ایزو ۲۱۰۰۱ - استاندارد مدیریت آموزشگاه - ISO 21001

این استاندارد در نظر دارد به ارائه دهندگان آموزشی کمک کند تا نیازها و نیازهای دانش پذیران را به نحو مطلوب برآورده کنند.

استاندارد 21001 سازمان های آموزشی- سیستم های مدیریت برای سازمان های آموزش (آموزشگاه ها)

پیام یا خواسته های خود را در این قسمت بنویسید. اگر  دقیقا نمی دانید که چه چیزی می خواهید و نیاز به مشاوره دارید، کارشناسان ما با شما تماس خواهند گرفت.

ایزو ۲۱۰۰۱ چیست؟

استاندارد ایزو ۲۱۰۰۱ یک استاندارد بین المللی است که توسط سازمان بین المللی استاندارد ایجاد شده است که ابزارهای مدیریتی را برای سازمان هایی که محصولات و خدمات آموزشی عرضه می کنند ارائه می دهد.

استاندارد 21001 مبتنی بر استاندارد ایزو 9001 سیستم های مدیریت کیفیت است، اما چارچوب خاصی را برای سازمان های آموزشی ارائه می کند که هدف آن افزایش رضایت فراگیران از طریق بهبود فرآیندهای آموزشی و اطمینان از انطباق با الزامات فراگیران است.

این استاندارد می‌تواند برای همه سازمان‌هایی که برنامه آموزشی مرتبط با توسعه دانش، مهارت‌ها و نگرش‌ها را با استفاده از روش‌های مختلف ارائه می‌دهند، قابل اجرا باشد.

ایزو ۲۱۰۰۱ الزامات یک سیستم مدیریت برای سازمان های آموزشی  EOMS را مشخص می کند که چنین سازمانی:

 1. باید توانایی خود را برای حمایت از کسب و توسعه شایستگی از طریق آموزش، یادگیری یا تحقیق نشان دهد.
 2. هدف افزایش رضایت یادگیرندگان، سایر ذینفعان و کارکنان را از طریق استفاده مؤثر از EOMS خود، از جمله فرآیندهای بهبود سیستم و اطمینان از انطباق با الزامات یادگیرندگان و سایر ذینفعان محقق نماید.

همه الزامات ایزو ۲۱۰۰۱ عمومی هستند و برای هر سازمانی که از برنامه آموزشی برای حمایت از توسعه شایستگی از طریق آموزش، یادگیری یا تحقیق استفاده می کند، صرف نظر از نوع، اندازه یا روش ارائه، قابل اجرا هستند.

ایزو ۲۱۰۰۱ را می توان برای سازمان های آموزشی در سازمان های بزرگی که کسب و کار اصلی آنها آموزش نیست. مانند دپارتمان های آموزش حرفه ای اعمال کرد. استاندارد 21001 برای سازمان هایی که فقط محصولات آموزشی تولید می کنند اعمال نمی شود.

اهمیت مدیریت سازمان های آموزشی

آموزش یک نیاز اساسی برای همه افراد جامعه است. بنابراین، همه باید نگران کیفیت آموزش ارائه شده توسط ارائه دهندگان آموزش باشند. با این حال، حتی اگر نتایج را نمی‌توان تضمین کرد، مؤسسات آموزشی می‌توانند نقش مهمی در حصول اطمینان از دریافت کیفیت مورد انتظار آموزش توسط فراگیرندگان ایفا کنند. این مهم با پیاده سازی ایزو ۲۱۰۰۱ قابل محقق شدن است.

بهبود مستمر
بهبود مستمر در ارائه خدمات

EOMS  چیست؟

استاندارد ایزو ۲۱۰۰۱ را به صورت اختصاری EOMS می نامند. در واقع سازمان هایی که دارای این سیستم هستند با این نام شناخته می شوند. EOMS در واقع مخفف جمله Educational organization Management system می باشد. همانطور که از معنی آن پیداست به معنی سیستم مدیریت سازمان آموزشی است.

تفاوت ایزو 9001 و ایزو ۲۱۰۰۱

ایزو ۲۱۰۰۱ مبتنی بر سیستم های مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱ است، اما بسیار فراتر از استاندارد عمومی 9001 به صورت تخصصی بر موضوع اموزش استوار است و چارچوب خاصی را برای سازمان های آموزشی ارائه می دهد که هدف آن افزایش رضایت فراگیران از طریق بهبود فرآیندهای آموزشی و اطمینان از انطباق با الزامات فراگیران است.

هدف ایزو ۲۱۰۰۱

هدف این استاندارد کمک به مؤسسات آموزشی برای بهبود کیفیت با گنجاندن این مفاهیم و اهداف در روش‌های اجرایی و عملیاتی است. ایزو ۲۱۰۰۱  همچنین با پیوند با فناوری اطلاعات می تواند تحول مناسبی در هر جنبه‌ای از سیستم آموزشی ایجاد نماید، به طور مثال در سیستم های مرتبط با مدارس و اموزشگاههای درسی، از ساده کردن تکالیف خانه تا ارائه پشتیبانی شخصی‌تر به دانش‌آموزان با نیازهای ویژه.

هدف استاندارد 21001
هدف استاندارد 21001

دامنه کاربرد ایزو ۲۱۰۰۱

این استاندارد می‌تواند برای همه سازمان‌هایی که برنامه درسی برای توسعه دانش، مهارت‌ها و نگرش‌ها از طریق روش‌های مختلف سخنرانی ارائه می‌کنند، اعمال شود.
این بدان معناست که سیستم‌های مدیریت سازمان‌های آموزشی (EOMS) به مدارس یا محیط‌های سطح دانشگاه محدود نمی‌شود، بلکه به هر سازمانی که از برنامه درسی برای انتقال دانش استفاده می‌کند، محدود نمی‌شود.

مزایای اجرای ایزو ۲۱۰۰۱

مزایای بالقوه پیاده‌سازی یک سیستم مدیریت برای سازمان‌های آموزشی (EOMS) براساس استاندارد ایزو ۲۱۰۰۱ عبارتند از:

 • همسویی بهتر اهداف و فعالیت‌ها با خط‌مشی (از جمله ماموریت و چشم انداز)؛
 • افزایش مسئولیت اجتماعی با ارائه آموزش با کیفیت فراگیر و عادلانه برای همه؛
 • یادگیری شخصی‌تر و پاسخ‌دهی مؤثر به همه فراگیران و به‌ویژه فراگیران با نیازهای آموزشی ویژه؛
 • فرایندهای سازگار و ابزارهای ارزیابی بر اساس ایزو ۲۱۰۰۱ برای نشان‌دادن و افزایش اثربخشی و کارایی؛
 • افزایش اعتبار سازمان؛
 • وسیله‌ای (استاندارد 21001) که سازمان‌های آموزشی را قادر می‌سازد تعهد خود را به شیوه‌های مدیریت آموزشی مؤثر نشان دهند؛
 • هماهنگ سازی استانداردهای منطقه‌ای، ملی، باز، اختصاصی و سایر استانداردها در چارچوب بین‌المللی؛
 • تحریک تعالی و نوآوری توسط ایزو 21011.

ویژگی‌های ایزو ۲۱۰۰۱

 • استاندارد ایزو ۲۱۰۰۱ بر روی سیستم‌های مدیریت سازمان‌های آموزشی، زبان‌آموزان و سایر افراد ذ‌ی‌نفع تمرکز دارد.
 • می‌توان آن را همراه با سایر استانداردها پیاده‌سازی کرد.
 • استاندارد 21001 برای هر سازمانی که از برنامه درسی برای توسعه شایستگی استفاده می‌کند کاربرد دارد.
 • استانداردسازی و اولویت‌بندی سیستم مدیریت آموزش را هدف قرار می‌دهد.
 • در نظر دارد به ارائه‌دهندگان آموزشی کمک کند تا نیازهای دانش آموزان را برآورده کنند.
 • با بهبود فرایندهای آموزشی، قابلیت دانش پذیران، دانش اموزان، دانشجویان، زبان‌آموزان و ... خود را افزایش دهند.
  ویژگی های استاندارد 21001
  از ویژگی های استاندارد 21001

بندهای استاندارد ایزو ۲۱۰۰۱

در ادامه با بندهای مختلف استاندارد ایزو ۲۱۰۰۱ و زیرمجموعه‌های هر بخش آشنا می‌شویم:

1-زمینه یا بافت سازمان

 •  درک چالش‌های خارجی و داخلی، رقابت، شرایط بازار، عوامل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و محیطی.
 • اعلام بیانیه ماموریت یا چشم انداز از طریق اطلاعات مستند
 • درک نیازها و انتظارات ذی نفعان

۲- رهبری

 • اطمینان از در دسترس بودن منابع
 • توسعه برنامه استراتژیک برای سازمان
 • توجه به اصول مسئولیت اجتماعی

۳- خط مشی

 • اعلام حمایت و تعهد خود نسبت به بهبود مستمر با انجام مسئولیت اجتماعی
 • ابلاغ، درک و اعمال خط مشی در داخل سازمان
 • ابلاغ نقش، مسئولیت‌ها و اختیارات

۴- برنامه‌ریزی

 • تعیین تمام مسائل، الزامات و فرصت‌های داخلی و خارجی
 • پایش و اطلاع رسانی مستمر و به‌روز
 • تعیین منابع مورد نیاز و چگونگی ارزیابی نتایج

۵- پشتیبانی

 • منابع انسانی شامل داوطلبان آموزشی و مشارکت کنندگان در سازمان
 • تسهیلات شامل ساختمان‌ها، سخت افزار، نرم افزار، ابزارهای کمکی، منابع یادگیری و …
 • ابتکارات توانمندسازی اساتید شامل شرکت در کنفرانس‌ها، مطالعات عالی، آموزش‌های ویژه و …

۶- ارتباطات

 • خط‌ مشی سازمان و برنامه استراتژیک.
 • طراحی، توسعه و ارائه برنامه درسی.
 • استعلام‌، درخواست‌ها، دفترچه‌ها، گزارش‌های سالانه و …
 • داده‌های عملکرد دانش‌آموزان، نتایج و شکایات.
 • استفاده از رسانه‌های اجتماعی به عنوان یک منبع ارتباطی

۷- عملیات

 • پاسخگویی به تقاضاها و تحولات بین المللی
 • طراحی و توسعه برنامه درسی مبتنی بر شواهد و دانش آموز محور
 • بررسی‌ها و تعادل‌های دوره‌ای برای اطمینان از برآورده شدن نتایج مورد نظر
 • بازخورد و ارزیابی در مورد فرایند یادگیری به صورت دوره‌ای

۸- ارزیابی عملکرد

 • ابلاغ روشهای رسیدگی به شکایات و تجدیدنظرها به کلیه اشخاص ذی‌نفع
 • جمع‌آوری و تجزیه‌ و تحلیل بازخورد از همه طرف‌های ذی‌نفع
 • شناسایی ممیزی داخلی و ممیزی مستقل و منصفانه 
 • برگزاری جلسات بازنگری مدیریت در فواصل زمانی برنامه‌ریزی شده

۹- بهبود

 • اصلاح عدم انطباق بدون تأخیر در بررسی
 • حصول اطمینان از اثربخشی اقدامات اصلاحی انجام شده
 • تجزیه ‌وتحلیل نتایج، کلاس‌های اصلاحی، بازنگری مدیریت، ممیزی‌های داخلی

الزامات ایزو ۲۱۰۰۱

بر اساس بندهای ایزو ۲۱۰۰۱ که در بالا بیان شد، سازمان می بایست فرهنگ این استاندارد آموزشی را در سازمان خود نهادینه کند و موارد زیر را نیز در پیاده سازی بگنجاند.

یک سازمان آموزشی باید بر روی استفاده از برنامه درسی تمرکز کند که توسعه مهارت را از طریق آموزش، یادگیری، یا تحقیق، صرف نظر از ماهیت، مقیاس، یا روش اجرا ممکن می سازد.

پتانسیل خود را برای کار بر روی توسعه تدریجی مهارت از طریق آموزش، آموزش، یادگیری و تحقیق نشان دهد.  افزایش رضایت یادگیرندگان، به عنوان مثال، دانش آموزان و سایر ذینفعان، کارکنان یا پرسنل.

اخذ گواهینامه ایزو ۲۱۰۰۱

اخذ گواهینامه ایزو ۲۱۰۰۱ شما را قادر می سازد تا خدمات آموزشی را به شیوه ای مؤثرتر و کارآمدتر ارائه دهید. تجربه شخصی تری را به همه فراگیران، به ویژه برای کسانی که نیازهای آموزشی ویژه دارند و حتی به دانش پذیران از راه دور نیز ارائه دهید. علاوه بر این، با اخذ ایزو، می توانید به ذینفعان نشان دهید که نسبت به بهبود سیستم آموزشی خود متعهد هستید و خدمات موثری در حال ارائه شدن است.

فرایند صدور گواهینامه ایزو ۲۱۰۰۱

قبل از اینکه بتوانید فرایند صدور گواهینامه ایزو ۲۱۰۰۱ را آغاز کنید، سازمان شما باید ارزیابی سیستم‌های مدیریت سازمان‌های آموزشی را بر اساس الزامات ایزو ۲۱۰۰۱ اجرا کند. 

تمام مراحل فرایند استقرار ایزو ۲۱۰۰۱ باید به طور کامل مستند گردد و برای صدور گواهینامه ایزو ۲۱۰۰۱ مراحل زیر باید طی می‌شود:

 • ممیزی اسناد: اسناد و سوابق شرکت شما ارزیابی می‌شود.
 • ممیزی در محل: کارشناسان و ممیزان شخص سوم، مطابقت فعالیت‌های شما را با الزامات استاندارد بررسی می‌کنند.
 • بهبود: سازمان شما اقداماتی را برای اصلاح هرگونه عدم انطباق شناسایی شده اجرا می‌کند.
 • صدور گواهینامه ایزو ۲۱۰۰۱: گواهینامه برای شما صادر می‌شود.
 • ممیزی مراقبتی: یک ممیزی سالانه برای حفظ اعتبار گواهینامه انجام می‌شود.
 • اصول مدیریتی سیستم مدیریت آموزشی یا EOMS 
 • تمرکز بر یادگیرندگان و سایر بهره برداری کنندگان
 • رهبری خلاقانه
 • مشارکت افراد
 • رویکرد فرایندی
 • بهبود
 • تصمیم گیری های بر پایه شواهد
 • مدیریت ارتباط
 • مسئولیت پذیری اجتماعی
 • دسترسی و عدالت
 • رفتار اخلاقی در آموزش
 • امنیت و حفاظت از داده ها

چرا صدور گواهینامه ایزو ۲۱۰۰۱ مهم است؟

گواهینامه ایزو ۲۱۰۰۱ برای اطمینان از اینکه ارائه دهندگان آموزش عالی ترین آموزش های موجود را برای فراگیران ارائه می دهند در نظر گرفته شده است.

در سال های آینده، ایزو ۲۱۰۰۱ به طور فزاینده ای به عنوان یک معیار مستقل برای کیفیت ارائه دهندگان آموزش شناخته خواهد شد.

بنابراین، هر سازمانی که تدریس و آموزش را ارائه دهد، از ارزیابی مدیریت آموزشی خود بر اساس استاندارد سود خواهد برد.

هزینه صدور گواهینامه ایزو ۲۱۰۰۱ چقدر است؟

هزینه صدور گواهینامه ایزو ۲۱۰۰۱ به عوامل مختلفی بستگی دارد. به عنوان مثال، اینکه آیا یک سیستم مدیریت گواهی ایزو قبلاً اجرا شده است نقش مهمی دارد.

علاوه بر این، اندازه شرکت شما و پیچیدگی سیستم مدیریت کیفیت بر مدت زمان ممیزی و قیمت تأثیر دارد.

به همین دلیل است که هزینه های صدور گواهینامه طبق ISO 21001 باید برای هر مورد خاص تعیین شود.

شرکت صدور گواهینامه ایزو بیکران راهکار سعادت نماینده رسمی شرکت BRSM در ایران آماده ثبت و صدور گواهینامه استاندارد ایزو 21001 برای سازمان شماست.

آکادمی آموزش BRS  هر ساله با به برنامه ریزی دوره های حضوری و آنلاین استانداردهای جهانی می پردازد که در دوره اموزشی ISO 21001 نیز از جمله دوره های برنامه ریزی شده است که با استقبال زیاد مخاطبین علی الخصوص مشاورین سیستمهای مدیریت و مدیران سازمانهای آموزشی و آموزشگاهها تا کنون به دفعات اجرا شده است. برای اطلاع از زمان بندی دوره های آموزشی با شماره ۲۶۷۶۰۰۰۱  دپارتمان آموزش شرکت BRS تماس حاصل فرمایید.

چگونه سیستم مدیریت سازمان های آموزشی ISO 21001 (EOMS) را اعمال کنیم؟

 • ارسال درخواست اطلاعات (RFI) به شرکت بیکران راهکار سعادت BRS
 • صدور مظنه  توسط کارشناسان 
 • ارسال درخواست
 • ممیزی مرحله 1
 • ممیزی مرحله 2
 • توصیه و تایید
 • صدور گواهینامه ایزو ۲۱۰۰۱ توسط BRSM
 • نظارت و ممیزی مجدد

گواهینامه ایزو ۲۱۰۰۱ برای چه کسانی مناسب است؟

ایزو ۲۱۰۰۱ در سراسر جهان معتبر است. کلیه الزامات دارای ماهیت عمومی بوده و صرف نظر از دامنه و ماهیت ارائه خدمات آموزشی، برای هر سازمان آموزشی اعمال می شود. بنابراین، استاندارد ISO برای کالج‌ها و دانشگاه‌ها، شرکت‌های صنعتی ارائه‌دهنده آموزش درون شرکتی، آکادمی‌های آموزشی انجمن‌ها و مؤسسات، و مؤسسات آموزشی دوران کودکی مورد توجه قرار گرفته است.

با این حال، گواهی ایزو ۲۱۰۰۱ جایگزین تاییدیه مطابق با AZAV آلمان (مقررات اعتباربخشی و تایید برای ارتقای اشتغال) نمی شود، که الزام آژانس کار فدرال آلمان است. با این حال، پیش نیاز این تأیید، اثبات یک سیستم مدیریت کیفیت کارآمد برای مؤسسات آموزشی است - این نقش علاوه بر ایزو 9001 توسط ایزو ۲۱۰۰۱ نیز قابل ایفا است.

ایزو ۲۱۰۰۱ برای سازمان هایی که منحصراً محصولات آموزشی تولید یا تولید می کنند، اعمال نمی شود. بر خلاف ISO 21001، ISO 29993 الزاماتی را برای خدمات آموزشی فراتر از آموزش رسمی (به عنوان مثال، آموزش درون شرکتی) مشخص می کند.

مزایای گواهینامه ایزو 21001 چیست؟

پس از صدور گواهینامه ایزو ۲۱۰۰۱، می توانید انتظار داشته باشید که شاهد بهبود مدیریت داخلی و ظهور یک USP خاص (پیشنهاد فروش منحصر به فرد) باشید. این به نوبه خود می تواند منجر به افزایش فروش و کاهش هزینه ها شود. گواهینامه ایزو ۲۱۰۰۱ همچنین به درک رهبری و تقویت فرهنگ کلی شرکت کمک می کند.

علاوه بر این، تمرکز بر موفقیت یادگیری، مدیریت پرسنل حرفه ای و مدیریت دانش پایدار است. این گواهینامه همچنین در بهینه سازی و تثبیت فرآیندهای حسابرسی پشتیبانی می کند. مزایای دیگر استاندارد بین المللی شناخته شده عبارتند از:

 • توسعه فرآیندهای خدمات و ارائه خدمات با توجه به نیازهای واقعی فراگیران شما
 • افزایش ایمنی محصول و کاهش ریسک مسئولیت محصول
 • کمک به مفهوم سازی ایده های تجاری و طرح های تجاری جدید
 • دسترسی به بازارهای جدید
 • دانش جدید و مشارکت های جدید
 • مقایسه بین المللی مدیریت سیستم های ارائه دهندگان مختلف در صنعت آموزش

سوالات متداول ایزو ۲۱۰۰۱ - استاندارد مدیریت آموزشگاه - ISO 21001

تفاوت اصلی ISO 9001 و ISO 21001 در این است که ISO 9001-2015 بر رضایت مشتری تمرکز دارد در حالی که ISO 21001:2018 بر رضایت یادگیرندگان و سایر ذینفعان (دولت، بازار کار، والدین و سرپرستان) تمرکز دارد. نحوه تدوین خط مشی تضمین کیفیت تحت ISO خط مشی باید: - ایجاد، نظارت و ...
فرم درخواست ارائه شده توسط BRSM به عنوان سازمان صدور گواهینامه را پر کنید.
دعوت از ممیزان BRSM به عنوان سازمان صدور گواهینامه برای ممیزی و صدور گواهینامه.
در صورت تایید ممیزان و انطباق سیستم مدیریت با الزامات، گواهینامه 21001 ISO دریافت کنید.
ISO 21001 یک استاندارد سیستم مدیریتی است که توسط سازمان بین المللی استاندارد توسعه یافته است و به طور خاص بر ارتقای یک تعامل موفق بین یک سازمان آموزشی، یادگیرنده، مشتریان و سایر اشخاص ذینفع مرتبط تمرکز دارد.
برای انطباق با ISO 20121، یک سازمان باید نشان دهد که در سیستم مدیریتی خود تمام مسائل کلیدی مالی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی مرتبط با عملیات خود را در نظر گرفته است. تمرکز صرف بر مسائل زیست محیطی کافی نخواهد بود.
افزودن دیدگاه جدید

Restricted HTML

 • تگ‌های HTML مجاز: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
 • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.