دکتری مدیریت منابع انسانی

معاون اداری و منابع انسانی سازمان برنامه و بودجه کشور

دکتر قربانی از اساتید آموزشی آکادمی BRS

شرح مختصر سوابق و فعاليتهاي آموزشي، پژوهشي واجرائي آقای دکتر محمد جواد قرباني، از اساتید خبره و با دانش آکادمی BRS در حوزه های مدیریتی و منابع انسانی به شرح ذیل می باشد.

          
  سطوح و درجات تحصيلي :

•    دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
•    كارشناسي ارشد مديريت دولتی، دانشگاه تربيت مدرس
•    كارشناسي مديريت دولتي، دانشگاه اصفهان
•    احراز رتبه اول در بين دانش آموختگان رشته مديريت دانشگاه تربيت مدرس در سال تحصيلي 3-82 
•    كسب رتبه 9 آزمون كارشناسي ارشد مديريت دولتي در سال 80-81
•    ارزیاب مدل ارزیابی تعالی سازمانها (EFQM)
•    ارزیاب جایزه دولت الکترونیک


  سوابق اجرايي :

•    معاون تشکیلات و نوسازی اداری (ذیل امور منابع انسانی و پشتیبانی) سازمان برنامه و بودجه کشور
(حوزه های تحت اختیار: تشکیلات سازمان مرکز، تشکیلات سازمان استانها، طبقه بندی مشاغل، دبیرخانه شورای راهبری سازمان، دبیرخانه کمیته های ذیل شورای راهبری سازمان، دبیرخانه کمیته بهره وری سازمان مرکز و استانها)
•    معاون اداری و منابع انسانی (ذیل امور منابع انسانی و پشتیبانی) سازمان برنامه و بودجه کشور
 (حوزه های تحت اختیار: کارگزینی و صدور احکام، بازنشستگی، جذب و استخدام، تبدیل وضعیت، نقل و انتقال سازمان مرکز و استانها، حضور و غیاب و تردد کارکنان، بکارگیری نیروهای امریه، بکارگیری نیروهای قرارداد کار معین و پروژه ای، آموزش و توانمندسازی کارکنان، کانون ارزیابی توسعه شایستگی های مدیران، دبیرخانه مرکزی سازمان)
•    رییس گروه تشکیلات و نوسازی اداری سازمان برنامه و بودجه کشور(96-1393)
•    کارشناس تحول اداری سازمان برنامه و بودجه کشور (93-1381)
•    کارشناس رسمی سازمان برنامه و بودجه کشور (15 سال سابقه)
•    رییس کانون ارزیابی و توسعه شایستگی های مدیران سازمان برنامه و بودجه کشور

 سوابق پژوهشی:

•    بازطراحی نمودار سازمان های مدیریت و برنامه ریزی استان و تصویب و اجرای آن (1395 و 1400)
•    تهیه، تدوین و اجرای تشکیلات تفصیلی و شرح وظایف سازمان های مدیریت و برنامه ریزی استان
•    مشارکت در فرایند بازطراحی نمودار سازمان برنامه و بودجه کشور (1384، 1388، 1392، 1397 و 1400)
•    تهیه، تدوین و اجرای تشکیلات تفصیلی و شرح وظایف سازمان برنامه و بودجه کشور 
•    مدیر پروژه استقرار کانون ارزیابی و توسعه مدیران در سازمان برنامه و بودجه کشور
•    مدیر پروژه تدوین رهنگاشت راهبردی پنج ساله تحول مدیریت منابع انسانی در سازمان برنامه و بودجه کشور
•    مشاور پروژه برنامه ریزی راهبردی سازمان برنامه و بودجه کشور
•    ارزیاب جایزه دولت الکترونیک و همکاری با تیم تدوین گزارش خود ارزیابی جایزه دولت الکترونیک سازمان برنامه و بودجه کشور در سال 1396
•    مشاركت در پروژه «طراحي مدل ارزيابي عملكرد دستگاه هاي اجرايي كشور» 
•    تدوين شاخصهاي اختصاصي ارزيابي عملكرد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
•    تدوين دستورالعمل انتخاب، انتصاب و تغيير مديران سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور
•    مشاركت در پروژه «آسيب شناسي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور»
•    مدير پروژه«تدوين روش انعقاد قراردادهاي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور»
•    مدیر پروژه «تهیه شناسنامه شغلی پستهای سازمانی در سازمان برنامه و بودجه کشور » 
•    تدوين مراحل و فرايند انجام كار نظام پذيرش و بررسي پيشنهادات سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

  مقالات چاپ شده:

•    تحلیل محتوای مسئولیت اجتماعی در مقاصد استراتژیک شرکتهای صنعت نفت، چشم انداز بازرگانی، زمستان 1396
•    نقشهای بخش دولتی صنعت نفت در ترویج مسئولیت اجتماعی شرکتهای(CSR) این صنعت، همایش مسئولیت اجتماعی شرکتها (CSR) در صنعت نفت، 28 و 29 اردیبهشت 95، (ارایه به صورت سخنرانی در روز اول همایش)
•    از شايسته سالاري تا جانشين پروري (فصلنامه توسعه و بهبود مدیریت، شماره 133، سال93)
•    ارزيابي اثر منساني بر انتخاب و انتصاب مديران دولتي(‌چشم‌انداز مديريت دولتي، شماره -11پائيز 91)
•    تدوین برنامه استراتژیک بهداشت، ایمنی و محیط زیست (چشم انداز مطالعات مدیریت راهبردي، سال 1390)
•    تأثير سرمايه فکری بر عملکرد مالی در صنعت داروسازی ايران (چشم انداز دولتی ، شماره 37سال89)
•    طراحي الگوي جامع تدوين منشوراخلاقي و مسئوليت اجتماعي سازمان (صنعت و خودرو، شماره 139 ،سال 1389)
•    مدل مرحله اي نولان، ابزاري براي برنامه ريزي فناوري اطلاعات (مجله رشد فناوري، سال89 شماره22)
•    اعتماد سازماني (ارايه در پنجمين كنفرنس بين المللي مديريت دانشگاه صنعتي شريف در سال 86) 
•    برنامه ريزي فناوري اطلاعات: متدلوژيها، مراحل و خروجيها (فصلنامه مديريت و توسعه، سال 83 شماره 23)
•    تعالي سازماني در بخش دولتي (فصلنامه تحول اداري، سال 83 شماره47) 
•    اتحاد استراتژيك شرط موفقيت سازمانها (مجله تدبير، سال 82 شماره 135)