دکترای مدیریت منابع انسانی

عضو کمیته ملی استاندارد ایران و مدرس دانشگاه

دکتر هادی گودرزی استاد دانشگاه و عضو کمیته استاندارد

دکتر هادی گودرزی، از مدیران شهیر در حوزه های استاندارد و سیستم های مدیریت هستند که سابقه همکاری درخشانی با آکادمی آموزش BRS در طراحی و تدریس دوره های مدیریت کسب و کار و سیستم های مدیریت کیفیت (ایزو) دارند. ایشان عضو کمیته بین المللی ایزو بوده و در حوزه های متعدد سیاست گذاری کلان نقش برجسته ایفا می کنند.

سوابق تحصیلی:


دانش آموخته دکتری مدیریت منابع انسانی 


سوابق کاری:


عضو کمیته ملی استاندارد ایران
عضو کمیته بین المللی ISO
مدرس دانشگاه
عضو شورای سیاست گذاری مسئولیت اجتماعی کشور
مولف 15 عنوان کتاب با موضوع مدیریت کیفیت، مدیریت دانش و...
دبیر علمی مجله تخصصی دانش کیفیت
سابقه تدریس دوره در دانشگاه های مطرح کشور همچون دانشگاه تهران، دانشگاه مشهد و...
دارای 15 سال سابقه در حوزه مدیریت منابع انسانی و مدیریت کیفیت
عضو کارگروه پژوهشکده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
عضو فعال شبکه آزمایشگاهی معاونت علمی ریاست جمهوری

سوابق آموزشی:


1.تدریس دوره های جامع مدیریت منابع انسانی در سازمان ملی استاندارد خوزستان
2. تدریس دوره راهبردهای مدیریت منابع انسانی در انجمن مدیران کنترل کیفیت
3.تدریس در انجمن نانو فناوری
4. تدریس دوره های کوتاه مدت در دانشگاه تهران، دانشگاه مشهد، دانشگاه تربت حیدریه و...
5.تدریس دوره های کوتاه مدت در موسسه دنیای اقتصاد تهران
6. تدریس در آموزشگاه های همکار فنی و حرفه ای و استاندارد همچون علوم و فنون و...