شناسایی مخاطرات ایمنی غذایی

Submitted by admin on د., 01/20/2020 - 09:15
نام استاندارد
HACCP
چارچوب استاندارد

خطرات قابل توجهی امروزه در صنعت مواد غذایی مانند الودگی های میکروبی دیده میشود که  باید به ان رسیدگی شود. با توجه به نقش و اهمیت غذا در سلامتی انسان و افزایش روز افزون استفاده از مواد اولیه و غذای آماده، ضرورت ایجاد یک سیستم برای حفظ سلامت مواد غذایی بیش از پیش احساس می شود.

استاندارد HACCP به معنای " تجزیه  وتحلیل خطر و نقطه کنترل بحرانی" است و برای سازگاری با قوانین ملی یا بین‌المللی ایمنی غذا اهمیت دارد. این استاندارد یك ابزار مدیریت ریسك فراهم و سایر استانداردهای سیستم‌ های مدیریت صنایع غذایی– مثل ایزو22000– پشتیبانی می‌كند. همچنین به شما این امكان می‌دهد تا خطرات را شناسایی كرده و كنترل‌ هایی برای مدیریت آنها در زنجیره تأمین تولید خود ایجاد نمایید. مدت زیادی است كه استاندارد فوق در صنایع غذایی مطرح شده است ولی در سال های اخیر این سیستم نه تنها در صنایع غذایی بلكه در صنایع بهداشتی، آرایشی و سایر صنایع مرتبط نیز كاربرد روزافزون یافته است. این توسعه بدین مفهوم می‌باشد كه فنون ان نسبت به اوایل كار به مقدار قابل توجهی بهبود یافته و سازمان ها دریافته اند كه استقرار آن می تواند برای آنها مفید واقع شود.

کلیه ی سازمان ها، شرکت ها و مراکزی که در فرایند تولید یا آماده سازی محصولات غذایی نقش دارند نظیر کارخانجات صنایع غذایی، کشتارگاه ها، رستوران ها و … می بایست استاندارد ذکر شده را اجرایی نمایند. در ایران توجه به این استاندارد بسیار جدی شده است تا جایی که تنها کشتارگاه هایی که مجاز به صادرات محصولات هستند، موفق به دریافت کد IR شوند. برای دریافت کد IR می بایست الزامات این سیستم اجرایی شده، سپس توسط کارشناسان ممیزی  بررسی شود.

 

مزایای استاندارد

انجام یک تجزیه و تحلیل مناسب

شناسایی نقاط بحرانی و چگونگی کنترل کردن آن ها در سازمان

تعیین محدودیت های حیاتی در سازمان

ایجاد مراحل نظارت

تعیین اقدامات اصلاحی

ایجاد روش ضبط و نگهداری

استاندارهای مشابه
ایزو 22000
تصویر
مخاطرات ایمنی غذایی