دوره آموزشی "آشنایی با مدیریت هزینه کیفیت"

مدیریت هزینه عبارت است ازکاربرد مفاهیم حسابداری مدیریت، روش های جمع آوری، تجزیه و تحلیل و ارائه داده ها برای ارائه اطلاعات مورد نیاز جهت برنامه ریزی، نظارت وکنترل هزینه ها.
با حضوردر این دوره آموزشی درک دقیقی از مدیریت هزینه کیفیت پیدا می کنید تا بتوانید اولویت هایی را برای اقدامات اصلاحی تعیین کنید. بدون چنین راهنمایی، این احتمال وجود دارد که شرکت ها منابع خود را به اشتباه تخصیص دهند و در نتیجه بازده سرمایه گذاری کمتر از حد مطلوب را دریافت کنند.

سود دوره "آشنایی با مدیریت هزینه کیفیت" برای شما چیست؟

این دوره به شما کمک می کند:
پس از شناسایی و کنترل مهم ترین هزینه های خرابی، هزینه های ارزیابی تحلیل شوند. در اینجا تجزیه و تحلیل هزینه کیفیت باید با تجزیه و تحلیل ریسک تکمیل شود تا اطمینان حاصل شود که سطوح هزینه شکست و ارزیابی در حال تجزیه و تحلیل هستند، همچنین برای توجیه هزینه‌ها در هزینه‌های پیشگیری استفاده ‌شود.

حضور در دوره "آشنایی با مدیریت هزینه کیفیت " مناسب چه کسانی است؟

مشاوران مالی، مدیران مالی، تحلیل گران سیستم های مالی، حسابداران ارشد، حسابداران مالی، حسابداران مدیریت، حسابداران دفترکل، دستیار حسابداران، حسابداران دریافتنی، حسابداران پرداختنی، حسابداران حقوق و دستمزد
مدیران و تصمیم گیرندگانی که بر اطلاعات مالی به موقع و دقیق تکیه دارند.
مدیران ارشد مالی ، مدیران مالی و برنامه ریزان استراتژیک 

شرکت کنندگان چه چیزی یاد خواهند گرفت؟

این دوره اهمیت تعیین اهداف برای کاهش هزینه های کیفیت و برنامه ریزی اقدامات برای دستیابی به اهداف سازمان را آموزش می دهد. تمام هزینه های کیفیت در داخل ایجاد نمی شود. تامین کنندگان، پیمانکاران فرعی، دارندگان سهام، نمایندگان، فروشندگان و مشتریان هرکدام در هزینه های کیفیت سازمان سهیم هستند. این امر مشکلات زیادی را در محاسبه صحیح هزینه های کیفیت ایجاد می کند و آن را به یک موضوع بسیار پیچیده برای سازمان ها تبدیل می کند.
با پیاده سازی موارد آموزشی این دوره، اقداماتی را انجام دهید تا اطمینان حاصل نمایید که کیفیت در قلب سازمان شما قرار دارد.

محتوای دوره "آشنایی با مدیریت هزینه کیفیت"

ماژول1-مقدمه ای بر مدیریت هزینه
مفهوم مدیریت هزینه
مدیریت هزینه سنتی
هزینه یابی بر مبنای فعالیت(ABC)
ماژول2-مدیریت هزینه سنتی
مدیریت هزینه محصول
هزینه مواد
هزینه کارمند
هزینه یابی شغل
هزینه یابی دسته ای
بهای تمام شده واحد
هزینه یابی فرآیند
محدودیت های مدیریت هزینه سنتی
ماژول3-محیط کسب وکار مدرن
ویژگی های محیط کسب وکار مدرن
مدل تعالی کسب وکار
مدیریت کیفیت جامع
مدیریت زنجیره تامین
مهندسی مجدد فرآیندهای کسب وکار
برون سپاری
تکنیک های شش سیگما
ماژول4-تکنیک های مدرن مدیریت هزینه
کاهش هزینه
کنترل هزینه
هزینه یابی هدف
مهندسی ارزش
تحلیل پارتو
هزینه یابی چرخه زندگی
ماژول5-تصمیم گیری
تجزیه و تحلیلCVP
هزینه یابی مبتنی بر فعالیت
تئوری و اصول قیمت گذاری محصول
تجزیه و تحلیل میزان حساسیت
استراتژی های قیمت گذاری
ماژول6-ارزیابی عملکرد
حسابداری مسئولیت
عوامل کلیدی موفقیت
شاخص های اصلی عملکرد
کارت امتیازی متوازن
هرم عملکرد
ماژول7-کنترل و تجزیه و تحلیل هزینه
هزینه یابی نهایی
حد مشارکت، محدوده مشارکت
تجزیه و تحلیل سربه سر
حاشیه ایمنی
هزینه محصول/ خدمت تحت هزینه‌یابی نهایی
هزینه یابی استاندارد
تنظیم استانداردها
انواع استانداردها
واریانس هزینه
ادغام هزینه یابی استاندارد با هزینه یابی نهایی
ماژول8-بودجه وکنترل بودجه
مقدمه ای بر بودجه بندی
فرآیند تنظیم بودجه
بودجه های انعطاف پذیر
بودجه های عملکردی
بودجه نقدی
بودجه اصلی
بودجه های مبتنی بر صفر
بودجه های عملکردی
جنبه های رفتاری
فراتر از بودجه بندی
این دوره آموزشی شما را در به کارگیری اصول مدیریت هزینه در سازمان خود برای دستیابی به رهبری هزینه در محیطی که در آن فعالیت می کنید، توانمند می کند.
پس از اتمام دوره آموزشی، گواهینامه بین المللی آکادمی آموزشی BRS به شما اعطا می شود.

دستاورد دوره "آشنایی با مدیریت هزینه کیفیت"

در سناریوی اقتصادی کنونی، رهبری هزینه تنها در صورتی قابل دستیابی است که یک واحد دارای یک سیستم مدیریت هزینه قوی باشد. BRS به مشتریان و تامین کنندگان شما این اطمینان را می دهد که شما مهارت های لازم را بر اساس سرفصل های ای دوره تئوری وعملی دارید. 

آموزش درون سازمانی

اگر آموزش در سازمان شما برگزار گردد، مزایای زیر برای شما در دسترس است:
ایجاد کارگاههایی بر مبنای نیاز سازمان شما
حل مسائل سازمانی بر اساس تفکر گروهی 
افزایش سودآوری از طریق کاهش هزینه جهت مزیت رقابتی و موقعیت استراتژیک.
کنترل هزینه کلی کسب و کار را بدست می آورید.
ایجاد سیستم مدیریت هزینه برای پیش‌بینی هزینه‌های آتی، هزینه‌های جاری، ریسک ناشی از بودجه و کار در راستای درآمدهای مورد انتظار.
ثبت و ارائه مناسب داده های هزینه برای مدیریت جهت اندازه گیری کارایی و کنترل و کاهش هزینه های سازمان.
اگر گروهی از افراد جهت آموزش دارید، یک مدرس متخصص می تواند آموزش را در مجموعه شما ارائه دهد.
برای صرفه جویی در دوره های آموزشی حرفه ای  با کارشناسان آموزش آکادمی BRS در تماس باشید و از بودجه آموزشی خود نهایت استفاده را ببرید.
 

مدرس
معلم و مولف
مدت دوره: 8 ساعت
تعداد جلسه: 1 جلسه
نحوه برگزاری: غیر حضوری
تاریخ آغاز دوره:
تاریخ پایان دوره: