کتاب دستورالعمل هایی برای مدیریت شایستگی وتوسعه افراد_ISO10015

وجود افراد (پرسنل) در تمام سازمان‌ها ضروری است. عملکرد سازمانی به نحوه استفاده از صلاحیت‌ها و شایستگی‌های افراد در محل کار بستگی دارد. موفقیت سازمان‌ها مستلزم مدیریت شایستگی و توسعه افراد در سطح سازمانی، تیمی، گروهی و فردی است.

بدیهی است که مدیریت شایستگی و توسعه افراد با یکدیگر ارتباط دارند: توسعه افراد بخشی از مدیریت شایستگی است و افراد شایسته به توسعه نیاز دارند. این دو ساختار ارتباطی درونی با هم دارند و از بسیاری جهات جدا نشدنی و غیرقابل تفکیک هستند.

به‌کارگیری فرآیندهای برنامه ریزی شده و منظم برای مدیریت شایستگی و توسعه افراد، کمک شایانی به سازمان‌ها می‌کند تا بتوانند توانایی‌های خود را بهبود بخشند، مسیر راهبردی خود را طی کنند و به نتایج مورد نظر برسند. مدیریت شایستگی در افزایش توانایی‌های سازمان در ایجاد و ارائه ارزش از اهمیت بسزایی برخوردار است.

اصول مدیریت کیفیت زیر بنای استانداردهای  ISO 9000 است (که استانداردهای ISO 10001 تا ISO 10019 بخشهایی را تشکیل می‌دهند) و بر اهمیت افراد شایسته و فرهنگی که رشد و توسعه بیشتری را رواج می‌دهد، تأکید می‌کند.

این سند، راهنمایی در حوزه موضوعات مربوط به مدیریت شایستگی و توسعه افراد، سازمان‌ها و کارکنان آنهاست و ممکن است هر زمان که نیاز به راهنمایی باشد برای افراد شایسته / توسعه یافته در رده ISO 9000 سیستم‌های مدیریت کیفیت، یا در هر استاندارد دیگر در زمینه سیستم‌های مدیریتی، به عنوان مثال مدیریت بحران یا مدیریت زیست محیطی، مورد استفاده قرار گیرد.

قیمت
40,000 تومان
نویسنده/ مترجم
اساتید BRS
تعداد صفحات: 40 صفحه
تاریخ انتشار:
ناشر: شرکت بیکران راهکار سعادت
گروه: آموزش