سیستم مدیریت آموزش

Submitted by admin on ی., 01/19/2020 - 14:19
نام استاندارد
ISO 29990
سال انتشار
2010
چارچوب استاندارد

در سال های اخیر، سازمان ها در سراسر جهان اهمیت دانش مشترک را به عنوان کلید موفقیت به رسمیت شناخته اند و میتوان گفت در بازار رقابتی امروز، خواستار آن هستند که کارکنان به طور مداوم آموزش دیده باشند. برای دستیابی به این امر، تقاضا و رشد برنامه های آموزشی غیر رسمی و برنامه های آموزشی دهندگان خدمات یادگیری و آموزشی به صورت پراکنده افزایش یافته است.

استاندارد ایزو 29990 ملاک سنجش مدیریت کیفیت یادگیری است و به عنوان جدیدترین استاندارد آموزشی حوزه آموزش و یادگیری شناخته شده است. تعیین الزامات پایه برای ارائه کنندگان خدمات آموزش و یادگیری با در نظر گرفتن فرصت های رسمی و غیر رسمی هدف اصلی تدوین این استاندارد بوده است. همچنین بر طیف گسترده ای از گزینه های موجود برای ارایه خدمات یادگیری تاکید می نماید. در این استاندارد به معیارهای صلاحیت ارایه دهندگان خدمات آموزشی اشاره شده است و به سازمان ها و اشخاص حقیقی ارایه دهنده خدمات آموزشی کمک می کند تا بتوانند نیازمندی ها و انتظارات خود را برای صلاحیت و توانایی توسعه را برآورده نمایند.

سازمان هایی که حوزه فعالیت آنها آموزش های غیررسمی است، مانند موسسات زبان، می توانند این استاندارد را دریافت کنند. همچنین واحدهای آموزش شرکت ها، کارخانه ها و همه انواع سازمان ها هم می توانند این استاندارد را اجراء و مستقر نموده و پس از طی مراحل و روند ممیزی، گواهینامه انطباق با این استاندارد را اخذ نمایند.

مزایای استاندارد

بهبود سیستم در کیفیت خدمات آموزشی ارائه ‌شده

شفافیت در خدمات معطوف به یادگیری

افزایش توان رقابتی خدمات ارائه ‌شده

تحلیل شفاف برنامه‌های آموزشی

توسعه ی یک آموزش فراگیر و اثربخش

استاندارهای مشابه
ایزو10015
تصویر
سیستم مدیریت آموزش