ممیزی داخلی استاندارد ایزو 26001 (آگاهی از مسئولیت اجتماعی)

ممیزی داخلی استاندارد ایزو 26001 (آگاهی از مسئولیت اجتماعی)

نکات برجسته دوره:

این آموزش دو روزه شرکت کنندگان را قادر می سازد تا با مفاهیم اساسی پیاده سازی، مدیریت و ممیزی داخلی یک برنامه مسئولیت اجتماعی مطابق با ISO26000 آشنا شوند.
شرکت‌کننده موضوعات مختلف مربوط به حقوق بشر، شیوه‌های کار منصفانه، عدالت اجتماعی، شیوه‌های عملیاتی منصفانه را بر اساس الزامات استاندارد و تکنیک‌های ممیزی را در این دوره فرا می گیرد.

شرکت کنندگان دوره:

  • فردی که مایل به یادگیری ممیزی داخلی برای ISO 26000 است.
  • اعضای تیم مسئولیت اجتماعی
  • مدیران پروژه یا مشاورانی که مایل به آماده سازی و حمایت از یک سازمان در اجرای برنامه مسئولیت اجتماعی هستند.
  • ممیزان

اهداف یادگیری:

  • کسب مهارت انجام ممیزی داخلی ISO 26000 با رعایت دستورالعمل های ISO 19011
  • یادگیری تخصص لازم برای مدیریت تیم ممیزی مسئولیت اجتماعی
  • درک عملکرد یک برنامه مسئولیت اجتماعی بر اساس ISO 26000
  • درک رابطه بین یک برنامه مسئولیت اجتماعی با الزامات ذینفعان مختلف سازمان
  • بهبود توانایی تجزیه و تحلیل محیط داخلی و خارجی مسئولیت های اجتماعی یک سازمان بر اساس ISO 26000
  • کسب تخصص برای درک ممیزی خارجی ISO 26000 با پیروی از دستورالعمل های ISO 19011


 

مدرس
اساتید BRS
مدت دوره: 24 ساعت
تعداد جلسه: 3 جلسه
نحوه برگزاری: حضوری, غیر حضوری
تاریخ آغاز دوره:
تاریخ پایان دوره:

دوره های هم گروه

ممیزی داخلی ایزو 19011
حضوری, غیر حضوری