه جا” به معنی:

• اطمینان از یک مجموعه منسجم و معتبر از استانداردها که به طور موثر توسط صنعت مورد استفاده قرار می گیرد و مزایای قابل توجهی را برای اقتصادها به ارمغان می آورد
• تولید استانداردهای بین المللی در یک زبان روشن و قابل فهم، آسان برای خواندن و کاربر پسند
• فعال کردن اعضای ISO برای موفقیت در بازارهای خود، ترویج استفاده از استانداردهای ایزو و ارائه محتوای ایزو به مشتریان خود
• افزایش پذیرش استانداردها به عنوان ابزارهای عملکردکسب و کار
• شناسایی و برآورده ساختن نیازهای مشتریان، با تمرکز بر نحوه استفاده از استانداردهای ISO و دسترسی به آنها
• توسعه اطلاعات حمایت کننده ای که استانداردهای بین المللی را بهمراه داشته و اعضای آن می توانند به مشتریان خود در صورت نیاز ارائه دهند
• ارائه مجموعه ای از استانداردهای ارزیابی انطباق بین المللی که قابل اجرا به تمام بخش ها باشد و همه انواع ارزیابی انطباق
که کمک می کنند تا اطمینان حاصل شود که ذینفعان به اجرای استاندارد ها اعتماد دارند
• پیاده سازی سیاست های حفاظت از حقوق مالکیت معنوی که توسط توسعه دهندگان و مشتریان به خوبی شناخته شده و مورد احترام است

.

ISO 50001: 2018 – سیستم مدیریت انرژی

ISO 50001 – مدیریت انرژی

استفاده موثر از انرژی به سازمان ها در صرفه جویی هزینه و همچنین کمک به حفظ منابع و مقابله با تغییرات اقلیمی کمک خواهد کرد.
ISO 50001 تمام بخش های سازمان را پشتیبانی می کند تا از طریق توسعه یک سیستم مدیریت انرژی (EnMS) به طور موثرتری از انرژی استفاده کنند.

ISO 50001: 2018 – سیستم مدیریت انرژی

ISO 50001 مبتنی بر مدل سیستم مدیریت بهبود مداوم است که این الگو برای دیگر استانداردهای شناخته شده مانند ISO 9001 یا ISO 14001 استفاده می شود.
این امر سازمان ها را برای یکپارچه سازی سیستم استاندارد مدیریت انرژی با استانداردهای مدیریت کیفیت و مدیریت زیست محیطی آسان تر می کند و راه بهبود را در تمامی سیستمهای مدیریت هموارتر می سازد.

ISO 50001: 2018 چارچوبی برای الزامات سازمانها فراهم می کند تا:
• ایجاد یک خط مشی برای استفاده موثر از انرژی
• تعیین اهداف کلان و خرد برای برآورده ساختن خط مشی
• تهیه و استفاده از داده برای درک بهتر و تصمیم گیری در مورد استفاده از انرژی
• اندازه گیری نتایج
• بازنگری این که خط مشی خوب عمل می کند و
• بهبود به طور مداوم مدیریت انرژی
• صدور گواهینامه ISO 50001

استاندارد ایزو ۵۰۰۰۱ الزامات لازم برای ایجاد، اجرا، حفظ و بهبود سیستم مدیریت انرژی (EnMS) را مشخص می کند. نتیجه مورد نظر این است که سازمان را قادر به دنبال نمودن یک رویکرد سیستماتیک در دستیابی به بهبود مستمر عملکرد انرژی و EnMS می نماید.

تجزیه و تحلیل CEM نشان می دهد که پیاده سازی استاندارد ISO 50001 در بخش های تجاری و صنعتی در سراسر جهان می تواند تا سال ۲۰۳۰ صرفه جویی انرژی تجمعی حدود ۶۲ عضویوول را کاهش دهد و هزینه های انرژی تقریبا ۶۰۰ میلیارد دلار را از بین ببرد و ۶ میلیون و ۵۰۰ میلیون تن انتشار گاز CO2 را از بین ببرد. پیش بینی تخمین سالانه انتشار گازهای گلخانه ای معادل حذف ۲۱۵ میلیون خودرو مسافری از جاده است.
تجزیه و تحلیل CEM نشان می دهد که پیاده سازی استاندارد ISO 50001 در بخش های تجاری و صنعتی در سراسر جهان می تواند تا سال ۲۰۳۰ صرفه جویی انرژی تجمعی حدود ۶۲ exajoules را کاهش دهد و هزینه های انرژی تقریبا ۶۰۰ میلیارد دلار را از بین ببرد و ۶ میلیون و ۵۰۰ میلیون تن انتشار گاز CO2 را از بین ببرد. پیش بینی تخمین سالانه انتشار گازهای گلخانه ای معادل حذف ۲۱۵ میلیون خودرو مسافری از جاده است.

علاقمندان می توانند ترجمه استاندارد ایزو ۵۰۰۰۱ را از انتشارات گروه بیکران راهکار سعادت (BRS) می توانید تهیه فرمایند و همچنین برای شرکت در دوره های آموزشی و هم اندیشی مرتبط با استانداردهای مدیریت و ایزوها می توانید با آکادمی آموزش BRS تماس حاصل فرمایید.

اولین ترجمه ایزو ۱۰۰۰۲ ویرایش ۲۰۱۸

ترجمه جدید استاندارد iso 10002:2018 کاری از گروه انتشارات بیکران راهکار سعادت (BRS) برای استفاده متخصصان امر و علاقمندان حوزه مشتری در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد.

متن ترجمه ایزو ۱۰۰۰۲ “مدیریت کیفیت – بازخورد مشتری – دستورالعملهایی برای رسیدگی به شکایات در سازمانها” به صورت کامل در ادامه قرار داده شده است.

برای دانلود متن استاندارد رسیدگی به شکایت مشتری از لینک زیر استفاده نمایید.

www.BRS.ir

WORLD ACCREDITATION DAY 2019

WORLD ACCREDITATION DAY 2019
Accreditation: Adding Value to Supply Chains

۹ June 2019 marks World Accreditation Day as a global initiative, jointly established by the International Accreditation Forum (IAF) and the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC), to raise awareness of the importance of accreditation.

This year’s theme focuses on how accreditation provides added value to supply chains.

Supply chains provide a vital role in delivering products and services for consumers, business and the public sector in a timely, cost-efficient and quality manner. Accreditation and, with it, other quality infrastructure tools such as standards, metrology and conformity assessment, provide widely accepted tools that help deliver value to the supply chain. These tools help with trust and assurance, enabling confidence in both final products and services and the manner in which they are placed on the market and used.

As in previous years, the day will be celebrated across the world with the hosting of major national events, seminars, and press and media coverage, to provide the opportunity to explore how accreditation can help deliver a safer world and to support businesses, government and regulators to find standards, conformity assessment and accreditation tools to support them in this goal.

To find out what is happening locally to you, please contact your local accreditation body for further details.

Login to the Members area for more information on how to celebrate the day and to download the poster and brochure templates for use in other languages.

ترجمه استاندارد سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی iso 22000:2018

ترجمه استاندارد سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی ایزو ۲۲۰۰۰ ویرایش سال ۲۰۱۸ که توسط انتشارات شرکت بیکران راهکار سعادت (BRS) ارائه شده است .

آکادمی آموزش BRS

تهران سعادت آباد خیابان سپیدار پلاک ۱۰

تلفن : ۰۲۱۲۶۷۶۱۲۸۱

www.BRSAcademy.com

www.BRSMENA.com

www.BRS.ir

دانلود متن ترجمه استاندارد سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی ایزو ۲۲۰۰۰ ویرایش سال ۲۰۱۸ از لینک زیر :

ISO22000-2018-BRSM (1)

ایزو ۹۰۰۱ ، شرح خدمات BRS

www.BRS.ir
www.BRSmena.com
شرکت بین المللی BRS ارائه دهنده خدمات ثبت و صدور گواهینامه های مدیریت کیفیت
استانداردهای سیستمی
استانداردهای محصولی
تحت اعتبار IAS امریکا ، NACI ایران، Turkak ترکیه

اطلاع رسانی BRS خاورمیانه

احتراما در پی تماس تعدادی از مشتریان گروه بیکران راهکار سعادت مبنی بر تماسها و ارسال نامه هایی با نام وسربرگ مشابه این شرکت ومطالبه پول از شرکتها موارد ذیل جهت جلوگیری از اقدامات کلاهبردارانه به استحضار رسانده می شود:
۱- افراد ذی سمت:
کلیه نامه های اداری ومالی این سازمان توسط یکی از آقایان سعید رمضانی- حجت باقری و علی بهنام امضاء می گردد. همچنین شماره حساب مورد تائید این شرکت شامل شماره حساب های اعلام گردیده به نام شرکت بیکران راهکار سعادت ویا علی بهنام خانیکی می باشد. لذا هر نامه ویا شماره حساب اعلامی از سوی افراد غیر از موارد فوق باطل وبه منزله کلاهبرداری می باشد.
۲- لوگوهای سازمان:
گواهینامه های صادر گردیده از این مجموعه با برند BRSM می باشد. به پیوست ثبت برند BRSM به نام شرکت بیکران راهکار سعادت بحضور تقدیم می گردد و کلیه مشتریان طرف قرارداد با گروه بیکران راهکار سعادت مجاز به استفاده از این برند می باشند.
۳- اعتبارات:
شرکت بیکران راهکار سعادت مورد تائید مرکز ملی تائید صلاحیت ایران NACI می باشد. همچنین گواهینامه های بین المللی این سازمان مورد تائید IAS امریکا می باشد که به پیوست بحضور ارسال می گردد.
۴- آدرس وشماره تماس:
آدرس دفتر مرکزی شرکت بیکران راهکار سعادت واقع در سعادت آباد- بلوار پاکنژاد- خیابان سپیدار- پلاک ۱۰ می باشد. همچنین شماره های تماس این سازمان شامل ۲۶۷۶۱۲۸۱-۲۶۷۶۱۴۴۸-۲۶۷۶۱۲۸۸-۲۶۷۶۱۴۹۳-۲۶۷۶۱۳۹۴ می باشد. لذا کلیه نامه های ارسالی با آدرس وشماره های غیر از موارد فوق مورد تائید این گروه نمی باشد.
خواشمند است از پاسخگویی به هرگونه مکاتبات انجام گردیده با مشخصاتی غیر از موارد ذکر گردیده در این نامه جلوگیری نمائید. همچنین در صورت مشاهده نامه های جعلی لطفا موارد را به این دفتر اطلاع رسانی نموده تا از طریق مراجع قانونی پیگیری گردد.

ثبت برند در پیوست ذیل قابل مشاهده می باشد.

BRS1

روز جهانی استاندارد

Each year on 14 October, the members of the IEC, ISO and ITU celebrate World Standards Day, which is a means of paying tribute to the collaborative efforts of the thousands of experts worldwide who develop the voluntary technical agreements that are published as international standards.

https://www.iso.org/world-standards-day.html