ایزو ۴۵۰۰۵ – مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی - کار ایمن در کرونا - ISO / PAS 45005: 2020

این استاندارد راهنمایی هایی برای سازمانها در مورد چگونگی مدیریت خطرات ناشی از COVID-19 برای حفظ سلامت، ایمنی و رفاه مربوط به کار، ارائه می دهد.

مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی - ISO / PAS 45005: 2020

پیام یا خواسته های خود را در این قسمت بنویسید. اگر  دقیقا نمی دانید که چه چیزی می خواهید و نیاز به مشاوره دارید، کارشناسان ما با شما تماس خواهند گرفت.

ایزو ۴۵۰۰۵ چیست؟

همه‌گیری کووید-19 شیوه فعالیت کسب‌وکارها را تغییر داده است. ایزو ۴۵۰۰۵ به سازمان هایی که به دنبال مدیریت خطرات مربوط به سلامت، ایمنی و رفاه هستند راهنمایی می کند. سازمان‌ها باید به سرعت خود را تطبیق دهند، شیوه‌های کاری جدید را اتخاذ کنند و با بازگشایی درهای خود پس از همه‌گیری، مقررات جدید را رعایت کنند. COVID-19 اساساً روش زندگی و کار مردم را تغییر داده است. همانطور که سازمان ها شروع به بازسازی می کنند، گرفتن درس های آموخته شده در مراحل پیشرفت بیماری همه گیر بسیار مهم است. در حالی که ملاحظات اقتصادی مهم هستند، اصل اساسی حفاظت از جان انسان ها زیربنای همه بهبودهای اقتصادی است.

سازمان‌ها باید به سرعت خود را تطبیق دهند. شیوه‌های کاری جدید را اتخاذ کنند و با مقررات جدید مطابق با یک دوره بازنگری شده برای «عادی بعدی» خود عمل کنند. ISO/PAS 45005 راهنمایی هایی را در مورد تعبیه بهترین روش ارائه می دهد و به مدیریت خطرات ناشی از COVID-19 با اشاره به سلامت، ایمنی و رفاه مرتبط با کار کمک می کند.

استاندارد ISO / PAS 45005: 2020 راهنمایی مربوط به حمایت از انواع کارگران می باشد.

اهمیت ایزو ۴۵۰۰۵

ایزو ۴۵۰۰۵ راهنمایی هایی را در مورد بهترین عملکرد ارائه می دهد. همچنین به مدیریت خطرات ناشی از COVID-19 در رابطه با سلامت، ایمنی و رفاه مرتبط با کار کمک می کند.

ممیزی ایزو 45005 تعهد شما را به محافظت از محل کارتان در برابر COVID-19 نشان می‌دهد. ISO/PAS 45005 استاندارد بین المللی برای مدیریت خطرات ناشی از COVID-19 است. هدف آن این است که اطمینان حاصل شود که سازمان ها از سلامت، ایمنی و رفاه مرتبط با کار در طول همه گیری محافظت می کنند.

در حالی که بسیاری از دولت‌های ملی و انجمن‌های صنعتی دستورالعمل‌هایی را برای کاهش خطر انتقال COVID-19 ایجاد کرده‌اند، ISO/PAS 45005 بهترین شیوه‌های بین‌المللی برای ایمنی و بهداشت شغلی (OH&S) و کنترل عفونت را برای محافظت در برابر ویروس SARS-CoV-2 گرد هم می‌آورد. . این برای هر سازمانی اعمال می‌شود، خواه آن‌ها در سراسر همه‌گیری فعالیت داشته‌اند، یا در حال از سرگیری فعالیت‌ها یا برنامه‌ریزی برای از سرگیری فعالیت‌ها هستند یا برای اولین بار شروع به فعالیت می‌کنند.

دامنه ایزو ۴۵۰۰۵ چیست؟

ایزو ۴۵۰۰۵ دستورالعمل‌هایی را برای کار ایمن در طول همه‌گیری ارائه می‌کند که بسیار خاص‌تر از دستورالعمل‌های عمومی برای کار ایمن است. در حالی که ایزو ۴۵۰۰۵ به شما کمک می کند تا فرآیندهایی را ایجاد کنید که بر مدیریت سلامت و ایمنی تمرکز دارند، ایزو ۴۵۰۰۵ دستورالعمل های خاصی را برای فرآیندهای صریح برای استفاده در طول همه گیری ارائه می دهد. کار ایمن در هنگام مواجهه با ویروسی که تا این حد مسری است را می توان با این راهنمایی دقیق تر بهتر به دست آورد.

راهنمای COVID-19

تعهد به ایمنی و سلامت در سازمان شما در طول همه گیری کووید-19

COVID-19 شیوه زندگی و کار را تغییر داد. سازمان‌ها در طول این همه‌گیری سازمان‌دهی مجدد، اتخاذ شیوه‌های کاری جدید، و پیروی از دستورالعمل‌های مقامات بهداشتی، از طریق اجرای اقداماتی برای محافظت از جان انسان‌ها، انجام شده‌اند.
ISO/PAS 45005 یک استاندارد بین‌المللی است که دستورالعمل‌هایی را برای ادغام بهترین شیوه‌ها ارائه می‌کند و به مدیریت خطرات COVID-19 در رابطه با سلامت، ایمنی و رفاه در محل کار با هدف حفاظت از کارگران (کارگران سازمان، پیمانکاران فرعی، تامین‌کنندگان، از جمله) و سایر ذینفعان مرتبط (مشتریان، عمومی و غیره).
دستورالعمل‌های ایزو ۴۵۰۰۵ می‌تواند توسط سازمان‌هایی در هر اندازه و از همه بخش‌ها، توسط سازمان‌هایی که در طول همه‌گیری به فعالیت خود ادامه دادند، توسط سازمان‌هایی که قصد ازسرگیری فعالیت‌ها را در همه یا برخی مکان‌ها دارند، اعمال شود. کار، و توسط سازمان هایی که قرار است فعالیت خود را آغاز کنند.

حل چالش های کووید با ایزو 45005

در میان چالش‌های فراوان، کووید-19 کارفرمایان را ملزم کرده است که به سرعت با یک موقعیت پویا و خطرناک سازگار شوند. ایزو 45005 درس‌های آموخته شده در طول همه‌گیری را استخراج می‌کند و دستورالعمل‌های ارزشمندی را برای حفظ یک محل کار ایمن و محافظت از سلامت کارکنان ایجاد می‌کند.

دستورالعمل های جهانی ایزو 45005

ISO/PAS 45005: 2020 مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی - دستورالعمل های عمومی برای کار ایمن در طول همه گیری کووید-19، که در زمان بی سابقه 3 ماهه معرفی شد، در پاسخ به فوریت و نیاز فوری به اطلاعات راه اندازی شد.

سازمان ها می توانند از ایزو 45005  برای ثبت و اجرای دستورالعمل های منعکس شده برای تجارت استفاده کنند. برای بهبود و انطباق با استانداردها و عملیات جدید کار. این استاندارد مدیریت پروتکل های آمادگی و واکنش اضطراری، مراحل به حداقل رساندن انتقال در محل کار و اهمیت رویه های گزارش دهی را پوشش می دهد. این توصیه های عملی را به سازمان ها در هر اندازه و بخش ارائه می دهد.

استانداردی برای مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

 ایزو ۴۵۰۰۵ مشابه سایر استانداردهای سیستم مدیریت طراحی شده است. می تواند به راحتی با سایر ممیزی های گواهینامه ISO با زمان و تلاش کمی اضافی ترکیب شود. این استاندارد به مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی در طول یک بیماری همه گیر می پردازد و به موضوعات زیر می پردازد:

 • ارزیابی ریسک
 • منابع
 • ارتباط
 • برنامه ریزی
 • عملیات
 • سنجش عملکرد
 • بهبودها (Plan-Do-Check-Act)

منبعی قابل اعتماد برای دستورالعمل های ایمنی و بهداشت محیط کار

دستورالعمل‌های ایمنی و بهداشت صرف نظر از اندازه یا بخش سازمان شما قابل اجرا هستند یا اینکه پس از یک مکث ناشی از بیماری همه‌گیر، مجدداً راه‌اندازی می‌کنید، برای «عادی جدید» بازسازی می‌کنید یا در تمام مدت فعال باقی مانده‌اید.

الزامات ایزو ۴۵۰۰۵

این استاندارد مکمل ایزو ۴۵۰۰۵ است. پیاده سازی و صدور گواهینامه آن می تواند با سایر سیستم های مدیریتی ادغام شود. ISO/PAS 45005 هماهنگی منابع و تلاش‌ها را در مدیریت همه‌گیری کووید-19 و انطباق با «عادی‌های جدید» تسهیل می‌کند. این استاندارد چندین جنبه را پوشش می دهد، از جمله:

 • پروتکل های آمادگی و واکنش اضطراری
 • گام هایی برای به حداقل رساندن انتقال COVID-19
 • رویه های گزارش دهی
الزامات ایزو 45005

بند 4  ایزو ۴۵۰۰۵ ، ارزیابی و برنامه ریزی ریسک - این الزامات بر اساس فرآیندهای ارزیابی ریسک ایزو 45005 با اطلاعات خاص در مورد مسائل داخلی و خارجی که COVID-19 ارائه می دهد، نحوه تأثیر رهبری و مشارکت کارگران توسط همه گیری، با در نظر گرفتن انواع مختلف محل های کار ساخته شده است. (مانند محل کار فیزیکی، کار از خانه، کار در خانه دیگران، و مکان‌های مختلف محل کار سیار)، و همچنین نقش‌ها و فعالیت‌هایی که ممکن است برای COVID-19 ضروری باشند. همچنین تغییرات مورد نیاز برای واکنش و برنامه ریزی اضطراری به دلیل تغییر محدودیت ها در نظر گرفته شده است.

بند 5، موارد مشکوک کووید-19 - این بخش راهنمایی های دقیقی را در مورد مدیریت بیماری در سناریوهای مختلف محل کار، از جمله آزمایش، ردیابی تماس، و قرنطینه، در مواردی که این موارد ضروری است، ارائه می دهد.

بند 6، سلامت روانی - همه ما می دانیم که انزوا و دور بودن پاسخ به COVID-19 از نظر روانی افراد را تحت تأثیر قرار داده است و ایزو 45005 راهنمایی هایی را در مورد چگونگی کمک به سلامت روانی و رفاه کارکنان ارائه می دهد.
بندهای 7 و 8، فراگیری و منابع - راهنمایی در مورد چگونگی اطمینان از فراگیر بودن کارمندان، در حالی که همچنان از افراد با فاصله محافظت می شود، همراه با تغییرات مورد نیاز در منابع برای اطمینان از کار ایمن در طول COVID-19 در نظر گرفته شده است.

بندهای 9، 10، و 11، ارتباطات، بهداشت و تجهیزات حفاظتی - بند 9 بر ارتباطات خاص مورد نیاز هنگام بازگشت به محل کار و سپس به طور مداوم برای ایمن نگه داشتن کارکنان تمرکز دارد. راهنمایی در مورد بهداشت مورد نیاز در محل کار در بند 10 ارائه شده است و به دنبال آن جزئیات مربوط به تجهیزات حفاظت فردی (بند 11) که ممکن است علاوه بر محافظت های معمولی مانند ماسک و پوشش صورت برای محافظت در برابر ویروس مورد نیاز باشد، ارائه شده است.

بند 12، عملیات - 10 بند فرعی دستورالعمل های مفصلی را در مورد تغییراتی ارائه می دهد که باید برای بسیاری از موقعیت های مختلف در محل کار در نظر گرفته شود، زیرا آنها به بیماری همه گیر مربوط می شوند. اینها شامل محافظت در اولین بازگشت به محل کار، ورود و خروج از محل کار، جابجایی بین محل کار، استفاده از مناطق کاری و ایستگاه های کاری، استفاده ایمن از مناطق مشترک، ایمنی برای جلسات و بازدیدها، کار مستقیم با مردم، دستورالعمل های سفر مرتبط با کار است. ، و برخورد با تحویل به روشی ایمن.

بند 13، ارزیابی عملکرد - در حالی که از قبل نظارت و اندازه گیری برای OHSMS خود دارید، ایزو ۴۵۰۰۵ را راهنمایی هایی را در مورد نظارت و اندازه گیری خاصی ارائه می دهد که باید برای همه گیری COVID-19 اضافه شود. شامل بررسی مدیریت این داده‌ها، از جمله حوادث و گزارش‌ها، و نحوه به‌روزرسانی فرآیندهای خود برای گزارش دادن به اشخاص ذینفع خارجی است.
بند 14، بهبود - به‌روزرسانی‌های فرآیندهای بهبود شما برای استفاده از داده‌های جمع‌آوری‌شده توسط نظارت و اندازه‌گیری برای COVID-19 به تفصیل ارائه شده است.

ضمیمه A، امنیت حفاظتی - ضمیمه A شامل ملاحظات دقیق بیشتر برای فعالیت های عملیاتی و اقدامات ایمنی مورد نیاز COVID-19 است. این شامل اطلاعات بیشتر در مورد عملیات و اقداماتی است که باید در نظر گرفته شود، و همچنین اقداماتی برای امنیت حفاظتی.

ضمیمه B، دسترسی و گنجاندن - جزئیات مربوط به سلامت روانی و شامل بسیاری از نیازهای مختلف کارکنان می تواند دشوار باشد، بنابراین راهنمایی های بیشتری در پیوست B ارائه شده است. این شامل دستورالعمل هایی در مورد در نظر گرفتن نیازهای فردی، مانند شرایط سلامت فردی، و عوامل اصلی گروهی که باید در نظر گرفته شوند: خارج از محل کار، داخل محل کار و عوامل ارتباطی.

دریافت گواهی ایزو ۴۵۰۰۵

دریافت گواهینامه ایزو ۴۵۰۰۵ شما را قادر می سازد:

 • تعهد خود را برای محافظت از محل کار خود در برابر COVID-19 نشان دهید
 • مطابق با OH&S و بهترین شیوه های کنترل عفونت، بر اساس دانش ترکیبی کارشناسان در سراسر جهان
 • خطر ابتلا به عفونت محل کار ناشی از سایر بیماری های مسری مانند سرماخوردگی و آنفولانزا را به حداقل برسانید
 • اطمینان از تداوم کسب و کار
 • در سازمان خود اعتماد ایجاد کنید
 • حمایت از چندین هدف توسعه پایدار سازمان ملل 

قیمت اخذ گواهینامه ایزو 45005

برای دستیابی به اطلاعات کامل در مورد چگونگی محاسبه هزینه اخذ ایزو بهتر است مطلب مرتبط با هزینه ایزو موجود در وب سایت شرکت صدور ایزو را مطالعه کنید.

مزایای اخذ ایزو ۴۵۰۰۵

مزایای سازمان شما با اخذ ایزو ۴۵۰۰۵ علاوه بر کسب شهرت، نحوه مدیریت خطرات ناشی از COVID-19 و استفاده از مزایایی اجتماعی فراوان عبارتند از:

 • اخذ ایزو 45005  تضمین می کند که سلامت، ایمنی و رفاه کارکنان در محل کار محافظت می شود، که امکان تداوم عملیات را در سراسر همه گیری فراهم می کند.
 • خطر ابتلا به بیماری های واگیر را کاهش می دهد
 • بهترین روش بر اساس دانش فعلی
 • از ارزیابی جامع ریسک پشتیبانی می کند
 • سازمان ها را با سایت های متعدد و کارگران مختلف پوشش می دهد
 • کارگران هنگام بازگشت به کار به سازمان اعتماد دارند

دریافت گواهی ایزو 45005 به مشاغل اجازه می دهد:

 1. اطمینان از سلامت و رفاه کارکنان؛
 2. ادامه فعالیت های تجاری با حداقل خطرات در سراسر همه گیری؛
 3. کاهش زمان از کار افتادگی، هزینه های کلی حوادث در محل کار و تعداد حق بیمه مطالبه شده.
 4. کمک به ایجاد اعتماد و یکپارچگی برند با ارائه اطمینان از اینکه سیستم مدیریت واجد شرایط استاندارد بین المللی است.
 5. در راستای اهداف توسعه پایدار سازمان ملل باشد (3،8،9،10،11)
مزایای اخذ 45005

 

پیاده سازی ایزو 45005

ایزو 45005 همچنین راهنمایی های مربوط به حفاظت از کارگران از همه نوع و سایر اشخاص ذینفع مربوطه را ارائه می دهد. این سند برای سازمان ها در هر اندازه و بخش قابل اجرا است، از جمله:

 • سازمان هایی که در طول همه گیری فعالیت داشته اند؛
 • سازمان هایی که پس از تعطیلی فعالیت خود را از سر می گیرند یا قصد دارند فعالیت خود را از سر بگیرند؛
 • سازمانی که در حال اشغال مجدد محل های کاری است که به طور کامل یا جزئی بسته شده است؛
 • سازمانی که جدید است و برای اولین بار در بازار ورود کرده است.

مزایای پیاده سازی ایزو 45005

مزایایی که از پیروی از دستورالعمل های ایزو 45005 به دست می آورید:

 • الهام بخش اعتماد در تلاش های شرکت برای محافظت از سلامت و رفاه انسان است؛
 • توسعه یک طرح واکنش چابک برای شرایط به سرعت در حال تغییر؛
 • کاهش زمان توقف کسب و کار و هزینه های کلی حوادث در محل کار؛
 • نشان می دهید که با استفاده از یک رویکرد سیستماتیک به خطرات مرتبط با COVID-19 رسیدگی می کنید؛
 • مطابق با اهداف توسعه پایدار (3،8،9،10،11) سازمان ملل متحد خواهید بود.

ویژگی های کلیدی مطابقت ISO/PAS 45005 با BRSM

ایزو 45005 بر خطرات خاص برای کارگران و سایر افرادی که می توانند تحت تأثیر فعالیت های سازمان قرار گیرند (به عنوان مثال بازدیدکنندگان، مشتریان، کاربران خدمات، عموم مردم) تأکید دارد. دستورالعمل ها به سازمان این امکان را می دهد که برخی از عواملی را که می تواند شرکت و کارکنان را تحت تأثیر قرار دهد بررسی کند. این شامل توانایی افراد برای کار ایمن در طول همه‌گیری COVID-19 و نحوه تغییر عملکرد آن برای مقابله با افزایش خطر برای سلامت، ایمنی و رفاه مربوط به کار می‌شود.

دستورالعمل ها شامل موارد زیر خواهد بود:

 • برنامه ریزی و ارزیابی خطرات
 • مدیریت موارد مشکوک یا تأیید کووید-19
 • سلامت روانی و رفاه
 • نیاز به منابع
 • راهنمایی ارتباطات
 • راهنمایی های بهداشتی
 • هدایت عملیات

ممیزی ایزو ۴۵۰۰۵ توسط BRSM

ممیزی ارزیابی ایزو ۴۵۰۰۵  سریع و آسان است. زیرا کارشناسان ما می توانند آن را به طور یکپارچه به ممیزی گواهینامه سیستم مدیریت دیگری مانند ایزو ۹۰۰۱ ، ایزو 45001 ، ایزو 14001 و موارد دیگر اضافه کنند. پس از تکمیل، ما گزارشی از یافته های خود و همچنین نامه ای مبنی بر تایید نتیجه ارزیابی ارائه می دهیم. ارزیابی اجرای راهنمای ایزو ۴۵۰۰۵ از طریق یک فرآیند ارزیابی که شامل ممیزی در سازمان و سایت‌های آن می‌شود و با صدور بیانیه و گزارش نهایی که نقاط قوت و زمینه های بهبود مدیریت فعلی سازمان را نشان می دهد و پایان می‌رسد انجام می‌شود.

در طول فرآیند ممیزی، ممیزان مستقل و واجد شرایط BRSM از تکنیک های زیر استفاده می کنند:

 • بررسی اسناد: ارزیابی الزامات و/یا مستندات سازمان برای اطمینان از کنترل سیستماتیک کلیه فرآیندهای مربوط به ایزو 45005 ؛
 • ممیزی در محل: تجزیه و تحلیل شکاف، در قالب بازرسی در محل در محل شما، برای اطمینان از اجرای موثر الزامات ایزو 45005 ؛

ممیزی حضوری شامل بررسی فرآیندهای مبتنی بر سوابق نگهداری شده توسط سازمان، مانند نتایج اندازه‌گیری موجود، صورتجلسات جلسات، سوابق آموزشی و صلاحیت، مدیریت شکایات و سوابق، و پروژه‌های بهبود ناشی از تحریک سازمان می‌شود.

با ارائه ارزیابی‌ها و گزارش‌های جامع، ما همچنین می‌توانیم به شما توصیه‌های فنی برای بهبود بیشتر و ارتقای عملکرد کسب‌وکارتان ارائه کنیم که به سازمان شما یک استاندارد جهانی از کیفیت و سیستم ایمن ارائه می‌دهد.

مزایای ممیزی استاندارد ایزو توسط BRSM

مزایای اصلی اجرای این استاندارد و ممیزی شخص سوم توسط BRSM عبارتند از:

 • منبعی از شیوه های خوب در سطح بین المللی، بر اساس دانش روز؛
 •  استاندارد کردن مدیریت ریسک و اندازه گیری روش های برنامه ریزی برای مکان های مختلف (از جمله دورکاری)، کارگران و فعالیت ها؛ 
 • کمک به سازمان ها برای ایجاد یک طرح اضطراری که در صورت تغییر سطوح ریسک یا محدودیت های عملیاتی در کوتاه مدت، امکان واکنش سریع را فراهم می کند. 
 • کمک به کنترل خطر انتقال COVID-19 و سایر بیماری ها، کاهش غیبت؛
 •  تعریف اقداماتی برای اطمینان از ایمنی کارکنانی که با افراد آلوده در تماس بوده اند.
 •  کمک به مدیریت عوامل روانی اجتماعی ناشی از شرایط جدید کاری؛ 
 • تسهیل ارتباط بین کارمندان و شرکت در مورد مسائل مربوط به COVID-19.

از تخصص BRSM بهره مند شوید

ما می‌توانیم در مسیر رسیدن به گواهی ایزو ۴۵۰۰۵ از شما حمایت کنیم. ممیزی BRSM، با معیارسنجی و تجزیه و تحلیل شکاف، به شما نشان می دهد که چقدر به انطباق نزدیک هستید و چه تغییراتی باید قبل از اینکه سازمان شما بتواند گواهی شود، ایجاد کنید.

BRSM خدمات ممیزی ایزو ۴۵۰۰۵ را برای کمک به شما در مدیریت خطرات COVID-19 ارائه می دهد. BRSM  یک نهاد صدور گواهینامه بین المللی معتبر برای طیف گسترده ای از استانداردهای ایزو، از جمله ایزو ۴۵۰۰۱  است. ما تجربه گسترده ای در ممیزی و صدور گواهینامه در برابر سیستم های مدیریت ایزو داریم.

 • ما دارای ممیزان واجد شرایط و کارشناسان مجرب در صدور گواهینامه سیستم مدیریت هستیم.
 • ما یک فرآیند ساده برای ممیزی استانداردهای سیستم مدیریت متعدد داریم که در عین حال در زمان آنها صرفه جویی می کنیم و منافع را برای مشتریان خود به حداکثر می رسانیم.
 • تحت اعتبار 3 مرجع اعتبار دهی معتبر،  باعث می شود خدمات ما مطابق با نیازهای شما تنظیم شود.

برای اطلاع از اعتبارات BRSM و چگونگی فرایند ممیزی استانداردهای مدیریت با شماره 02192001320 تماس حاصل فرمایید.

سوالات متداول ایزو ۴۵۰۰۵ – مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی - کار ایمن در کرونا - ISO / PAS 45005: 2020

ISO 45003، مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی - سلامت روانی و ایمنی در محل کار - دستورالعمل هایی برای مدیریت خطرات روانی اجتماعی، راهنمایی هایی را در مورد مدیریت خطرات ایمنی و سلامت روانی در یک سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ارائه می دهد.
BS 45002 بسیاری از مقوله های الزامات مختلف را برای همسویی با ISO 45001 پوشش می دهد، از جمله: دامنه، مراجع هنجاری، اصطلاحات و تعاریف، زمینه، رهبری و مشارکت کارگران، برنامه ریزی، پشتیبانی، عملیات، ارزیابی عملکرد و بهبود.
بله، BRSM ثبت و صدور گواهی ایزو 45005 را به درخواست مشتری انجام می دهد.
با توجه به دارا بودن تمامی اعتبارات ملی و بین المللی، در حال حاضر BRSM از معتبر ترین شرکتهای صدور گواهینامه ایزو است.
ماژول 1: مقدمه

ISO
محدوده
منابع
تعریف اصطلاحات
ماژول 2: برنامه ریزی و ارزیابی خطرات

موارد مشکوک یا تایید شده کووید 19
سلامت روانی و رفاه
فراگیری، منابع و ارتباطات
بهداشت و PPE
عملیات
غملکرد
ارزیابی و بهبود
افزودن دیدگاه جدید

Restricted HTML

 • تگ‌های HTML مجاز: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
 • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.