ممیزی داخلی ایزو 19011

در این دوره آموزشی، شما یک نمای کلی از ISO 19011، شامل مفاهیم کلیدی، اصطلاحات، تعریف و اصول مربوط به ممیزی بر اساس 19011:2018 و به روز رسانی استاندارد در اصطلاحات، اضافه شدن اصل هفتم ممیزی و تغییرات جزئی در بندهای 5 تا 7 دریافت خواهید کرد.

 • تغییرات کلیدی از ویرایش سال 2011 تا 2018 
 • درک مفاهیم کلیدی، اصطلاحات، تعاریف و اصول مربوط به ممیزی 
 • آشنایی با اصطلاحات و الحاقیه اصل هفتم ممیزی 
 • با عنایت به اینکه در سال های اخیر سیستم های مدیریتی جدیدی به وجود آمده، که منجر به ایجاد  نیاز به خلق رویکردی گسترده تر برای ممیزی این سیستم های مدیریتی شده است، به همین خاطر آشنایی با اصول ایزو 19011 به همه علاقمندان این حوزه توصیه می گردد.

شرکت کنندگان دوره:

 • این دوره برای ممیزان داخلی و ممیزین خارجی درگیر در سیستم های مدیریت در نظر گرفته شده است.
 • مدیران، کارشناسان سیستم، اعضای  هیئت‌مدیره، رهبران کنترل‌های داخلی، ممیزان، نمایند های مدیریت، مسئولین تضمین کیفیت، مدیران فنی و ... فرصتی برای درک الزامات یک عملکرد ممیزی کارآمد خواهند داشت.
 • آنها درک درستی از نحوه ایجاد و اجرای اهداف ممیزی و برنامه های ممیزی سازمان ها و نحوه پایش، ارزیابی و بهبود این برنامه ها به دست خواهند آورد.

مزایای حضور در دوره 

 • درک کاملی از راهنمای ISO 19011:2018 به دست آورید.
 • برای مدیریت و ایجاد یک برنامه ممیزی مجهزتر باشید.
 • درکی از انتظارات هیئت مدیره از عملکرد ممیزی داخلی به دست آورید.
 • بتوانید صلاحیت ممیزان خود و گزارش های ممیزی را ارزیابی کنید.


 

مدرس
اساتید BRS
مدت دوره: 24 ساعت
تعداد جلسه: 3 جلسه
نحوه برگزاری: حضوری, غیر حضوری
تاریخ آغاز دوره:
تاریخ پایان دوره: